E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
One must be a student before one can be a teacher.
— Chinese Proverb

Welkom by die Fakulteit Opvoedkunde

Welcoming word by Prof Cheryl de la Rey, Vice Chancellor and Principal 

Prof Chika Sehoole, Dean (video clip)

Message from the Dean

                     

Die Fakulteit Opvoedkunde is een van die grootste en mees diverse fasiliteite in Suid-Afrika vir die voorlopige en gevorderde opleiding van professionele opvoedkundiges van regoor die wêreld.

Die Fakulteit word gehuisves op die pragtige en selfstandige Groenkloofkampus van die Universiteit van Pretoria. Hierdie Fakulteit het die grootste reeks programme vir enige student wat beplan om opvoedkundestudies te onderneem. Die afgelope paar jaar is elk van hierdie programme geëvalueer om van internasionale standaard te wees en trek dit toenemend studente van regoor die wêreld.

Boodskap van die Dekaan
 

 


Vind meer uit

Eerstejaarstudente op die kampus
Studente geniet Groenkloofkampus
Studente in die goed-toegeruste rekenaarlaboratoriums
Deel hierdie blad