E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
— Aristotle

The hand that dips into the bottom of the pot will eat the biggest snail.

—Wole Soyinka

Welkom by die Departement Filosofie

Die Departement Filosofie streef na uitnemendheid in beide onderrig en navorsing. Voorgraadse en nagraadse kursusse word aangebied, met modules wat wissel van etiek en hermeneutiek to by wetenskapsfilosofie en die geskiedenis van die filosofie. Ons is daarop ingestel om die intellektuele deugde van helderheid, skerpsinnigheid, kritiese refleksie en kreatiwiteit in ons studente te kweek. Hierby kan bygevoeg word dat die Departement kan getuig van ‘n sterk navorsingsrekord, met personeel wat ‘n veelheid van boeke, sowel as artikels oor wyduiteenlopende onderwerpe in nasionale en internasionale akademiese tydskrifte, gepubliseer het.

Die Departement moedig ‘n aktiewe deelnemende studentegemeenskap aan, met die lewendige ‘Voetnotas na Plato’ gespreksgroep, sowel as die Departementele seminaar reeks waar ‘n verskeidenheid van hoogstaande plaaslike en oorsese filosowe referate aanbied. Verder beskik die Departement oor ‘n samewerkingooreenkoms met die Fakulteit Wijsbegeerte aan die Radboud Universiteit te Nijmegen, en hierdie verbintenis het dit moontlik gemaak dat ons studente die geleentheid kry om nagraads in Nederland te studeer.

 

Deel hierdie blad