E-pos ons

FAQ

Professor Innocent Pikirayi

Geesteswetenskappe: Navorser van die Jaar 2014, Sosiale-Wetenskappegroep

Departement Antropologie en Argeologie

 

Innocent Pikirayi is professor in Argeologie en Hoof van die Departement Antropologie en Argeologie. Sy vernaamste navorsingsbelangstellings is die opkoms, ontwikkeling en ondergang van staatsamelewings in Suider-Afrika uit die tweede millennium na Christus, veral Groot-Zimbabwe, asook ander staatstelsels tussen die Zambezi- en die Limpoporivier.

Professor Pikirayi se huidige navorsing behels die gebruik van geo-argeologiese en historiese argeologiese benaderings om die rol van water in die ontwikkeling en ondergang van komplekse sosiale stelsels te evalueer. Sy jongste prestasie behels die doen van 'n veldopname rondom Groot-Zimbabwe waartydens die waterhulpbronne gedokumenteer is om te bepaal hoe die inwoners van hierdie antieke stad water gebruik en bestuur het. Die opname het onthul dat Groot-Zimbabwe geleë is binne 'n groep onderling gekoppelde fonteine waaruit water deur soliede graniet tot in mensgemaakte reservoirs gekanaliseer is, waarvan sommige gebruik is om verlengde watervoorsiening te verseker. Gemeenskappe wat vandag rondom Groot-Zimbabwe woon, benut hierdie waterhulpbronne om intensiewe en hoogs produktiewe boerdery te beoefen.

Professor Pikirayi integreer ook sy navorsing met benaderings in gemeenskaps- en openbare betrokkenheid met die doel om die argeologiese praktyk in suider-Afrika te transformeer en te dekoloniseer.

 

Professor Pikirayi se Navorser van die Jaar-toekenning

is deur Travel with Flair geborg.

 

 

 

- Outeur C. Garnas
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Tanita McCulloughEdit