E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Jurassic Dolerite (Gariep Dam, 2014)

Jurassic Dolerite (Gariep Dam, 2014)

Dwyka Tillite (Klein Karoo, 2014)

Dwyka Tillite (Klein Karoo, 2014)

Clarens Sandstone (Golden Gate, 2014)

Clarens Sandstone (Golden Gate, 2014)

Welkom by die Departement Geologie

Welkom by die tuiste van Bosveldgeologie, en van Ingenieurs- en Hidrogeologie in Suid-Afrika – basies behoort alles van geologiese betekenis noord van die Jukskeirivier aan ons.

Die Departement Geologie, aan die Universiteit van Pretoria, huisves twee hoof studieprogramme, naamlik (i) Geologie en (ii) Omgewings- en Ingenieursgeologie (insluitend Hidrogeologie op honneursvlak).

Internasionaal erkende navorsing bly ‘n fundamentele aktiwiteit vir alle personeellede en nagraadse studente. Ons studente word op alle vlakke opgelei om deel te kan vorm van die wêreldgemeenskap van professionele aardwetenskaplikes en om by te dra tot die soektog na die aarde se mineraal- en delfstofbronne, tot voordeel van die wêreldgemeenskap, en om die verhouding tussen die mens en die natuur te verstewig.

Deel hierdie blad