E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Ondernemingsbestuur ploeg terug op Mandeladag
22 Julie 2015

Kindersorg Tshwane nooi die gemeenskap van Pretoria elke jaar uit om slegs 67 minute van sy tyd op Mandeladag, 18 Julie, te gee om individue tot positiwiteit binne die gemeenskap te inspireer.

Die Departement Ondernemingsbestuur het hierdie uitnodiging aanvaar en het, in samewerking met plaaslike klein onderneming H Brian Customs MAG/RIM Repairs and Car Sales, Mandeladag by Kindersorg Tshwane se dienspunt in Sunnyside gevier. Die wenslys vir die dienspunt se kinders het op die opvoedkundige behoeftes van die kleuterskool gefokus, insluitend speelgoed, speletjies, leesboeke, afvalpapier om op te teken, witborde en witbordpenne. Die Departement het twee bokse papier geskenk en H Brian het bokse kryte vir die dienspunt se kinders geskenk. Op hierdie manier belê ons in die opvoeding van ons kinders. Ons hoop dat dit ’n positiewe bydrae tot hul toekoms sal maak en dat hulle dit eendag sal oorweeg om aan ’n tersiêre instelling soos die Universiteit van Pretoria te studeer.

Volgens Kindersorg Tshwane, het die organisasie ten doel om ’n veilige tuiste aan elke kind in Tshwane te voorsien. Hulle wil kinders beskerm en verseker dat hulle die geleentheid kry om hul volle potensiaal te bereik. Sunnyside is ’n digbevolkte gemeenskap, hoofsaaklik bestaande uit hoë woonstelblokke met 80% van die gemeenskap van Afrika-afkoms. Gegewe die bekostigbaarheid van die behuising, is ’n hoë persentasie van die gemeenskap se inwoners deel van lae-inkomste huishoudings. Wanvoeding is aan die toeneem en dwelmmisbruik en misdaad gedy, wat die dringende behoefte aan sosiale dienste beklemtoon, veral die voorsiening van veilige en beskermde omgewings vir kinders na skool.  

- Outeur Departement Ondernemingsbestuur
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Liesl OosthuizenWysig
Theodora Morris, Tshidi Mathibe en Menisha Moos van die Departement Ondernemingsbestuur, Laiyekinne Morris en Enos Molapo van H Brian saam met die kinders en personeel van Kindersorg Tshwane se Sunnyside-dienspunt.