E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Departement Maatskaplike Werk en Kriminologie

Welkom by die Departement Maatskaplike Werk en Kriminologie

Maatskaplike werk en kriminologie fokus op die impak van maatskaplike probleme wat spruit uit persone se interaksie met hul omgewing. Maatskaplike probleme soos misdaad, kindermishandeling en MIV en VIGS affekteer persone van alle sosio-ekonomiese groepe en van alle ouderdomme. Ons departement verbind ons daartoe om studente op te lei, navorsing te doen en betrokke te raak by gemeenskappe om op die voortdurende veranderende behoeftes van verskillende groepe in die gemeenskap te reageer.

     
Deel hierdie blad