E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
’n Aantal steundepartemente sien toe dat alle personeel- en studenteaktiwiteite aan ons streng vereistes ten opsigte van kwaliteit, toepaslikheid, diversiteit en volhoubaarheid voldoen.

Steundienste

Die Universiteit is trots daarop dat dit goedafgeronde en skeppende gegradueerdes, verantwoordelike en produktiewe burgers en toekomstige leiers oplewer. Groot klem word gelê op studentelewe en ‑steun, asook op die bevordering van sport, kuns, kultuur en musiek.

Die Universiteit het ’n aantal steundepartemente wat toesien dat alle personeel- en studenteaktiwiteite, wat oor ’n gebied van 1 193 hektaar en oor 621 geboue op ses kampusse versprei is, aan ons streng vereistes ten opsigte van kwaliteit, toepaslikheid, diversiteit en volhoubaarheid voldoen.

 

Deel hierdie blad