E-pos ons

FAQ

Postgraduate Research

Hierdie bladsy bied breë riglyne vir meesters- en doktorale studente oor hoe om 'n toepaslike navorsingsonderwerp te vind en om 'n navorsingsvoorstel saam te stel. Die inligting wat hier aangebied word, is slegs 'n riglyn. Raadpleeg asseblief jou studieleier vir gedetailleerde inligting.

Stap 1:

Kry 'n eksemplaar van die boek deur Mouton wat hier onder genoem word en lees dit deur. Skenk besondere aandag aan die verskillende vorms van navorsing wat in Hoofstuk 10 genoem word.  

Mouton, J. 2001. How to succeed in your Master’s and Doctoral studies: A South African guide and resource book . Pretoria: Van Schaik. (ISBN 0-627-02484-X)

Bestudeer ook die volgende belangrike dokumente vir agtergrond in die volgorde wat dit aangedui word:

Neem kennis: Jy sal Adobe Acrobat Reader nodig hê om hierdie dokumente uit te druk.

1.Guidelines on referencing in academic documents  (.pdf)

2. Academic writing style for master’s dissertations and doctoral theses (.pdf)

3. Guidelines on writing a first quantitative academic article (.pdf)

4. Proposed structure of a Master's dissertation and Doctoral thesis (.pdf)

5. Summers, J.O. 2001. Guidelines for conducting research and publishing in Marketing: From conceptualization through the review process. Journal of the Academy of Marketing Science, 29(4):405-415. (.pdf)

6. Smith, D.C. 2003. The Importance and Challenge of Being Interesting. Journal of the Academy of Marketing Science, 31(3):319-322. (.pdf)

7. A structured approach to presenting theses: Notes for students and their supervisors (.pdf)

Stap 2:

Bronne vir moontlike navorsingsonderwerpe:

  • Gaan deur die onlangste uitgawes van voorste akademiese joernale in jou studieveld deur die elektroniese databasisse op die [email protected] -webbladsy te gebruik. (Neem kennis: Jy moet 'n geregistreerde studente wees om toegang tot hierdie databasisse te kry.)
  • Spreek 'n praktiese besigheidsprobleem aan, MAAR maak seker dat dit steeds 6-12 maande van nou af 'n relevante probleem gaan wees; dit sal jou in staat stel om akademies gesproke iets nuuts by te dra; die firma / borg sal jou navorsing vir die volle tydperk van jou studies ondersteun.
  • Praat met jou studieleier oor moontlike idees.

Meesterstudente word aangeraai om bestaande navorsing te repliseer en daarop uit te brei. Die volgende artikels kan as riglyn in die repliseringsproses gebruik word.

Berthon, P., Pitt, L., Ewing, M., & Carr, C.L. 2002. Potential Research Space in MIS: A Framework for Envisioning and Evaluating Research Replication, Extension, and Generation. Information Systems Research. 13(4):416-427.

Hunter, J.E. 2001. Re-inquiries: The desperate need for replications. Journal of Consumer Research, 28(June): 149-158.

Easley, R.W., Madden, C.S. & Dunn, M.G. 2000. Conducting Marketing Science: The Role of Replication in the Research Process. Journal of Business Science, 48:83-92

Stap 3:

Stel 'n 3-5-bladsy dokument op waarin jy jou tentatiewe navorsingsidee uiteensit. Hierdie dokument moet beskou word as 'n eerste besprekingsdokument oor jou navorsingonderwerp en is nie 'n volledige navorsingsvoorstel nie. Sluit die volgende in:

  • 'n tentatiewe titel vir jou tesis / verhandeling;
  • 'n tentatiewe probleemstelling en navorsingsobjektiewe;
  • 'n kort verduideliking van die omvang van die studie: beskrywing van die konteks (m.a.w. industrie, geografiese area) waarin die studie uitgevoer sal word; eenhede van analise (m.a.w. mense of organisasies wat ondersoek gaan word);
  • 'n kort oorsig van die mees onlangse literatuur oor jou onderwerp (3-5 onlangse bronne);
  • 'n kort aanduiding van die metodologie wat jy gaan gebruik (verwys na Hoofstuk 10 in Mouton).

Stap 4:

Stel 'n volledige navorsingsvoorstel saam gebaseer op die volgende sjabloon (.doc). Dit mag nodig wees om die sjabloon aan te pas om die spesifieke tipe navorsing aan te pas by die spesifieke tipe navorsing wat jy gaan uitvoer.

Studente wat 'n baie basiese oorsig van navorsingsmetodologie vereis, word aangeraai om die volgende te lees:

Kumar, R. 1999. Research Methodology: A step-by-step guide for beginners . London: Sage.

Meer gevorderde navorsingsmetodologietekste is in die UP-biblioteek te vind:

Stap 5:

Kyk na vorige meesters- en doktorale studies wat in ons Departement voltooi is.

Deel hierdie blad