E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Baccalaureus in Inligtingstegnologie (BIT)

 

Beskrywing van kursus:

 

Baie mense wil graag professioneel voorbereid wees vir ‘n beroep in die IT-industrie, eerder as om ‘n deskundige in ‘n besondere dissipline te word. Die Skool het die program derhalwe ontwerp met die besliste doel om te verseker dat studente ‘n grondslag het ten opsigte van alle aspekte wat ‘n noodsaaklike deel van die agtergrond van ‘n professionele IT-persoon vorm. Die vierde en finale jaar sluit derhalwe ‘n ses maand lange internskap by deelnemende organisasies in, waar studente as vakleerlinge aangestel word.Hierdie opwindende program is die eerste van sy soort in Suid-Afrika en integreer, in ‘n vierjaarprogram, die verskillende dissiplines wat aan Inligtingtegnologie (IT) verwant is.

Vanweë die voorgeskrewe aard van die kurrikulum het studente relatief min opsies om vanuit te kies. Dit verseker dat die groep BIT-studente ‘n samehorige groepsgees het, en ‘n gedeelde ideaal en visie. Die kurrikulum is verder streng en daar is meer voorvereistes as vir ander programme in die Skool. By die suksesvolle voltooiing van die program kan die BIT-graduant voortgaan met die deeltydse MIT-program en sy/haar professionele opleiding afrond.


Wat behels die kursus?

 

Die kursus behels dat die student die gebruik van IT in organisasies verstaan. In die besonder word vaardighede ontwikkel om op beide klein en groot skaal te programmeer, te ontwerp en om IT-oplossings vir organisasies op ‘n professionele wyse te implementeer. Studente leer oor die gebruik van inligting in organisasies en hoe om inligting optimaal te organiseer en te verhaal. Sterk kommunikasievaardighede en algemene probleemoplossingsvaardighede word tydens die kursus ontwikkel. Dit word gesteun deur Taal- en Kwantitatiewe Wiskundestudies, sowel as die ontwikkeling van penetrerende denkvermoëns deur middel van kursusse in Filosofie. Die finalejaar-internskap stel die student voor aan die werksomgewing en verseker dat hy/sy na graduering gemaklik by die professionele werksomgewing sal aanpas.


Wat kan ek doen nadat ek die kursus voltooi het?

 

Die doel van die graad is om ‘n goed afgeronde inligtingtegnoloog voor te berei sodat hy/sy kennis en insig het van:

· teorie en praktyk van programmering en sagteware-ingenieurswese;

· teorie en praktyk rakende die aanneem en gebruik van inligtingstelsels in organisasies;

· aspekte rakende die aanneem, herwin, organisasie, bestuur en gebruik van inligting;

· filosofie, taal en wiskunde.


Voorvereistes:


Graad

APS

Groep A

Groep B

Twee tale

Wiskunde

Lewensoriëntering

Drie ander vakke

B Inligtingtegnologie

30

Voldoen aan NSC se minimum vereistes; VERDER moet een van hierdie tale Afrikaans OF Engels op Vlak 5 (60-69%) wees.

5 (60-69%)

4 (50-59%)(Uitgesluit wanneer die APS bereken word)

Enige drie vakke

 
 

Kursusse sluit in:

 

Sakebestuur, Ekonomie, Statistiek, Wiskunde, Engels, Programmering en Gevorderde Programmering, Stelselontwikkeling, Filosofie, Finansiële Rekeningkunde, Datastrukture en Algoritmes, Bedryfstelsels, Databasisse, Netwerke, Kunsmatige Intelligensie, Organisasie en Herwin van Inligting, Rekenaarargitektuur, Sagteware-ingenieurswese, Multimedia, ens.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Jacques BrosensEdit