E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
'Welcome to the homepage of the Faculty of Law, University of Pretoria. The vision of the Faculty of Law is to strive to be an internationally recognised leader in socially relevant legal research and education in South Africa and in Africa.'

​The highest ranked law faculty in Africa and South Africa - The 2018 Times Higher Education World University Rankings

​The highest ranked law faculty in Africa and South Africa -  The 2018 Times Higher Education World University Rankings

Fakulteit Regsgeleerdheid

Aansoeke vir nagraadse regstudies (LLM/MPhil and LLD/DPhil) is nou oop!

'From courtroom to boardroom and beyond - 

UPdate and UPgrade

with a postgraduate qualification

from TuksLaw'

 

 

Die Fakulteit Regsgeleerdheid, soos gesien vanuit een perspektief, bestaan uit personeel, studente en die gebou. Dit is egter ook baie meer as dit:  Dit verteenwoordig 'n idee, naamlik die idee van 'n samelewing wat deur regsreëls gereguleer word en nie deur individue nie. Hierdie idee word deur ons Fakulteit nagestreef deur te fokus op die reg en op uitnemendheid in alle afdelings van regsgeleerdheid. Dit word ook nagestreef deur te fokus op regsgeleerdes en deur ons studente daarop voor te berei om leiers van hul gemeenskappe te wees waar hulle die rol van die reg en regsbeginsels effektief kan bevorder.  
 

Vind meer uit

Voorgraadse LLB-program
LLM/MPhil en LLD/PhD Nagraadse Programme
Pretoria University Law Press
Deel hierdie blad