E-pos ons

FAQ
Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe bied verskeie grade in ekonomiese, finansiële- en bestuurswetenskappe, asook openbare bestuur en administrasie aan.

UP behaal ‘n driekuns in die Junie 2017 ITC-eksamen van SAICA

UP behaal ‘n driekuns in die Junie 2017 ITC-eksamen van SAICA

Personeel van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Personeel van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Prof Loots verwelkom die 2017 Eerstejaarstudente

Prof Loots verwelkom die 2017 Eerstejaarstudente

Welkom by die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is een van die grootste fakulteite aan die Universiteit van Pretoria. Die Fakulteit strewe om sy posisie as toonaangewende instelling op ekonomiese, finansiële en bestuurwetenskaplike gebied uit te bou, deur voortdurend akademiese en navorsingsuitnemendheid te verbeter. Die Fakulteit verbind hom voorts tot die lewering van bevoegde, kreatiewe, verantwoordelike en produktiewe landsburgers – die ‘Denkleiers’ van die Universiteit van Pretoria en Suid Afrika se toekomstige besigheidsleiers.

Neem deel op Facebook


Vind meer uit

Navorsing
Grade aangebied
UP Kurrikulum Transformasie
Deel hierdie blad