E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Nick de Beer aangewys as Beste Eerstejaardosent in NLW
12 Desember 2017

 

'Die verpersoonliking van 'n goeie en inspirerende dosent' en 'hy bring altyd opwinding in die klas in en toon deursettingsvermoë en passie vir sy vakgebied.' Dit was maar enkele van die opmerkings deur studente wat mnr Nick de Beer, 'n dosent in Chemie, as die Beste Eerstejaardosent in die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe (NLW) op 1 Desember 2017 aangewys het.

'In sy klasse stel hy studente voor intellektuele uitdagings en gee talle voorbeelde om op ons eie te gaan doen wat hy dan in die volgende klas bespreek,' was nog 'n student se waarneming oor mnr de Beer se vermoëns as eerstejaardosent.

Hierdie Toekenning is deur die Fakulteit se studentehuis, NATHouse, ingestel ter erkenning van die ekstra moeite wat die eerstejaardosente met hul onderrig-en-leer-aktiwiteite doen. Volgens dr Quenton Kritzinger, beskermheer van NATHouse, word hul pogings werklik deur die studente waardeer en dien die Toekenning as aansporing vir die dosente.

Daar was ook opregte dankbetuiging aan NATHouse se lede van die uitvoerende komitee vir hul moeite met die reëlings (onder andere, die bemarking, verkryging van nominasies en die stemproses) wat met die Toekenning gepaard gegaan het.

Die ander genomineerdes vir die Toekenning was: dr Kershney Naidoo (Genetika), dr Rory Biggs (Wiskunde en Toegepaste Wiskunde), dr Damilola Momodu (Fisika), dr Nina Strydom (Statistiek), dr Janet van Niekerk (Statistiek), mnr Johan Janse van Rensburg (Fisika) en dr Jan Harm van der Walt (Wiskunde en Toegepaste Wiskunde).

 

 

- Outeur Martie Meyer
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha MeyerWysig
Dr Quenton Kritzinger (NATHouse-beskermheer), Joseph Ocailap (Visevoorsitter en Tesourier: NAThouse), prof Jean Lubuma (Dekaan: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe) en mnr Nick de Beer