E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Komende gebeure
Do
Maa 01
1 Mar - 30 Sep
Apply online at www.up.ac.za
Sa
Sep 29
29 Sep - 3 Oct
07:00 - 17:30
Hatfield Campus, University of Pretoria
Ma
Okt 01
1 Oct - 4 Oct
07:00 - 13:00
Hatfield Campus, University of Pretoria
Sa
Okt 13
07:00 - 13:00
Hatfieldkampus, Universiteit van Pretoria

Lewensoriënteringonderwysers-/Beroepsvoorligtersbesoek aan die Universiteit van Pretoria

Fakulteit Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria
3/11/2017
7:00 to 14:00
Uitnodigings sal nader aan die tyd aan skole gestuur word.

Kontak: Me Carol Bosch +27 (0)12 420 5144