E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Ingevolge die Memorandum van Ooreenkoms wat op 26 Oktober 2015 tussen die Visekanselier en Rektor en studenteleiers gesluit is, het die Universiteit van Pretoria ‘n Interim Hulptoonbank vir Finansiële Steun ingestel. Die Hulptoonbank sal vanaf 12:00 op Maandag 2 November 2015 in die Kliëntedienssentrum in plek wees.

Studente word aangeraai om op die UP-studenteportaal na die status van hul studenterekening te gaan kyk alvorens hulle die Hulptoonbank nader.

Alle studente wat in 2015 vir NSFAS gekwalifiseer het en nie in 2015 ondersteuning of voldoende ondersteuning ontvang het nie, sal by wyse van die bykomende fondse wat die Universiteit vir hierdie doel beskikbaar gestel het, ondersteun word.

Die Universiteit sal die NSFAS-befondsingsraamwerk gebruik as riglyn om te definieer wie die studente is wat vir finansiële steun kwalifiseer. Dit sluit in studente uit werkersklasfamilies.

Waar koshuisstudente se etegelde uitgeput is, sal die koshuis-etetoelaag tot die einde van die 2015 eksamentydperk aangevul word. Studente wat om sodanige steun aansoek doen, moet hul eksamenrooster na die Hulptoonbank bring. Die etetoelaag sal ‘n vaste bedrag per student per dag behels.

Studente wat tans in ‘n UP-koshuis inwoon, sal nie op grond van uitstaande gelde van koshuisplasing vir volgende jaar uitgesluit word nie, met dien verstande dat hul wel aan alle ander koshuisplasingskriteria voldoen.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit
Interim Hulptoonbank vir Finansiële Steun