E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Kies 'n loopbaan waarvoor jy lief is en jy sal nie 'n dag in jou lewe hoef te werk nie.
— Confucius

Loopbaandienste

Welkom by die Universiteit van Pretoria se loopbaandienste.

WEES GEREED VIR WERK!

Loopbaandienste verskaf ‘n sentrum van ondersteuning vir UP-studente en graduandi om hulle behulpsaam te week vir hulle loopbane want jou “sukses maak saak”. Loopbaandienste is ʼn afdeling van Studentedienste aan die Universiteit van Pretoria en is geleë in die Ou Chemiegebou op die Hatfieldkampus. Studente word verwelkom in ʼn vriendelike omgewing waar hulle advies en hulp kan ontvang met die beplanning en voorbereiding vir hulle loopbane.

Die primêre doel van die eenheid is om studente toe te rus met die nodige sagte vaardighede om die wêreld van werk te kan betree. Die Eenheid vir Loopbaandienste bereik dit deur verskeie ondersteuningsfunksies soos elektroniese kursusse (in samewerking met Enterprises UP), hulp met die bou en skryf van CV’s, dek-/motiveringsbriewe, loopbaanverwante advies oor loopbaanbeplanning, voorbereiding vir psigometriese assessering, soektogte vir werk, posaansoeke, voorbereiding vir onderhoude en werkgereedheidswerkswinkels. Loopbaandienste stel studente bloot aan werkervaring deur die indiensneming van studente wat hulle in staat stel om sagte vaardighede te ontwikkel wat vir die werkplek benodig word. Loopbaandienste help studente ook om toegang te kry tot die onderskeie weksgeleenthede wat op die kampus self beskikbaar is.

Loopbaandienste fasiliteer kontak tussen die bedryf en studente deur loopbaanskoue, loopbaanaanbiedings, individuele tentoonstellings en blootstelling aan verskeie bedrywe.

Die wêreld van werk ontwikkel steeds en daar is 'n groeiende behoefte dat tersiêre instellings graduandi lewer wat onmiddellik in diens geneem kan word en die eienskappe, vermoëns en gesindheid het om suksesvol te kan werk. Teen hierdie agtergrond, is daar 'n hernude fokus op werkgereedheid van UP-graduandi en 'n wees Gereed vir Werk-inisiatief wat geloods is om graduandi voor te berei vir die wêreld van werk deur opleiding te verskaf vir addisionele vaardighede (insluitend entrepreneurskap) bykomend tot akademiese bevoegdheid en werkervaring. Die vaardigheid van selfaktualisering wat studente tydens hulle voorgraadse studies opdoen, het hoë waarde. Dit sal UP-graduandi in staat stel om gemaklik en met vertroue in enige werkplek te kan werk.

In die inligtingsekonomie van die 21e eeu, gebruik UP se Loopbaandienste 'n elektroniese platform genaamd TuksCareers wat al die inligting en funksionaliteite bevat wat studente nodig gaan hê om gereed te wees vir werk.

 

Deel hierdie blad