E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Die Argief van die Universiteit van Pretoria dien as die geheue van die instansie. Dit bewaar en verskaf toegang na rekords van alle afdelings van die Universiteit, sowel as verwante instansies en gemeenskappe.

Welkom by die UP Argief

Die Argief van die Universiteit van Pretoria dien as die geheue van die instansie. Dit bewaar en verskaf toegang na rekords van alle afdelings van die Universiteit, so wel as verwante instansies en gemeenskappe. Die argief strewe om die gees van die Universiteit te weerspieël en om die Universiteit se missie van opleiding, navorsing en gemeenskapsdiens te ondersteun.

As ‘n bewarings- en inligtingsorganisasie verskaf dit gebruikers (personeel, studente en bone fide navorsers) met beide dokumentêre en fotografiese material. Dit ondersteun die verskeie afdelings deur navorsingsmateriaal vir universiteitspublikasies en uitstallings te verskaf.

 

 

 

 

Deel hierdie blad