E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Universiteit van Pretoria Taakspan vir die implementering van inkontraktering begin werk
22 Januarie 2016
Die Kommissie vir Inkontraktering rapporteer graag dat, soos per die ooreenkoms wat op 20 Januarie 2016 onderteken is, die verteenwoordigers van die Universiteit se bestuur en die Taakspan vir Inkontraktering wat verantwoordelik is vir die implementering van die ooreenkoms, sy eerste vergadering op 22 Januarie gehad het. 
 
Vordering is gemaak in terme daarvan om die inkontrakteringsproses aan die gang te kry. 
 
Die Taakspan sal weer in die week van 25 Januarie vergader.
 
 
- Outeur Departement Universiteitsbetrekkinge
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Ansa HeylWysig