E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Terme en Voorwaardes

Instruksies, terme en voorwaardes vir aanlynkredietkaartskenkings, elektroniese fondsoorplasings (EFO’s) en direkte deposito’s

Skenkings aan die Universiteit van Pretoria

U kan die Universiteit van Pretoria ondersteun deur 'n skenking deur middel van die aanlynskenkingsdiens of 'n EFO te maak.

Indien u verkies om u skenking via die Universiteit van Pretoria se webtuiste (aanlynkredietkaartskenking) te maak:

  • Klik op die skakel Tuksbeursfonds  onder Kontak UP op die UP-hoofwebblad
  • Kies die fonds wat u wil ondersteun
  • Voltooi die vorm
  • Aanvaar die terme en voorwaardes
  • Verskaf u kredietkaartbesonderhede op die veilige webblad
  • Klik op Skenk om die betaling te verwerk.

Om via EFO te skenk, kan u die Universiteit van Pretoria as 'n begunstigde laai of kies om 'n eenmalige betaling via u eie internetbankrekening te maak. Gebruik asseblief die bank- en verwysingsinligting hieronder om te verseker dat ons u bydrae as 'n skenking identifiseer en 'n belastingsertifikaat uitreik

Bankbesonderhede vir EFO-betalings:

Rekeningnaam: Universiteit van Pretoria Bank: ABSA Bank
Rekeningnommer: 21 40000 038Tak: Hatfield
Takkode: 632 005Tuksbeursfonds-kostesentrumverwysing: S0V468/3600

SWIFT-kode: ABSAZAJJCPT

Tuksbeursfonds-kostesentrumverwysing per kategorie:

Bydraer: S0W649/3600
Ondersteuner: S0W650/3600
Begunstiger: S0W651/3600
Weldoener: S0W652/3600
Algemeen: S0V468/3600

Indien u 'n UP-personeellid is, gebruik asseblief u personeelnommer en die kostesentrum as verwysings. Alternatiewelik kan u u skenking via die ‘payroll’-skenkingsopsie op die intranet maak.

Stuur asseblief die bewys van EFO aan [email protected]

Indien u per abuis foutiewe verwysingsbesonderhede aangedui het, word u versoek om asseblief vir Rendani Tshishonga by 012 420 3693 of [email protected] te kontak ten einde te versoek dat die fout reggestel word.

Die prosedure vir 'n direkte deposito is presies dieselfde as die vir 'n EFO-betaling, behalwe dat u fisies na u bank sal moet gaan en die deposito daar moet maak. Stuur asseblief u bewys van betaling per e-pos aan [email protected]

Ooreenkoms

Hierdie ooreenkoms is 'n kontrak tussen skenkers en die Universiteit van Pretoria en is van toepassing op die gebruik van aanlyn-skenkingsdienste en elektroniese fondsoordragte (EFO’s).

Deur hierdie webblad te gebruik, aanvaar u hierdie terme en voorwaardes. U gebruik die aanlyn-skenkingsdienste en EFO op u eie risiko en die Universiteit van Pretoria sal nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skade wat u te beurt mag ly nie met die uitsondering van skade wat deur die Universiteit se nalatigheid of opset veroorsaak is. Indien u enige navrae oor veiligheid en privaatheid het, stuur asseblief 'n e-pos aan [email protected] of kontak die Bevorderingskantoor by 012 420 3361.

Magtiging

Deur die aanlyn-skenkingsvorm in te vul, bevestig u dat u ten minste 21 jaar oud is en dat u die nodige magtiging verkry het, indien magtiging vereis word, om 'n aanlyn-skenking te maak. Die Universiteit behou die reg voor om skenkings geheel na eie goeddunke skenkings van die hand te wys of terug te gee.

Openbaarmakingsbeleid

Die persoonlike inligting – byvoorbeeld u naam, woonadres of e-posadres – wat verskaf is om 'n aanlyn-skenking moontlik te maak, sal met geen derde party gedeel word nie, uitsluitend dié wat betrokke is by die aanteken en verwerking van u skenking.

Indien 'n ongemagtigde derde party u persoonlike inligting bekom as gevolg van enige handeling buite ons redelike beheer – byvoorbeeld ongemagtigde toegang tot ons databasis – skeld u die Universiteit vry van enige skade wat u mag weens sodanige openbaarmaking.

Ons mag van tyd tot tyd e-posse aan ondersteuners stuur om hulle attent te maak op nuwe projekte en veldtogte of om terugvoering te gee. Dit is die enigste e-posse wat die Afdeling Bevordering van die Departement Universiteitsbetrekkinge aan u sal stuur; met ander woorde, die Universiteit van Pretoria sal benewens dié e-posse geen ander e-posse aan u stuur nie. Stel ons asseblief in kennis indien u verkies om geen e-posse van die Universiteit te ontvang nie deur 'n e-pos met ‘VERWYDER’ aan [email protected] te stuur.

Terugbetalings

Skenkings is nie terugbetaalbaar nie en kan nie gekanselleer of teruggegee word nadat dit geprosesseer is nie. Indien u agterkom dat bedrog met u kaart gepleeg is, of indien u kaart verlore raak of gesteel word, moet u die verskaffer van u kaart in kennis stel soos vereis deur hul aanmeldingsreëls.

Let asseblief daarop dat die Universiteit die reg voorbehou om u skenking vir algemene doeleindes aan te wend tensy u aandui dat die skenking vir 'n spesifieke fonds geoormerk is.

Fakture

Deur die aanlyn-skenkingsdiens te gebruik, maak u 'n skenking aan die Universiteit van Pretoria. Skenkers mag 'n skenkingsfaktuur aanvra en sal 'n belastingsertifikaat in ooreenstemming met die Belastingwet ontvang.

Belastinginligting

Die Universiteit van Pretoria is nie 'n rekeningkundige, belasting- of finansiële adviseur nie. U behoort nie op die inligting wat hier gegee word staat te maak om die rekeningkundige, belasting- of finansiële gevolge van die maak van 'n donasie te bepaal nie. Ons beveel ten sterkste aan dat u u eie rekeningkundige, belasting- of finansiële adviseur raadpleeg oor enige gevolge wat u mag affekteer.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Buyisiwe NkonyaneEdit