E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
235 nuwe dokters begin hul professionele reis
5 Desember 2017

 

Die Skool vir Geneeskunde in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria (UP) het 'n lang en trotse tradisie dat hy uitnemende dokters vir ons land oplewer, en die Klas van 2017 is nie 'n uitsondering nie. Op Vrydag 24 November 2017 het 235 finalejaar mediese studente, netjies uitgevat en ondersteun deur vriende en familie, die eed van hul professie afgelê tydens 'n plegtigheid in die Aula op die Hatfieldkampus, en so die eerste stap geneem op hul reis as mediese beroepslui.

Volgens prof Tiaan de Jager, Dekaan van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, is dié plegtigheid 'n hoogtepunt van die akademiese jaar en 'n lewensveranderende ervaring vir mediese studente. "Wat studente tydens hul studie aan UP leer, plaas hulle aan die spits van hul vakgebied en op die voorpunt van navorsing en kliniese praktyk. Gesondheidswetenskappe is die fakulteit wat die vinnigste ontwikkel met betrekking tot akademiese uitnemendheid,' sê hy.

Prof Jannie Hugo, Hoof van die Departement Huisartskunde aan UP, het die studente by die geleentheid verwelkom en gesê hy het volle vertroue dat elke student in die groep gekwalifiseer is om ewe goed te vaar in 'n operasieteater, op 'n besoek aan 'n pasiënt in 'n informele nedersetting of in enige ander situasie wat hulle kan teëkom.

Prof Hugo is gevolg deur prof Dianne Manning, Adjunkdekaan: Opvoeding in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, wat die studente voor die eedafleggingsplegtigheid toegespreek het. Prof Manning het haar toespraak begin met 'n bekende aanhaling deur LP Hartley, 'n Britse roman- en kortverhaalskrywer: 'Die verlede is 'n vreemde land: Hulle doen dinge anders daar.' Sy het verduidelik dat aangesien hierdie geleentheid oor die toekoms handel, en in die lig van die onsekere tye waarin ons lewe, dit dalk gepas is om Hartley se beroemde woorde aan te pas en te sê: 'Die toekoms is 'n vreemde land: Hulle doen dinge anders daar.'

Prof Manning het gesê hoewel die graduandi nou die nodige vaardighede het om in hierdie edele en eerbare professie te praktiseer, hulle deel is van 'n geslag dokters wat die professie in 'n tyd van geweldige kompleksiteit en onsekerheid betree. Sy het voorts verduidelik dat, ondanks die onsekere tye waarin ons lewe, sy oortuig is dat die opleiding wat hierdie hoog presterende groep nuwe dokters oor die jare ontvang het, hulle nie net voorsien het van die spesifieke kennis en vaardighede om te verseker dat hulle sal uitmunt nie, maar ook dat dit hulle sal vervul met veerkrag, aanpasbaarheid, kreatiwiteit en aanpasbaarheid, wat hulle in staat sal stel om in vandag se steeds veranderende wêreld te floreer. Prof Manning het voorts gesê sy twyfel geensins dat hulle almal oor die vaardighede, vermoë en passie beskik om 'n sukses te maak van hul loopbaan in enige spesialisrigting wat hulle kies. Sy het haar toespraak soos volg afgesluit: 'Toe ek gesê het "die toekoms is 'n vreemde land", moes ek dalk eerder gesê het julle is die toekoms.'

Prof Gerhard Lindeque, Adjunkdekaan van die Fakulteit en voorsitter van die Skool vir Geneeskunde aan UP, het oor die belangrikheid van vertroue en etiek in die gesondheidsprofessie gepraat voordat hy die studente gelei het met die aflê van die eed van hul professie. Ter afsluiting van hierdie emosiebelaaide deel van die plegtigheid is elke student na die verhoog genooi om 'n verklaring van hul eed te onderteken en om erkenning vir hul akademiese prestasie gedurende hul studiejare te ontvang. Te oordeel na hul reaksies was daar heelwat baie trotse ouers, vriende en ander familielede in die gehoor, en party van hulle het van ver gekom om in die studente se groot oomblik te deel.

Die Universiteit dra graag sy hartlike gelukwensinge oor aan die nuutste groep dokters in Suid-Afrika. Ons weet dat julle harde werk beloon sal word en dit vir julle moontlik sal maak om 'n waardevolle bydrae tot die samelewing te lewer.

 

 

- Outeur Ansa Heyl
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Marinda SwanepoelWysig