E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Investec

Die JuniorTukkie-vennootskap met Investec is 'n inisiatief van die Universiteit van Pretoria en het ten doel om top- akademiese presteerders op hoërskoolvlak te identifiseer om hulle te help om ingeligte studie- en loopbaankeuses te maak.  Die JuniorTukkie/Investec-vennootskap is daarop gemik om:

  • te verseker dat leerders wat geïdentifiseer is, blootgestel word aan betekenisvolle en voortdurende loopbaanvoorligting sodat hulle ingeligte loopbaankeuses kan maak;
  • daarop te fokus om opvoeders in staat te stel om loopbaanvoorligting aan leerders te verskaf;
  • loopbaanvoorligting meganismes te skep wat betekenisvolle bydrae lewer; en
  • loopbaanvoorligting intervensies te skep wat fokus op loopbane in die finansiële sektor.

 

Investec Loopbaangereedheidsprogram (2016-17)

Die Loopbaangereedheidsprogram, aangebied deur Investec Sosiale Investering, het ten doel om talentvolle studente te help met die oorgang van tersiêre opvoeding na die professionele wêreld van werk en om hulle toe te rus met spesifieke kundigheid wanneer hulle begin om werk te soek. Die week-lange program is 'n kombinasie van teoretiese, praktiese en ervaringsonderrig wat studente blootstel aan Investec se dinamiese omgewing en om 'n kombinasie van unieke kundigheid te bekom. Klik hier vir die Investec Werkgereedheidsprogram (Investec Work Readiness Programme)-aansoekvorm.

 

Investec bursaries (2016-17)

Investec bied gedeelelike beurse aan vir studente wat beplan om voltyds vir 'n universiteitsgraad te studeer. Die hoofkriteria vir keuring van aansoekers is dat hulle finansieel-behoeftig moet wees en oor akademiese potensiaal moet beskik. Klik asseblief hier vir die Investec-beursaansoekvorm.

 


    

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit