Jaarboeke

Program: BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
09133031 Fakulteit Opvoedkunde
Credits Duration
Duur van studie: 4 jaar Totale krediete: 680

Ander programspesifieke inligting

Let wel: Die volgende veranderinge is van toepassing vanaf 2016:

 

WTW 124 Calculus en algebra 124

(Vervang WTW 126 en WTW 128)

 

WTW 146 Lineêre algebra 146, en WTW 148 Calculus 148

(Beskikbaar vir BEd-studente wat slegs ‘n enkele volle jaar Wiskunde as keusemodule saam met WTW 114 of WTW 134 as eerstesemestermodule neem.)

 

WTW 161 Lineêre algebra 161, en WTW 168 Calculus 168

(Mag as alternatiewe tot WTW 126, WTW 146, WTW 128, en WTW 148 erken word maar is nie beskikbaar vir registrasie deur BEd-studente nie.)

 

Modulebeskrywing

Module kode

 
 

Fundamentele modules

 

Akademiese inligtingbestuur

AIM 101 of

AIM 111, 121

 

Geletterdhede vir die onderwys

JLZ 110,120 of

JLZ 111, 121

 

Noodhulp

JNH 454

 

Kernmodules

 

Kommunikatiewe vaardigheid:

Een van:

IsiZulu,

Sepedi,

Setswana

(‘n Vrystelling eksamen kan geskryf word)

 

CCZ 100 of

CCI 100 of

CCW100

 

Opvoedkunde

OPV 112, 122

OPV 212, 222

OPV 312, 322

 

Navorsingsprojek

JNM 461, 464

 

Praktiese Onderwys

PRO 280

PRO 380

PRO 452, 453

 

Professionele studies

JPS 121

 

Geletterdhede vir die onderwys

JLZ 300

 

Keusemodules

Keusemodules wat slegs in die Senior Fase (SF) aangebied word. Indien studente een van die onder gelyste kombinasies kies, moet hulle nog steeds ‘n ander keusemodule neem uit die modules wat aangebied kan word in die Verdere en Onderwys en Opleiding (VOO) fase Onderwys. Sien voorvereistes van modules soos gelys by die alfabetiese lys van keusemodules.

GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

Sosiale wetenskappe

 

*Studente kies GGY 252, 283 en 266 of GES 210 en 220

ENV 101

GGY 156, 166

*GGY 252, 283, 266

WKD 164

GES 110, 120

*GES 210, 220

 

Tegnologie

(Alle modules is verpligtend)

WTW 133, 143

PHY 133, 143,

CMY 133

JTT 120

JOT 240

JOT 330, 340

 

Natuurwetenskappe

WTW 133, 143

PHY 133, 143

CMY 133, 143

BOT 161

BOT 251

ZEN 161

ZEN 251

ZEN 261

JNS 310

 

Keusemodules

Keusemodules wat in beide Senior- en VOO fase Onderwys aangebied kan word. Vir die Senior fase moet die betrokke modules slegs tot op tweedejaarsvlak aangebied word en vir die VOO fase tot op derdejaarsvlak, behalwe waar anders aangedui. Sien voorvereistes van modules soos gelys by die alfabetiese lys van keusemodules.

Modules word volgens klasrooster gekies. GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

Kunsopvoeding

JKG 100, JKU 101

JKG 200, JKU 201

JKG 300, JKU 301

 

Musiekopvoeding

Beginners:

JMO 181, 182

Prior music certificates:

JMO 101,102

JMO 201, 202, 203, 204

JMO 301,302, 303, 304

 

IsiZulu

 

 

Vir beginners:

ZUL 110, 120

ZUL 210, 220

ZUL 310, AFT 320

Vir IsiZulu as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

ZUL 111, AFT 121

ZUL 211, AFT 220

ZUL 310, AFT 320

 

Sepedi

 

For beginners:

SEP 110, 120

SEP 210, 220

SEP 310, AFT 320

Vir Sepedi as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

SEP 111, AFT 121

SEP 211, AFT 220

SEP 310, AFT 320

 

IsiNdebele

Slegs vir huistaal sprekers van IsiNdebele of eerste of tweede addisionele taal.

