Jaarboeke

Program: BIngHons Bedryfsingenieurswese

Kindly take note of the disclaimer regarding qualifications and degree names.
Code Faculty
12240012 Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Credits Duration
Minimum duur van studie: 1 jaar Totale krediete: 128

Programinligting

Die leergang word in oorleg met die betrokke departementshoofde bepaal. 'n Student moet in modules met 'n totaal van minstens 128 krediete slaag.

Die graad word slegs op grond van eksamens toegeken.

Toelatingsvereistes

Behoudens die bepalings van die Algemene Regulasies Reg. G.1.3 en G.54, word 'n BIng-graad of 'n gelykwaardige kwalifikasie vir toelating vereis.

Ander programspesifieke inligting

‘n Geskikte boeket van 8 modules moet met die samewerking van die Departementshoof saamgestel word om te pas by een van die volgende spesialiseringsgebiede:

 • Hulpmiddeloptimisering (HO)
 • Voorsieningskanaalingenieurswese (VI)
 • Besigheidsprosesbestuur (BPB)

Bedryfsingenieurs word nie toegelaat om meer as 2 toepaslike modules uit ander departement te neem nie.

Nie-Bedryfsingenieurs word nie toegelaat om meer as 1 toepaslike module uit ander departement te neem nie.

'n Maksimum van 3 goedgekeurde modules mag van ander departemente gekies word.

Eksamens en slaagvereistes

 1. Die eksamen in elke module wat die student volg, word in die eerste normale eksamentydperk na afsluiting van klasse (dit wil sê Oktober/November of Mei/Junie) afgeneem.
 2. 'n Student vir die honneursgraad moet sy of haar studie in die geval van voltydse studente binne twee jaar, en in die geval van na-uurse studente, binne drie jaar na eerste registrasie vir die graad voltooi, met dien verstande dat die Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk kan goedkeur.
 3. 'n Student moet in elke module minstens 50% in die eksamen behaal waar 'n semester- of jaarpunt nie vereis word nie. 'n Module mag net een maal herhaal word.
 4. In gevalle waar daar wel 'n semester- of jaarpunt toegeken word, word 'n minimum eksamenpunt van 40% en 'n finale punt van 50% vereis.
 5. Geen her- of spesiale eksamens word op nagraadse vlak toegestaan nie.

Slaag met lof

'n Student slaag met lof as hy of sy 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% behaal het in die eerste 128 krediete waarvoor geregistreer is (modules wat betyds gestaak is, uitgesluit). Indien die student enige module druip (modules wat betyds gestaak is, uitgesluit), kan die graad nie met lof behaal word nie.

Minimum krediete: 128

BCS 780 is a compulsory module.

BCS 780 is 'n verpligte module.

Kernmodules

 • Module-inhoud:

  * Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Enterprise Engineering can be defined as the body of knowledge, principles, and practices to design an enterprise. Due to their complexity and the continuously changing environment, enterprises need new approaches, tools and techniques to deliver innovative products and services to new markets in competitive environments. This module offers an introduction to the engineering design process applied to the enterprise as a system, and present existing approaches for designing, aligning and governing the enterprise. Within the design paradigm, the module also offers research methods (e.g. design research and action research) that are relevant for doing research within the enterprise engineering discipline.

  The module covers:
  •Background on systems thinking
  •Systems design and systems engineering
  •Prominent approaches for creating an enterprise engineering capability (e.g. Zachman, The Open Group, Dietz/Hoogervorst).
  •Mechanisms and practices associated with different phases of enterprise design (e.g. enterprise modelling, languages, road maps, maturity assessment etc.)
  •Research methods and techniques to validate and extend the EE knowledge base
  •Case studies
  •Change management

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie is 'n verpligte navorsingsmodule.

  * Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  The module affords an individual student the opportunity of studying a designated area of coherent advanced knowledge under the tutorship of a senior staff member of the Department of Industrial and Systems Engineering.Eligibility, topic and scope of the intended project must be determined in consultation with the proposed supervisor.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Professionally, engineers are confronted with issues related to product quality and performance or organisational excellence. The intention of this course is to provide an overview of the domain of modern quality management and to equip the student with theory, methodologies and tools and techniques to improve and achieve product quality and performance excellence.
  The course covers the following topics;
  • Contextualisation: The History, Guru’s, Principles, Industrial setting and the Domain of Quality Management
  • Practices of improving and achieving product quality: Role in Industrial Engineering, On-line and Off-line Quality Control Practices
  • Frameworks of improving organisational excellence: National Quality Awards, ISO 9000 and other frameworks
  • Practices of improving performance excellence: Quality and Competitive advantage, Customer and Supplier relationships, People Empowerment and Motivation, Quality Leadership and Organisational change.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  A key objective of supply chain management is to develop competiveness and achieve a market advantage through the implementation of cross-functional processes as the mechanism to coordinate internal and external activities.
  The course aims to create an understanding of the importance of integrating key supply chain business processes and to develop the ability to analyse and implement such processes across functional and corporate silos. Standardised process definitions and practices, including strategic and operational sub-processes and key performance measurements, are considered.
  Course outline:
  • Customer Relationship Management Process
  • Supplier Relationship Management Process
  • Customer Service Management Process
  • Demand Management Process
  • Order fulfilment Process
  • Manufacturing Flow Management (Planning and Control) Process
  • Product Development and Commercialisation Process
  • Returns Management Process
  • Assessment of Supply Chain Management (SCM) Processes
  • Implementing and Sustaining SCM Processes
  • Supply Chain Mapping Approaches
  • Supply Chain Performance Measurement

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Review of MPC, Agile Manufacturing Processes, Models of MPC.
  Section 1: Review of MPC Theories and Framework
  Section 2: Research Framework for Problems in Manufacturing Systems
  1. Mathematical Model based Problems and their techniques
  2. Estimation and Hypothesis based Problems and their techniques
  Section 3: Introduction to MPC Problems and sample Models
  1. Forecasting models
  2. Aggregate planning models
  3. Lot sizing and disaggregation models
  4. Finite Scheduling models
  5. Lean Manufacturing Models
  6. Basic Distribution and Replenishment Models
  7. Basic Supply Chain Structural Analysis and Performance Models
  Section 4: Agile Panning Problems and Techniques
  1. Multi-Level Master Scheduling Techniques
  2. Constraint Scheduling – (TOC theory, applications and optimisation)
  3. Lean Manufacturing Implementation (from Flow Lean to Process Kaizen )
  4. Introduction to CONWIP ideology
  5. Introduction to Demand Driven MRP

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  To make students conversant with the concepts, tools and techniques of reliability engineering.
  Capita selecta from:
  • Introduction to Reliability Engineering
  • Reliability Mathematics
  • Probability Plotting
  • Reliability Prediction for Design
  • Reliability Testing
  • Reliability Growth
  • Maintainability
  • Reliability Management

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  In recent years the boundaries between different simulation paradigms such as discrete event simulation, system dynamics and agent-based models have become less distinct. Improvements in computational efficiency also allow much richer and complex models to be built. This course introduces agent-based models (ABM) as a class of computational models that deal with autonomous agents and their interactions with other agents, and their surrounding environments. Course content covers basic theoretical foundations of ABM and then focuses on a few specific application areas where ABM is used for decision-making: pedestrian and transport models; production and logistics; as well as biology.

  Sien meer

 • Module-inhoud:

  *Hierdie inligting is slegs in Engels beskikbaar.

  Strategic design of supply chain networks, inventory management and supply chain integration. Framework for strategic alliances and third party logistics. Analysis and application of alternative supply chain reference models as the basis for modelling, analysis and improvement.
  Course outline:
  • Supply Chain Network Design
  • Strategic Management of Inventory
  • Supply Chain Integration
  • Strategic Alliances
  • Coordinated Product and Supply Chain Design
  • Supply Chain Modelling (SCOR, VRM)

  Sien meer


Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word.. Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees. Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.

Copyright © University of Pretoria 2024. All rights reserved.

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

To contact the University during the COVID-19 lockdown, please send an email to [email protected]

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences