E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Taakspan vir die implementering van inkontraktering: Nuutste inligting
29 Januarie 2016

Die Taakspan op Inkontraktering rapporteer graag dat, soos per die ooreenkoms wat op 20 Januarie 2016 onderteken is, die verteenwoordigers van die Universiteit se bestuur en die Taakspan wat verantwoordelik is vir die implementering van die ooreenkoms, sy tweede vergadering op 29 Januarie gehad het.  

Die vergadering is gelei deur Prof Themba Mosia, Viserektor: Studentesake en Koshuise. 'n Volledige verslag oor die vordering wat tot dusver gemaak is, is voorgelê en bespreek en 'n aantal kwessies is uitgewys vir verdere ondersoek.

Die Taakspan het verseker dat alle werknemers vir Januarie 2016 betaal is en werk hard om te verseker dat die ooreengekome salaris aanvulling teen Februarie geïmplementeer is.

Die Taakspan sal weer binne die volgende twee weke vergader.

 

- Outeur Departement Universiteitsbetrekkinge
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Ansa HeylWysig