NDE 110, AFT 121

NDE 210, AFT 220

NDE 310, AFT 320

 

Setswana

 

Vir beginners:

STW 110, 120

STW 210, 220

STW 310, AFT 320

Vir Setswana as huistaal of 1ste of 2de addisionele taal:

STW 111, AFT 121

STW 211, AFT 220

STW 310, AFT 320

 

Afrikaans

 

AFR 110, 120

AFR 214, 220

AFR 311, 321

of JAF 361

 

Engels

 

ENG 110, 120

ENG 210, 220

ENG 310, 320

of  JEN 361

 

Wiskunde

‘n Volledige eerste jaar met JLW 312 en alle metodieke van Wiskunde voltooi Wiskunde as ‘n SF keusemodule.

‘n Volledige tweede jaar met WTW 389 of JLW 312 en alle metodieke van Wiskunde voltooi Wiskunde as ‘n VOO keusemodule.

WTW 114, 124 of

WTW 133, 143, 153, 124

 

WTW 211, 218, 220, 248

 

WTW 389 of JLW 312

 

Verpligte kombinasie

Lewensoriëntering

 

en

 

Menslike bewegingstudies en Sportbestuur

(Studente wat die kombinasie kies, moet een tot op derde jaarsvlak en een tot op tweedejaarsvlak neem)

 

JLO 110, 120

JLO 210, 220

JLO 310, 320

 

JMB 112, 113, 122, 123

JMB 212, 213, 222, 223

JMB 312, 313, 322, 323

 

Keusemodules

Keusemodules wat spesifiek in die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) fase onderwys aangebied word. Alle modules moet geneem word, behalwe waar anders aangedui.. Sien voorvereistes van modules soos gelys by die alfabetiese lys van keusemodules.

Modules word volgens klasrooster gekies. GEEN ROOSTERBOTSINGS WORD TOEGELAAT NIE.

 

Rekenaartoepassingstegnologie

 

(RTT modules moet tot op 3de jaars vlak geneem word)

INF 112

INF 154, 164, 171

RTT 230, 240

RTT 330, 340

 

Ondernemingsbestuur

OBS 114, 124

OBS 210, 220

 

Erfenis- en kultuurtoerisme

EFK 110, 120

EFK 210, 220

 

Wiskundige geletterdheid

(JWG moet tot op 3de jaarsvlak geneem word)

STK 113, 123

JWG 210, 220

JWG 310, 320

 

Ingenieursgrafika en –ontwerp

(JTT moet tot op 3de jaarsvlak geneem word)

MGC 110

WTW 134

JTT 120

JTT 230, 240

JTT 330, 340

 

Geografie

ENV 101, WKD 164

GGY 156, 166

GGY 252, 283, 266

 

Geskiedenis

GES 110, GES 120

GES 210, GES 220

 

Lewenswetenskappe

 

(JLW 312 moet geneem word, indien Wiskunde ook as keuesmodule geneem word)

CMY 117, 127

MLB 111

BOT 161

BOT 251, 261

GTS 161

ZEN161

ZEN 251, ZEN 261

JLS 310

WTW 134

 

Fisiese Wetenskappe

 

*Kies of Chemie of Fisika op 2de jaarsvlak. Indien Fisika geneem word moet WTW 210, 220, 218 en 248 ook geneem word.

WTW 114, 124

*WTW 211, 218, 220, 248

JLW 312

CMY 117, 127

CMY 282, 284, 283, 285

PHY 114, 124

*PHY 255, 263

JPC 310

 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Ondernemingsbestuur

 

Statistiek

Ekonomie

 

Finansiële Rekeningkunde

 

 

Erfenis- en kultuurtoerisme

 

OBS 114, 124

OBS 210, 220

 

STK 110, 120

EKN 110, 120

EKN 214, 234

of

FRK 111, FRK 121

FRK 211, FRK 221

INF 281

of

EFK 110, 120

EFK 210, 220

 

Die volgende keusemodules kan slegs geneem word, indien twee ander keusemodules wat in de Senior - en VOO fase onderwys aangebied word, reeds geneem is. Studente mag slegs een van die onderstaande kombinasies as ‘n derde keusemodule neem.

 

Sielkunde en

Voorligting en berading

(alle modules moet geneem word)

SLK 110, 120

JVB 210, 220

JVB 301

 

Godsdiensstudies

*Opsioneel, die 3de jaar sal slegs aangebied word indien getalle dit regverdig

REL 110, 120

REL 210, 220

*REL 310, 320

 

Metodieke van keusemodules:

Kies twee metodieke in ooreenstemming met keusemodules geneem tot op tweedejaarsvlak. Die metodieke gekies op tweedejaarsvlak, moet ook op derde- en vierdejaarsvlak geneem word.

