E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
UP sluit aan by die stryd teen moeder- en neonatale sepsis
28 November 2017

 

Die Sentrum vir Moeder-, Fetus-, Pasgeborene- en Kindergesondheid by die Universiteit van Pretoria het aangekondig dat dit aan die Wêreldwye Moedersepsisstudie (GLOSS) deelneem en kragte saamsnoer met die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se Wêreldwye Inisiatief teen Moeder- en Neonatale Sepsis wat gemik is op die vermindering van voorkombare moeder- en pasgeborenesterftes as gevolg van sepsis.

Elke swanger vrou (of vrou wat onlangs swanger was) en pasgebore baba loop die risiko van 'n infeksie wat tot sepsis kan lei. Moedersepsis is steeds een van die hoofoorsake van sterftes in vroue en pasgeborenes. Infeksies is die primêre oorsaak van 35,000 moedersterftes. Sepsis kan 'n bydraende faktor in tot 100,000 moedersterftes wees. Sepsis maak meer as 1 miljoen pasgebore babas dood. Alhoewel sepsis lewensbedreigend is, kan dit gekeer word as dit vroeg geïdentifiseer en dadelik behandel word. 'n Vermindering in moedersterftes en beëindiging van voorkombare sterftes onder pasgebore babas is onontbeerlik vir die bereiking van Volhoubare Ontwikkelingsdoelwit 3.

Die WGO het die Wêreldwye Inisiatief teen Moeder- en Neonatale Sepsis van stapel gestuur om hierdie kritieke toestand aan te spreek en wêreldwye pogings gemik op belyning, samewerking, navorsing, innovering en bewusmaking te bevorder. Die WGO het begin deur 'n gestandaardiseerde definisie vir moedersepsis te ontwikkel om dit in lyn te bring met die huidige begrip van sepsis in die volwasse bevolking: 'Moedersepsis is 'n lewensbedreigende toestand wat gedefinieer word as orgaanversaking wat voortspruit uit infeksie gedurende swangerskap, geboorte, of 'n postaborsie- of postpartumperiode.'

GLOSS is 'n wêreldwye studie wat hierdie nuwe definisie in 54 lande sal toets en die geldigheid daarvan sal bepaal deur vroue met infeksie oor 7 dae tussen 28 November en 4 Desember 2017 te identifiseer. Data wat deur die studie ingesamel word, sal gebruik word om die las en huidige bestuur van moeder- en vroegneonatale sepsis te bepaal.

'Sepsis is 'n alomteenwoordige uitdaging in elke hospitaal, maar ons het die geleentheid om die lewens van vroue en babas in ons sorg te red deur saam te werk om dit te beëindig. Dit is vir ons aangenenaam om hierdie lewensbedreigende toestand in samewerking met die WGO op 'n wêreldwye skaal aan te pak. Deur aan GLOSS deel te neem, verseker ons dat lewensbelangrike data van Suid-Afrika in hierdie belangrike studie ingesluit word,' het prof Bob Pattinson, Sentrumdirekteur, gesê.

'Die Wêreldgesondheidsorganisasie erken die dringende behoefte om meer aandag aan hierdie lewensbedreigende en minder bekende toestand te skenk,' het Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direkteurgeneraal van die WGO, gesê. 'Ons hoop dat die uitslag van hierdie studie 'n bydrae sal lewer tot ons begrip van die voorkomssyfer van moedersepsis en hoe dit wêreldwyd voorkom en behandel word.'

 

Besoek Research Matters om meer te lees oor die wonderlike werk wat deur die Sentrum vir Moeder-, Fetus-, Pasgeborene- en Kindergesondheid by die Universiteit van Pretoria gedoen word.

 

Omtrent die UP Sentrum vir Moeder-, Fetus-, Pasgeborene- en Kindergesondheid

Die Sentrum vir Moeder-, Fetus-, Pasgeborene- en Kindergesondheid van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad (SA MNR) se Eenheid vir Moeder- en Pasgeborenestudies is aan professor Pattinson toegeken en word sedert 1997 in die Departement Verloskunde en Ginekologie van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit van Pretoria (UP) gehuisves. Die Eenheid spesialiseer in die identifisering van kernprobleme, die ontwikkeling van effektiewe oplossings en die vasstel van suksesvolle maniere om hierdie intervensies in werking te stel ten einde sterftes onder swanger vroue en hulle pasgebore babas op primêre en sekondêre sorgvlakke te verminder. Die navorsingsmandaat van die Sentrum is om gesondheidsorgstrategieë vir moeders en pasgebore babas op primêre en sekondêre sorgvlakke te ontwikkel deur verkoopbare en volhoubare oplossings te vind.

Omtrent die Wêreldwye Inisiatief teen Moeder- en Neonatale Sepsis

Die Wêreldwye Inisiatief teen Moeder- en Neonatale Sepsis is vroeg in 2017 deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) en Jhpiego ('n affiliaal van die Johns Hopkins-universiteit) van stapel gestuur. Die doel daarvan is die vermindering van voorkombare moeder- en pasgeborenesterftes verwant aan sepsis deur die bevordering van belyning, samewerking, navorsing, innovering en bewusmaking om sepsis uit te wis en die lewens van vroue te red. http://srhr.org/sepsis/

Omtrent die Wêreldwye Studie oor Moedersepsis

Die Wêreldwye Studie oor Moedersepsis (GLOSS) is daarop gemik om die bewysbasis te lewer wat sal help om die ware las hiervan te kwantifiseer en die huidige bestuur van moeder- en neonatale sepsis te bepaal. Die studie sal ook kyk hoe vroue met infeksie gedurende swangerskap, geboorte of postgeboorte, of postaborsie in deelnemende hospitale geïdentifiseer en behandel word. Deur die loop van 'n week (28 November tot 04 Desember 2017) sal geskikte vroue geïdentifiseer word en dit sal die begin wees van 'n datainsamelingspoging in 54 lande en ongeveer 500 gesondheidsorgfasiliteite wêreldwyd. Die nuwe moedersepsis definisie en potensiële identifiseringskriteria sal in hierdie groot, wêreldwye studie getoets en die geldigheid daarvan bepaal word.

 

 

- Outeur Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Fayette LeydsWysig