Aanlyn kredietkaartbetaling
Aanlyn kredietkaartbetaling

Titel Voorletters Van

Verseker asseblief dat u die knoppie slegs een keer klik, om veelvuldige transaksies te voorkom.Direkte Bankdeposito
Rekeningnommer: 2140-000-054
Bank: Absa
Tak: Hatfield
Takkode: 632005
Verwysingsnommer: EMPL Id / Studentenommer


Betaling by kassiere
U kan by enige Universiteit van Pretoria kassier betaal. Meld asseblief u studentenommer. Kassieres is beskikbaar by:
Hoofkampus: KliŽntedienssentrum
Mediese Kampus: HW Snymangebou
Onderstepoort Kampus: Arnold Theillergebou
Groenkloof Kampus: Administrasiegebou
Stoor jou werk

Jou sessie gaan verval in

As die opsie gekies word om die oorblywende tyd te vertoon, sal daar 'n aftelhorlosie op die linker-onderste hoek verskyn.