E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Navorsing

Personeel in die Departement Bemarkingsbestuur publiseer wyd in bemarkingsverwante areas. Ons benut van tyd tot tyd hierdie navorsingskundigheid om spesifieke navorsingsprojekte vir plaaslike besighede of die regering te onderneem.

Wat fokusareas betref is dié van die Departement hoofsaaklik op (a) verbruikerskakeling, (b) verbruikerbesluitneming, en (c) geheimhouding van verbruikers se inligting.

(a) Verbruikerskakeling is die skakeling van verbruikers met mekaar, met ‘n maatskappy of ‘n handelsmerk. Hierdie skakeling kan óf gelei wees deur die verbruiker óf deur ‘n maatskappy en die medium van skakeling kan aanlyn of nie wees. Die doelwit met verbruikerskakeling is langtermynskakeling en dit moedig verbruikerlojaliteit en mondelinge aanbeveling aan. Op hierdie gebeid oorweeg ons die rol van sosiale media en hoe dit firmaprestasie beïnvloed. Dit sluit in interaksie met verbruikers op hul eie, maar ook die firma se netwerkwerwe. Hierdie platforms bied insig in verbruikers se gesprekke, veral wat betref hoe verbruikers opinies beïnvloed, en onthul uiteindelik positiewe of negatiewe sentiment. Navorsers stem saam dat bepaling en meting van verbruikerskakeling weerspieël hoe handelsmerke verskillend presteer in mededingende markte. In kort is verbruikerskakeling die toppunt waar ‘n handelsmerk en verbruiker in verbinding tree sodat ‘n ware ervaring met betrekking tot die handelsmerk se kernwaardes gebied kan word. Die gebruik van verbruikers se insette het ‘n belangrike bron van mededingende voordeel geword. Daarom is van ons verbruikerskakelingfokus op die medium van skakeling (tradisionele en nuwe media), handelsmerke en groei van handelsmerkwaarde, verbruikersgesprekke, en die bou van verhoudings tussen die handelsmerk en die kliënt. As deel van die bou van ‘n suksesvolle verhouding met die kliënt, word aandag gegee aan dienstekortkomings, diensherwinning en hoe om kliënteklagtes te hanteer.

(b) Verbruikerbesluitneming is die prosesse wat verbruikers deurgaan met betrekking tot ‘n moontlike marktransaksie voor, gedurende en ná die aankoop van ‘n produk of diens. In ‘n meer algemene sin is besluitneming die kognitiewe proses van die kies van ‘n handelswyse uit veelvoudige alternatiewe, bekend as keusegedrag. Algemene voorbeelde sluit in inkopies en die besluit van waar om te studeer. Aangesien dit nie moontlik is om ‘n besluit te “sien” nie, kan ons van waarneembare gedrag aflei dat ‘n besluit geneem is, of ons meet die verhoudingbedoeling. Besluitneming word tipies ontleed deur die gebruik van verbruikergedragmodelle, wat ‘n mengsel is van ekonomiese en sielkundige modelle. Dit is verder belangrik vir bemarkers om te weet dat verbruikers hul koopbesluite neem om hul selfbegrip te ondersteun (wat put uit die velde van sielkunde en sosiologie). Deur die gebruik van navorsingstegnieke wat kliënte se persoonlikhede en hoe hulle hulself sien identifiseer, kan bemarkers insig kry in produkte en promosiemoontlikhede wat nie andersins ooglopend is nie. Selfbegrip kyk dus na die maniere waarop verbruikers hulself nou, in die verlede en in die toekoms beskou en die verbruikaktiwiteite wat onderneem word om hierdie selfbegrip aan ander te openbaar (uitgebreide self). Samevattend is ons fokus wat betref verbruikerbesluitneming op keusegedrag, verhoudingbedoeling en selfbegrip as ‘n manier om vir bemarkers aan te dui hoe om doeltreffend met verbruikers te kommunikeer.

(c) Geheimhouding van verbruikers se inligting verwys in die breë na verbruikers se wens om nie deur media-opdringing of onderbrekings gepla te word nie en hul behoefte dat vertroulikheid beskerm word wanneer hulle met maatskappye te doen het. Verbruikerprivaatheid word ‘n kwessie van toenemende bestuursbelang in omstandighede waarin ontluikende tegnologieë die hoeveelheid persoonlike inligting wat ondernemings bekom, bêre, gebruik en uitruil eksponensieël laat toeneem. Verbruikers toon toenemende kommer oor die inbreuk op hul privaatheid deur bemarkers. In werklikheid is privaatheid ‘n komplekse beleidskwessie met veelvuldige verbruikerverwagtings. Privaatheid het nuwe dimensies aangeneem soos verbruikers al meer van hul lewens na digitale kanale verskuif. Die onlangse Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (PoPI) het ten doel om trefkrag te gee aan die grondwetlike reg tot privaatheid deur beskerming te bied wanneer persoonlike inligting deur ‘n verantwoordelike party (soos bemarkers) in Suid-Afrika verwerk word. Die wet sal ‘n invloed hê op hoe maatskappye met kliënte sake doen en onderstreep die belangrikheid van geheimhouding van verbruikers se inligting in ‘n aanlyn en gewone omgewing. 

 

Deel hierdie blad