E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
TuksRegte vier sy rangordening as Beste in Afrika
13 Desember 2017

 

Op 5 Desember 2017 het die Fakulteit Regsgeleerdheid, sy alumni, buitelandse hoogwaardigheidsbekleërs, lede van die wetgewende gesag, personeel en studente die fakulteit se 2018-rangordening deur die Times Higher Education World University Rankings (THE) as die beste in Afrika en 92ste ter wêreld gevier.

Nadat die Programdirekteur, prof Monray Botha (Hoof van die Departement Handelsreg) die gaste welkom geheet het, het die Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria, prof Cheryl de la Rey, die openingsrede gelewer. Prof De la Rey het met trots gesê dat UP 'n voorste navorsingsintensiewe universiteit in Afrika behoort te bly wat internasionaal erken word vir gehalte, relevansie en impak, asook vir die ontwikkeling van mensebydraes, die skep van kennis en vir betekenisvolle plaaslike en internasionale bydraes.

 Sy het 2018 se Times Higher Education (THE) World University Rankings in perspektief geplaas en verduidelik dat die THE in sy rangordening navorsing en reputasie in ag neem, en dat die rangordeningtellings op onderrig, sitasies, inkomste vanuit die industrie en internasionale uitkyk gebaseer word. Sy het almal wat oor die jare bygedra het tot die sukses van die Fakulteit Regsgeleerdheid gelukgewens.                                                                                                                  

'n Baie trotse Dekaan André Boraine se rede het gevolg en verskeie ander aspekte aangeraak, insluitend hoe die fakulteit in die loop van die afgelope dekades geëvolueer het, voormalige personeel en dekane,  navorsingsuitsette, die kaliber van personeel, die sentrums vir Kinderreg en Menseregte en hul internasionale bydraes. Hy het ook erkenning gegee aan die globale impak van personeel en studente, spesifiek aan die studente wat TuksRegte op internasionale skynhofplatforms verteenwoordig. Hy het die rolle van die fakulteit se vyf navorsingstoele beklemtoon: prof Corlia van Heerden wat die ABSA/Barclays Navorsingstoel in Bankreg in Afrika beklee; ereprofessor Chris Job wat die de facto bekleër van die Adams en Adams Navorsingstoel in Intellektuele Goederereg is; prof Ann Skelton van die UNESCO-navorsingstoel in Onderrigreg; prof Danny Bradlow, bekleër van die SARChI-navorsingstoel in Internasionale Ekonomiese Verhoudinge; en prof Erika de Wet van die SARChI-navorsingstoel in Vergelykende Konstitusionele Reg in Afrika. Hy het ook melding gemaak van die onlangse onvoorwaardelike akkreditasie van TuksRegte se LLB-graad deur die Raad vir Hoër Onderrig (CHE). TuksRegte is een van slegs drie regsfakulteite aan wie onvoorwaardelike akkreditasie toegeken is. Hy het Adjunkdekaan Anton Kok en lede van die Onderrig- en Leerkomitee bedank vir die kardinale rol wat hulle in die akkreditasieproses gespeel het. Prof Boraine het afgesluit deur te sê dat hy trots is om deel van die fakulteit te wees en eer betoon aan dit wat oor vele dekades heen deur huidige en voormalige personeel en studente opgebou en bereik is.

'n Voormalige Dekaan, prof Christof Heyns (2007 tot 2010), wat die huidige direkteur van die Instituut vir Internasionale en Vergelykende Reg (ICLA) is, asook 'n lid van die Verenigde Nasies (VN) se Menseregtekomitee, het in 'n uittreksel uit 'n langer rede oor sy gedagtes rondom die fakulteit se rangordening onder meer die volgende gesê: 'Daar is duisende regsfakulteite in die wêreld. Om as een van die top honderd in die wêreld erken te word, is buitengewoon en ek wens almal van u wat deel was van die span wat dit teweeg gebring het, geluk.'

Na sy mening behoort 'n fakulteit op uitnemendheid en regverdigheid gebou word. 'Uitnemendheid sonder regverdigheid het geen siel nie; regverdigheid sonder uitnemendheid het 'n gebrek aan krag.' Hy het gesê dat hy 'baie, baie bly is dat hy nie bekendheid elders nagestreef het nie, maar saam met ander kon werk om TuksRegte in 'n plek van belang te verander.'  

Prof Heyns het van die individue uit sy era, veral die beginjare, wat 'n reuse-impak op sy akademiese loopbaan en besluite gehad het, by die naam genoem. Hy het gesê dat 'n nuwe geslag nou die fakkel oorgeneem het en daarmee hardloop. Sodoende staan hulle aan die stuur van sake. 'Ek gaan nie eers probeer om u by die naam te noem nie, maar u is die mense wat ons studente inspireer, wat ons as u kollegas inspireer en ons naam uitdra. My gelukwense gaan aan die fakulteit se lektore, studente en administratiewe personeel wat hierdie grootse prestasie verdien het.'

Voormalige Dekaan Duard Kleyn (1998 tot 2006), wat vroeër in 2017 as professor in die Departement Regsleer afgetree het, het gesê hy voel geëerd om die geleentheid as voormalige dekaan en gas by te woon en sy gelukwense oorgedra aan almal wat oor baie jare heen saamgewerk het om die fakulteit op die 'wêreldkaart' te plaas.

Prof Trynie Boezaart, voormalige hoof van die Departement Privaatreg, het gesê dat dit wat bewys lewer van die werk wat in die fakulteit gedoen word, die verskil is wat die fakulteit in die lewens van studente en die gemeenskappe wat dit dien, gemaak het. 'Dit is die waardes wat ons in ons studente vaslê wat uiteindelik die integriteit van die regsprofessie en respek vir die regsisteem instandhou. Die reg is die instrument waarmee geregtigheid vir almal wat in hierdie land bly, bereik kan word.' Sy het bygevoeg: 'Dit is nou die tyd om na te dink oor ons bydrae tot knellende sake soos toegang tot vrye basiese onderrig, grondhervorming, die uitsluit van kinders met gestremdhede, asook maatskaplike kohesie. Ons moet ons individuele en gesamentlike pogings noukeurig ondersoek ten einde vordering na die doelwit van 'n verenigde Suid-Afrika met verbeterde lewenskwaliteit wat die potensiaal van ons almal sal ontsluit, te evalueer. Dit wat ons bereik het, behoort ons te inspireer om selfs meer te doen.' (Klik hier vir die volledige toespraak.)

Prof Dire Tladi het die formele deel van die geleentheid afgesluit deur te sê dat ongeag TuksRegte se posisie in verskeie ranglyste, die fakulteit areas waarin dit steeds tekortskiet moet identifiseer en deurgaans na verbetering moet strewe.

Nadat die formaliteite afgesluit is, het oud en jonk iets te ete en mekaar se geselskap in die Aula se portaal geniet terwyl 'n jazz-orkes agtergrondmusiek verskaf het.

 

'In Afrika beteken reën, lewe. Die mense van Afrika vier reën. Dit beteken oeste, kos en vooruitgang. Dit bring lewe. In hul tradisionele groet gebruik die Sotho-volk lank reeds die woorde "Khotso Pula Nala"—Vrede, Reën en Oorvloed. Met die woord REËN spreek hulle seën uit.' 'n Vreugdevolle groep mense het op 5 Desember 2017 in die reën die Hatfieldkampus betree om die fakulteit se THE-rangordening te vier.—Redakteur

 

- Outeur Elzet Hurter
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Brumilda CarolsWysig