Yearbooks

Programme: MA Afrikaans (Coursework)

Code Faculty
01250162 Faculty of Humanities
Credits Duration
Duration of study: 2 years
Contact:
Prof WD Burger
[email protected]
+27 (0)124206469

Programme information

Die gedoseerde MA in Afrikaanse taalkunde en letterkunde is daarop gerig om die student van gespesialiseerde vakkennis te voorsien in ’n aantal geselekteerde vakgebiede. In die navorsingskomponent wat 50% van die finale graad uitmaak, sal die student begelei word in die formulering van ’n navorsingsvoorstel en die daaropvolgende skryf van die miniverhandeling.

Admission requirements

'n BAHons-graad in Afrikaans (of gelykwaardige tersiêre kwalifikasie met ten minste 94 krediete in Afrikaans waarvan ten minste 30 krediete op derdejaarsvlak moet wees en met goedkeuring van die Senaat).

 

 

 

Program outline

Navorsing

AFR 895     Miniverhandeling                                 

Kernmodules

Kies modules ter waarde van minstens 100 krediete uit die volgende twee groepe.

Groep 1: Letterkunde

Kies ten minste een module uit hierdie groep:

AFR 851     Afrikaanse drama                             

AFR 854     Afrikaanse poësie               

AFR 855     Afrikaanse prosa     

AFR 875     Onderrig van die Afrikaanse letterkunde

Groep 2: Taalkunde

Kies ten minste een module uit hierdie groep:

AFR 856     Afrikaanse taalkunde (1)

AFR 860     Afrikaanse taalkunde (2)                          

AFR 861     Afrikaanse taalkunde (3)                           

AFR 862     Afrikaanse taalkunde (4)                     


The information published here is subject to change and may be amended after the publication of this information. The General Regulations (G Regulations) apply to all faculties of the University of Pretoria. It is expected of students to familiarise themselves well with these regulations as well as with the information contained in the General Rules section. Ignorance concerning these regulations and rules will not be accepted as an excuse for any transgression.

Copyright © University of Pretoria 2023. All rights reserved.

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal

To contact the University during the COVID-19 lockdown, please send an email to [email protected]

FAQ's Email Us Virtual Campus Share Cookie Preferences