Jaarboeke

Program: MPhil Menseregte en Demokratisering in Afrika (Gedoseer)

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
04251023 Fakulteit Regsgeleerdheid
Credits Duration
Minimum duur van studie: 1 jaar Totale krediete: 200
Contact:
Prof UM Killander
[email protected]
+27 (0)124205407

Programinligting

Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

Closing date:  31 July

A limited number of up to 10 students are selected per year. Depending on the availability of funding, scholarships covering at least tuition, accommodation and official programme activities are covered for as many of these students as possible. Students who do not receive scholarships may be admitted as self-funding students, provided they meet all the minimum criteria below, and provided they guarantee payment of at least all or a significant part of tuition, accommodation and official programme activities, to an amount set by the Centre annually.

For admission to the MPhil programme, students must have completed an Honours degree (at a South African University) or a degree allowing study at the Master’s level in a discipline related to human rights and democratisation (in respect of non-South African universities). 

Applicants must submit fully completed applications to the Centre for Human Rights by 30 July every year. 

In addition to the general admission requirements, the following specific selection criteria are used in combination to select the eligible students:

 1. a demonstrated professional, academic and personal interest in and commit-ment to human rights and democratisation in Africa;
 2. an indication that the applicant would be likely to put the qualification to good use in his or her future career, preferably in his or her country of origin (the ‘multiplier effect’);
 3. geographic representation (in the sense that an overrepresentation of students from a particular African country will be avoided, given the pan-African scope and ambitions of the programme);
 4. gender representation (in the sense that an equitable balance between women and men is sought);
 5. equitable representation of persons from vulnerable communities (such as persons with disabilities, persons belonging to indigenous communities and LGBTI persons).

All complete applications, received by 30 July of a particular year, are processed and considered by the MPhil Programme Manager and Head of Research of the Centre, who identify a number of eligible candidates three times the available positions. 

The Assistant Director of the Centre identifies a number of candidates twice the number of available positions.

Each of these applicants is then contacted and required to write an essay within a restricted time period (for example, 24 hours) of being given the topic. The Head of Research and Director of the Centre assess these essays. 

On the basis of all the assessments, including the essay, the Chair of the Council of Directors of the MPhil Programme, who is a representative of one of the partner faculties, scrutinises the applications and makes a recommendation on the pre-selected students. 

A final selection is made by the full Admissions Committee, consisting of the Chair of the Council of Directors of the MPhil Programme (if available), the Director of the Centre for Human Rights, the Assistant Director of the Centre for Human Rights, the MPhil Programme Manager and the Head of Research, Centre for Human Rights.

Also refer to the Postgraduate Brochure for the complete study programme as well as the Postgraduate administrative processes after registration.

Toelatingsvereistes

For admission to the MPhil programme, students must have completed an Honours degree (at a South African University) or a degree allowing study at the Master’s level in a discipline related to human rights and democratisation (in respect of non-South African universities).

Applicants must submit fully completed applications to the Centre for Human Rights by 30 July every year.

Ander programspesifieke inligting

Die miniverhandeling moet 18 000-20  000 woorde beslaan – voetnote ingesluit maar die inhoudsopgawe en bibliografie uitgesluit. (Die metodologie en inhoud van die miniverhandeling moet ’n multidissiplinêre perspektief op menseregte reflekteer.)

Eksamens en slaagvereistes

In the event of having failed all modules during a particular year of study, a student will only be allowed to continue with his/her studies with the consent of the Postgraduate Committee.

Although no supplementary examination will be granted with regard to LLM and MPhil modules, the General Regulations and rules apply with regard to special and ancillary examinations.

Navorsing

Contact the programme coordinator: Prof M Killander.

Algemene inligting

The duration of the programme will be completed within two semesters (1 year). This study programmes is structured to allow for only one year of study.

Minimum krediete: 250

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  Tydens die tweede semester van die program volg die studente voorgeskrewe akademiese modules by die universiteite waaraan hulle toegewys is en doen internskappe by plaaslike menseregteorganisasies, indien so vereis.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word die beginsels en praktyk van internasionale strafreg bespreek; studente onderneem ook ‘n besoek na en doen verslag oor die situasie in ’n gekose Afrikaland waar hulle blootgestel word aan die praktiese toepassing van menseregte, demokratisering of internasionale strafreg.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module ondersoek die aard van die staat en probleme van staatsbou en grondwetlike verandering in Afrika; verskaf ‘n inleiding tot staatsregtelike konsepte soos skeiding van magte, federalisme en desentralisasie en die toepassing daarvan in Afrika; en ondersoek die oorsake en regstelling van konflik in Afrika.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied ‘n oorsig van die menseregtenorme, -instellings en -prosesse van die Afrika-unie, met klem op die Afrika Handves van Mense- en Volkereregte.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word inleidende menseregte-konsepte ondersoek; die menseregtesisteme onder die Verenigde Nasies, die Raad van Europa, die Organisasie van Amerikaanse State en enkele gekose nasionale regstelsels word ook geanaliseer.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  (a) Die student moet ’n navorsingsvoorstel gedurende die eerste jaar van registrasie ten opsigte van die LLM-graad by sy/haar studieleier inhandig alvorens daar begin kan word met die skryf van die miniverhandeling. (b) ‘n Miniverhandeling (MND 802) moet bestaan uit 18 000 tot 20 000 woorde insluitend die voetnotas maar die inhoudsopgawe en die bibliografie uitgesluit. Die miniverhandeling moet by die promotor ingehandig word nie later nie as Augustus van die tweede jaar van registrasie vir die LLM-graad. Die miniverhandeling moet handel oor die vakinhoud van een of ‘n kombinasie van die LLM-modules waarvoor die student geregistreer is. ’n Versoek ten opsigte van die verlenging van die tydperk vir indiening van die miniverhandeling kan slegs deur die Dekaan verleen word, op aanbeveling van die LLM-komitee.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  In hierdie module word gefokus op aspekte van menseregtenavorsing, -bewusmaking, -feitevinding en -onderrig.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Ontwikkeling en voordrag van ’n navorsingsvoorstel. (’n Navorsingsvoorstel moet in die eerste semester van die tweede studiejaar by die studieleier ingedien en aanvaar word alvorens die student toegelaat sal word om vir die miniverhandeling te registreer.)

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  Hierdie module bied ‘n inleidende oorsig van die vernaamste kenmerke van die Suid-Afrikaanse Handves van Menseregte en grondwetlike litigasie en analiseer enkele gekose regte in meer diepte binne ‘n regsvergelykende Afrika-konteks.

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences