E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Kontak ons

Fakulteit Teologie

Fisiese Adres:

Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria
Lynnwoodweg
Pretoria
 
Posadres:
 
Universiteit van Pretoria
Privaatsak X20
Hatfield
Pretoria
0028
Suid-Afrika

Me Cathy Sandis

Hoof: Studenteadministrasie

Kantoor: Kamer 1-21
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 4053
Faks: +27 (0)12 420 6347
E-pos: [email protected]za

Me Tania Arrison

Senior Bestuursassistent

Kantoor: Kamer 2-33
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 2322
Faks: +27 (0)12 420 5857
E-pos: [email protected]

Departementele kontakpersone

 

Me Thanyani Mahanya

Ou-Testamentiese Wetenskap 
Adjunkdekaan

Kantoor: Kamer 2-30
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 3155
Faks: +27 (0)12 420 4016
E-pos: [email protected]

Me Lesego Temane

Kerkgeskiedenis en Kerkreg 
Dogmatiek en Christelike Etiek 
Sentrum vir Publieke Teologie

Kantoor: Kamer 2-9
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 2789
Faks: +27 (0)12 420 4016
E-pos: [email protected]

Me Karen Esbagh

Nuwe-Testamentiese Wetenskap
Bybel- en Godsdiensstudies

Sentrum vir Afrika-spiritualiteit en Kultuur

Kantoor: Kamer 1-17
Teologiegebou
Hatfield Kampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 2510
Faks: +27 (0)12 420 4016
E-pos: [email protected]

 

Mev Anchen November

Praktiese Teologie 
Godsdiens- en Sendingwetenskappe         

Sentrum vir Volhoubare Gemeenskappe 

Kantoor: Kamer 2-18
Teologiegebou
Hatfield Kampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 2669
Faks: +27 (0)12 420 2887
E-pos: [email protected]

Me Rika van Rensburg

Sentrum vir Voorgesettte Bedieningsontwikkeling (Excelsus)

Kantoor: Kamer 2-6
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: 012 420 6738
Faks: 012 420 5276
E-pos: [email protected]

Me Lizette van der Kooi

Kuratorium van die Nederduits Gereformeerde Kerk

Kantoor: Kamer 2-24
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 2892
Faks: +27 (0)12 420 5276
E-pos: [email protected]

Ds Carusta van der Merwe

HTS Teologiese Studies

Kantoor: Kamer 1-45
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 3806
Faks: +27 (0)12 420 4688
E-pos: [email protected]

Algemene navrae

 

Me Daleen Kotze

Administratiewe Beheerbeampte

Kantoor: Kamer 2-31
Teologiegebou
Hatfieldkampus
Universiteit van Pretoria

Telefoon: +27 (0)12 420 2348
Faks: +27 (0)12 420 4016 or +27 (0)86 623 2810
E-pos: [email protected]

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit