Yearbooks

Programme: PhD Afrikaans

Code Faculty Duration Credits
01260162 Faculty of Humanities Minimum duration of study: 2 years Total credits: 360
Contact:
Dr J van Niekerk
[email protected]
+27 (0)124205904

Admission requirements

 • Minstens 65% vir die verhandeling in die verwante meestersgraadprogram wat met die spesifieke doktorsgraadprogram artikuleer.
 • Daar kan van voornemende studente verwag word om ’n toelatingsopstel in te dien of ’n eksamen te skryf of om addisionele modules te doen wat hulle in staat stel om die verwagte vlak van studie te bereik.
 • 'n Aanvaarbare vlak van taalvaardigheid in Afrikaans of Engels is ’n vereiste.
 • 'n Goedgekeurde navorsingsvoorstel word vereis.

Additional requirements

• Daar kan van voornemende studente verwag word om ’n toelatingsopstel in te dien of ’n eksamen te skryf of om addisionele modules te doen wat hulle in staat stel om die verwagte vlak van studie te bereik.

• ’n Aanvaarbare vlak van taalvaardigheid in Afrikaans of Engels is ’n vereiste.

• ’n Goedgekeurde navorsingsvoorstel word vereis.

Minimum credits: 360

Core modules

 • Module content:

  Die student moet in navorsingsverslag van ongeveer 100 000 woorde (200 bladsye) bewys lewer van sy/haar vermoë om selfstandig oorspronklike wetenskaplike ondersoek te beplan en uit te voer oor goedgekeurde tema uit die Afrikaanse of Nederlandse letterkunde, taalkunde, kultuur- of mediastudie.

  View more

Minimum credits: 360

Core modules

 • Module content:

  Die student moet in navorsingsverslag van ongeveer 100 000 woorde (200 bladsye) bewys lewer van sy/haar vermoë om selfstandig oorspronklike wetenskaplike ondersoek te beplan en uit te voer oor goedgekeurde tema uit die Afrikaanse of Nederlandse letterkunde, taalkunde, kultuur- of mediastudie.

  View more


The information published here is subject to change and may be amended after the publication of this information. The General Regulations (G Regulations) apply to all faculties of the University of Pretoria. It is expected of each student to familiarise himself or herself well with these regulations as well as with the information contained in the General Rules section. Ignorance concerning these regulations and rules will not be accepted as an excuse for any transgression.

Copyright © University of Pretoria 2020. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share