 

Modulebeskrywing

Modulekode

 
 

Metodiek van Afrikaans

JMA 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Engels

JME 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van IsiZulu

JZL 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Sepedi

JSP 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van IsiNdebele

JND 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Setswana

JSW 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Geografie

JMG 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Geskiedenis

JMH 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Musiekopvoeding

JMM 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Kunsopvoeding

JMK 201, 301, 451, 454

 

Metodiek van Wiskundige geletterdheid

JMW 202, 300,  451, 454

 

Metodiek van Wiskunde

JMW 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Natuurweteskappe

JMN 204, 304, 451, 454

 

Metodiek van Lewenswetenskappe

JMN 208, 308, 452, 458

 

Metodiek van Fisiese Wetenskappe

JMN 209, 309, 453, 456

 

Metodiek van Lewensoriëntering en Ligaamlike Opvoeding

JML 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Toerisme

JMD 206, 306, 456, 466

 

Methodology of Besigheisdstudies

JMD 205, 305, 455, 465

 

Metodiek van Ekonomie

JMD 201, 301, 451, 461

 

Metodiek van Rekeningkunde

JMD 203, 303, 453, 463

 

Metodiek van Ingenieursgrafika en -ontwerp

JMT 204, 304, 451, 454

 

Metodiek van Tegnologie

JMC 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Rekenaartoepassings-tegnologie

JMI 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Inligtingstegnologie

JMR 200, 300, 451, 454

 

Metodiek van Godsdienstudies

JMF 200, 300, 451, 454

 

Klasbywoning
Die onderwysersopleidingsprogramme van die Fakulteit Opvoedkunde is deur die Departement van Onderwys goedgekeur en geakkrediteer. Omdat die Fakulteit 'n hoë premie op die ontwikkeling van vaardighede en bekwaamhede plaas, is klasbywoning verpligtend vir onderwysstudente vir die volle duur van die opleidingsperiode soos deur SAQA (Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid) gespesifiseer.

Programaanbieding
Die NGSO bestaan uit 'n universiteitsgebaseerde leerkomponent (UBL) en 'n skoolgebaseerde leerkomponent (SBL). Die UBL-komponent word in die vorm van leerwinkels aangebied waartydens die studente 'n praktykteorie van en vir onderwys konstrueer. Vir die doel van die SBL-komponent word studente in twee vennootskapskole met verskillende samestellings vir 6 weke elk (12 weke in totaal) geplaas, waartydens hulle in die onderwyspraktyk betrokke raak terwyl hulle deur gekwalifiseerde mentoronderwysers en universiteitsmentordosente ondersteun en geassesseer word.

Eksamens en slaagvereistes

Spesiale eksamens

  • 'n Derdejaarstudent wat 'n maksimum van vier semestermodules of die ekwivalent daarvan gedruip het, maar ’n finale punt van minstens 40% in elkeen behaal het, kan deur die Dekaan toegelaat word om gedurende Januarie van die daaropvolgende jaar 'n spesiale eksamen in sodanige module(s) af te lê, mits die student daardeur aan alle vereistes vir bevordering tot die vierde jaar voldoen.
  • ’n Finalejaarstudent wat 'n maksimum van 4 semestermodules of die ekwivalent daarvan benodig om sy of haar graad te voltooi, met 'n finale punt van 40% in elk, mag in Januarie van die volgende jaar tot 'n spesiale eksamen toegelaat word. Indien die eksamen voor 1 Februarie afgelê word, hoef die student nie weer te registreer nie en word die eksamen soos ’n hereksamen hanteer. Indien die spesiale eksamen op of na 1 Februarie afgelê word, moet die student weer vir die betrokke module(s) registreer en mag die dosent vereis dat 'n semesterpunt op 'n geskikte wyse behaal word. In so 'n geval sal die uitslag van die eksamen nie oorweeg word vir die gradeplegtighede in Maart/April nie.

Slaag met lof

Ten einde die graad met lof te verwerf moet 'n student 'n algehele geweegde gemiddeld (GPA) van 75 % of hoër behaal in die BEd-program, met die voorwaarde dat die graad in die voorgeskrewe tydperk van 4 jaar voltooi word.


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences