E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Prof Steve Cornelius aangestel as lid van die IAAF se Dissiplinêre Tribunaal
4 Desember 2017

 

Prof Steve Cornelius, Hoof van die Departement Privaatreg in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van Pretoria, is deur die Raad van die Internasionale Vereniging van Atletiekfederasies (IAAF) aangestel as 'n lid van die IAAF se Dissiplinêre Tribunaal. Ingevolge die Grondwet van die IAAF, moet die Dissiplinêre Tribunaal onafhanklik van die IAAF optree en word daar van dié liggaam verwag om 'n noodsaaklike  rol te speel in die beskerming van die integriteit van atletiek as 'n sportsoort. 

Die stigting van 'n onafhanklike dissiplinêre liggaam is een van die hervormings wat  onder die leierskap van die President van die IAAF, Lord Sebastian Coe, plaasgevind het, en het gevolg nadat die sportwêreld oor die afgelope paar jaar deur 'n aantal skandale geskok is. Prof Cornelius is ook 'n lid van die die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport se Onafhanklike Verhoorpaneel teen Dwelmmisbruik en hy stel hoofsaaklik belang in navorsing op die gebied van Kontraktereg en Sportreg.

Ter erkenning van die hoë gehalte van sy navorsing, het prof Cornelius 'n B2 (Internasionaal Bekende Vakkundige)-gradering van die NNS ontvang.  Sy aanstelling as lid van die IAAF se Dissiplinêre Tribunaal getuig weereens van sy status as 'n kundige op die gebied van Sportreg.

 

 

- Outeur Departement Privaatreg
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Buyisiwe NkonyaneWysig
Prof Steve Cornelius