Ouditering verleen kredietwaardigheid aan toekennings

Posted on April 20, 2007

Die wenners se sertifikate is by 'n funksie in Bloemfontein aan hulle oorhandig. Op die foto is (van links na regs) dr Ron Chapman (Waarnemende Rekeningkundige Beampte en Departementshoof), mnr MS Shuping (Uitvoerende Bestuurder: Hulpbronbestuur), prof Dieter Gloeck (President van SAIGA en Voorsitter van die tegniese komitee vir die Toekenning), dr Arrie Schoonwinkel (Hoof Finansiele Beampte), mnr Sakhiwo Belot (LUK vir Gesondheid (Vrystaat)) en prof Herman de Jager (Hoof van die Departement Ouditkunde).

Die Departement Ouditkunde tree as gehalteversekeraar op vir die Jaarlikse Verslagdoeningstoekenning vir die Openbare Sektor, 'n projek wat deur die Suider-Afrikaanse Instituut vir Owerheidsouditeure (Southern African Institute of Government Auditors, of SAIGA) bestuur word met die steun en samewerking van die Rekenmeester-generaal asook die Ouditeur-generaal. Deur sy betrokkenheid by hierdie projek gee die Departement uitvoering aan sy maatskaplike verantwoordelikheid teenoor die openbare sektor. Die Departement verrig 'n funksie soortgelyk aan die wat maatskappy-ouditeure van finansiele state verrig, naamlik om gehalteversekering toe te voeg aan die tegniese analise en evaluering wat uitgevoer word ten opsigte van alle finansiele state wat in Suid-Afrika deur nasionale en provinsiale departemente gepubliseer word.

Die 2006-toekenning is verower deur die Vrystaatse Departement van Gesondheid, wat 'n indrukwekkende 95.95% behaal het. Hierdie toekenning wil die publiek meer bewus maak van die enorme vooruitgang wat die openbare sektor met betrekking tot finansiele verslagdoening gemaak het.

Published by Erhardt Maritz

Copyright © University of Pretoria 2020. All rights reserved.

FAQ's Email Us Virtual Campus Share