E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Elke groot probleem dra sy oplossing in homself. Dit dwing ons om ons denke te verander ten einde dit te vind.
— Niels Bohr

Navorsing en innovasie aan die Universiteit van Pretoria

Navorsing aan UP is aan die bopunt van UP 2025, die Universiteit se langtermyn strategiese plan om 'n toonaangewende navorsingsintensiewe universiteit in Afrika te wees. Ewe belangrik is die Universiteit se internasionale sigbaarheid en die impak van sy navorsing en innovasie op sosio-ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika en in die streek. Gevolglik balanseer UP doelbewus sy fokus op navorsing en innovasie en die vennootskappe wat gesmee word deur die skep van 'n omgewing wat bevorderlik is vir akademiese bedrywighede. 'n Groot verskeidenheid navorsings- en professionele terreine beklemtoon UP se sterkte op die gebied van navorsing en nagraadse onderrig, en so ook die terreine waar UP 'n navorsingsleier in Afrika en wêreldwyd is. Die inligting wat hier voorgehou word, toon ons leiers in navorsing, 'n seleksie van UP se navorsingsprestasies en die navorsingsfokusgebiede en -temas wat die Universiteit se navorsingsidentiteit definieer.

Vind meer uit

UP Navorsingsoorsig 2015

Research Matters

UPSpace Institusionele Bewaarruimte

Deel hierdie blad