E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

JT-Verwelkomingsfunksie vir nuweling-eerstejaarstudente

Die JuniorTukkie (JT)-kantoor in die Departement Inskrywing en Studenteadministrasie by die Universiteit van Pretoria (UP) het sy vyfde JuniorTukkie-verwelkomingsfunksie vir eerstejaarstudente op Woensdag 15 Februarie 2017 aangebied.

Die funksie is bygewoon deur 300 nuweling-eerstejaarstudente wat lede van die JuniorTukkie-klub is sowel as studente wat vir UP-toekennings kwalifiseer. Die JuniorTukkie-familie is 'n kultureel diverse groep leerders en studente wat uitdagings aangryp. Die JuniorTukkie-program het ten doel om belangrike vaardighede te ontwikkel en om studente beter toe te rus vir die uitdagings wat hulle tydens hul studiejare in die gesig staar – in hul persoonlike hoedanigheid sowel as professioneel. Die JT-program bied 'n wye verskeidenheid van dienste aan studente soos eerstehandse inligting oor studie- en loopbaankeuses; ontwikkeling van leierseienskappe, lewensvaardighede, studievaardighede; en betrokkenheid by gemeenskapsprojekte.

Prof Carolina Koornhof, Uitvoerende Direkteur: Departement Inskrywing en Studenteadministrasie, se toespraak was 'n inspirasie vir almal teenwoordig. Prof Koornhoof het ook al die studente wat vir toekennings in die volgende kategorieë kwalifiseer, hartlik gelukgewens:

  • Visekanselier se Diskresionêre Merietetoekenning (46 toekennings)

Studente wat kwalifiseer, ontvang elk 'n bedrag van R130 000 oor 'n driejaarperiode, naamlik R70 000 in die eerste jaar en R30 000 in elk van die twee oorblywende studiejare.

  • Visekanselier se Spesiale Toekenning (373 toekennings)

Geselekteerde akademiese presteerders uit voorheen benadeelde gemeenskappe het elk 'n toekenning ten bedrae van R10 700 ontvang op grond van die uitslae waarmee hulle aansoek vir toelating tot studies aan UP gedoen het.

  • JuniorTukkie Graad 11-bemagtigingsweektoekenning (30 toekennings)

Die top 30 akademiese presteerders wat die Graad 11-bemagtigingsweek in 2015 bygewoon het, ontvang elk 'n toekenning ten bedrae van R15 000 gebaseer op die gemiddelde persentasie behaal in hul Graad 12-eindeksamen.

  • JuniorTukkie Graad 12-voorbereidingskonferensie-toekenning (3 toekennings)

Drie studente wat die JuniorTukkie Graad 12-voorbereidingskonferensie in 2016 bygewoon het, ontvang elk 'n toekenning ten bedrae van R25 000. Die toekennings is bepaal by wyse van 'n gelukkige trekking op die laaste dag van die Konferensie in Oktober 2016.

  • Graad 12-Duxleerdertoekenning (129 toekennings)

Die top akademiese Graad 12-presteerders van geselekteerde skole (een duxleerder per skool) ontvang elk 'n prestasietoekenning ten bedrae van R7 500.

  • JuniorTukkie-leefstyltoekenning (3 toekennings)

Die top JuniorTukkie-eerstejaarstudent wat die hoogste gemiddelde persentasie in die Graad 12-eindeksamen behaal het, ontvang 'n Leefstyltoekenning ten bedrae van R5 000, terwyl twee ander JuniorTukkie-presteerders elk 'n toekenning ten bedrae van R3 000 ontvang.

  • UP-prestasietoekennings word aan nuweling-eerstejaarstudente aangebied op grond van hul gemiddelde akademiese persentasie in die finale skooljaar eindeksamen. Die akademiese gemiddelde persentasie soos bereken deur die Universiteit van Pretoria. (Klik hier vir meer inligting.)

Die JuniorTukkie-program help studente om 'n gladde oorgang van hoërskool na universiteit te verseker. Hierdie glansgeleentheid gaan nie net oor die erkenning van prestasies nie – studente het ook waardevolle inligting ontvang oor die ondersteuning wat die Universiteit aan studente bied, soos akademiese ondersteuning, emosionele ondersteuning, finansiële ondersteuning, geleenthede in sport, die JuniorTukkie-ambassadeursprogram en TuksAlumni.

Studente is ook aangemoedig om betyds te gradueer. Dit is uiters voordelig vir studente en hul ouers of borge wanneer die student 'n graad in die kortste moontlike tyd voltooi. Dit spaar tyd en geld, én die gegradueerde kan begin werk of voortgaan met die daaropvolgende graad. Die geld wat 'n student oor 'n jaar aan salaris verloor as gevolg van studies, sal nooit herwin word nie. Studente is ook daaraan herinner om hul modules versigtig te kies, hul tyd effektief te bestuur, konsekwent te werk en te streef na 'n goeie semesterpunt.

Aan die einde van die formele Verwelkomingsfunksie-program het elke student 'n klein geskenkie ontvang en hulle is met 'n smaaklike aandete bederf. Dit was duidelik dat al die studente die JuniorTukkie-verwelkomingsfunksie terdeë geniet het.

 

 

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit