E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
“An abuser isn't abusive every hour of every day. That's what makes abuse so confusing when it happens” – Anon

Welkom by die Universiteit van Pretoria se #SpeakOutUP-webblad

Die Universiteit van Pretoria is verbind tot die verskaffing van 'n nie-seksistiese, nie-diskriminerende, werk, woon en studie-omgewing vir personeel en studente.

Ons erken dat die behoud van menswaardigheid en die ontmoediging van aanstootlike gedrag 'n belangrike deel van hierdie omgewing is. Die Universiteit volg 'n nul-verdraagsaamheid benadering tot alle vorme van teistering. Seksuele teistering in die besonder, is 'n onaanvaarbare skending van die kernwaardes van integriteit, menswaardigheid, privaatheid en wedersydse respek.

Die Universiteit is tans besig om sy diskriminasie- en teistering beleide te hersien om een sambreel beleid te skep. Hierdie beleid sal nie-diskriminasie bevorder en teistering op grond van seksualiteit, geslag, ras, nasionaliteit, ensovoorts, bestry.

Gevolglik het die #SpeakOutUP-veldtogte ten doel om 'n omgewing te skep wat opvoedkundige ondersteuning aan studente en personeel verskaf. Ons moedig u aan om ons webblad gereeld besoek, aangesien nuwe inligting en inhoud gereeld geplaas sal word.

Breek die stilte - #SpeakOutUP.

 

Deel hierdie blad