E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Konvokasieverteenwoordigers

Die Konvokasielede verkies vier Konvokasieverteenwoordigers wat op die Universiteitsraad dien.  Oudstudent het langs hierdie weg 'n sê in die bestuursake van hulle Alma Mater.

Besoek gerus konvokasieblad vir meer inligting oor die UP-Konvokasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel hierdie blad