E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Nadoktorale genootskappe

Die Universiteit van Pretoria (UP) ken jaarliks nadoktorale genootskappe toe met die oog daarop om ʼn klimaat van lewendige navorsing, vakkundigheid en innovasie te skep en in stand te hou. Om hierdie doel te verwesenlik, streef UP daarna om nadoktorale genote aan te trek wat bewese uitstaande talent in hul navorsingsgebied het en wat sal bydra tot navorsingsproduktiwiteit en impak.

Daar is twee tipes nadoktorale genootskappe:

  • Die Visekanselier se Nadoktorale Beursprogram, en
  • Die UP Nadoktorale Genootskapprogram.

Albei programme stel nadoktorale genote in staat om hul akademiese loopbane uit te bou deur deelname in die Universiteit se gebiede van navorsingskrag en strategiese prioriteite. Die Visekanselier se Nadoktorale Beursprogram gee voorkeur aan nadoktorale kandidate met ʼn navorsingsbelangstelling en kundigheid in die biologiese wetenskappe, datawetenskappe, geestes- en sosiale wetenskappe, en volhoubare ontwikkeling. Diegene wat daarin belangstel om vir die UP Nadoktorale Genootskapprogram aansoek te doen, moet met die voorgenome navorsingsleier of mentor in gesprek tree en sal as mede-applikante saam met hulle aansoek doen.

Toekennings word jaarliks op kompeterende grondslag gemaak. Daar word verwag dat genote aktiewe en produktiewe navorsers sal wees en akademies sal ontwikkel onder die mentorskap van ervare akademiese personeel. Dit is derhalwe belangrik om nadoktorale plasings in ooreenstemming met gebiede van navorsingskrag te doen sodat die Universiteit sal baat by die nadoktorale genote se potensiële navorsingsuitset, asook by hul hulp met navorsingsprojekte en toesig oor nagraadse studente.

Besoek asseblief die fakulteitswebtuistes vir besonderhede oor navorsingsgebiede van belang en kyk ook na die inligting vervat in die aansoek en ander vorms hieronder.

 

Aansoekvorm vir Visekanselier se Nadoktorale BeursprogramNUUT: klik hier om oproep om aansoeke af te laai (beide slegs in Engels beskikbaar). 

Aansoekvorm vir UP Nadoktorale Genootskapprogram (slegs in Engels)

Nadoktorale Genootskapprogram: Hernuwingsverslag (slegs in Engels)

Nadoktorale Finale verslag (slegs in Engels)

Nadoktorale Grondwet (slegs in Engels)

 

Aansoeke vir UP Nadoktorale Genootskappe, 2015

Aansoeke, hernuwings en finale verslae moet via die toepaslike fakulteit en ooreenkomstig die  fakulteit se evalueringsprosesse voorgelê word.

Die voorlegging- en vergaderdatums vir UP Nadoktorale Genootskappe in 2015, asook kontakbesonderhede vir fakulteite verskyn hieronder. 

Fakulteitsvoorleggingsdatums aan DNIO

Datum van vergadering

4 Mei 2015

25 Mei, 09:00 – 12:00

31 Julie 2015

20 Augustus, 09:00 – 12:00

2 Oktober 2015

29 Oktober, 10:00 – 13:00

 

Fakulteitskontakbesonderhede vir UP nadoktorale genootskappe

FAKULTEIT

KONTAKPERSOON

NATUUR- EN LANDBOUWETENSKAPPE

Dranca Onigbinde
012 420 4356
[email protected]

GEESTESWETENSKAPPE

Marinda Maree
012 420 2505
[email protected]

TEOLOGIE

Daleen Kotze
012 420 2348
[email protected]

REGSGELEERDHEID

Mornay Hassen
012 420 4126
[email protected]

INGENIEURSWESE, BOU-OMGEWING EN INLIGTINGTEGNOLOGIE

Suzaan Pretorius
012 420 5318
[email protected]

OPVOEDKUNDE

Yvonne Munro
012 420 4199
[email protected]

GESONDHEIDSWETENSKAPPE

Suna Redelinghuys
012 420 1985
[email protected]

VEEARTSENYKUNDE

Lunga Mengu
012 529 8201
[email protected]

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Tersea Dalporto
012 420 3330
[email protected]

 

 

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Joyce MantshoEdit