E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Die Werwing-span

Onder die leiding van Prof Carolina Koornhof, die Uitvoerende Direkteur: Finansies, Besigheids-inisiatiewe, Toelating en Studenteadministrasie, Me Cila Myburgh, die Direkteur: Departement Toelating en Studenteadministrasie en Mnr Wallace Isaacs, die Adjunkdirekteur: Studentewerwing en Toelating, is die Werwing-span nou betrokke by die werwing van voorgraadse studente aan die Universiteit van Pretoria.

 

 

Mnr Wallace Isaacs
Adjunk-direkteur:
Departement Toelating en Studente-administrasie
 

       
 

Dr Pieter Clase
Senior Assistent-direkteur:
Werwing

                                                        

       

 

 

DIE SPESIALIS SENIOR STUDENTE-ADVISEURS-SPAN
Navrae: Tel +27 (0)12 420 5144       E-pos [email protected]
Mnr Samuel Mashishi
Spesialis Senior Studente-adviseur
Mnr Jean Thomaïdes
Spesialis Senior Studente-adviseur
Mnr Tebogo Maponya
Spesialis Senior Studente-adviseur
Mnr Christo le Roux
Spesialis Senior Studente-adviseur
Mnr Rirhandzu Golele
Spesialis Senior Studente-adviseur
Mnr Tembela Mkunyana
Spesialis Senior Studente-adviseur
Mnr Johan Kloppers
Spesialis Senior Studente-adviseur
 
Me Neo Letlonkane
Spesialis Senior Studente-adviseur

 
Me Glynis Nkuna
Spesialis Senior
Studente-adviseur
                          
 

 

DIE JUNIORTUKKIE-SPAN
Navrae: Tel +27 (0)12 420 6606/5102       E-pos [email protected]
Mnr Petrus Lombard
Projekbestuurder:
JuniorTukkie              
Me Selena Davids
Senior Spesialis-konsultant/
JuniorTukkie-projekte
Me Nancy Mashele
Senior Studente-adviseur/
JuniorTukkie
                                   
Me Martie Kilian
Senior Projekbestuur
Beampte
Mnr John Madisha
Kantoor-assistent/Drywer

DIE ADMINISTRASIE-/FINANSIES-SPAN
Navrae:
Studentewerwing:  E-pos [email protected] of Tel +27 (0)12 420 5144
JuniorTukkie:  E-pos [email protected] of Tel +27 (0)12 420 6606/5102
Finansies:  E-pos [email protected] of Tel +27 (0)12 420 3046                                                      


            
Me Carol Bosch 
Persoonlike Assistent vir
Senior Assistent-direkteur:
Werwing                      
Mnr Themba Maluleka
Gebeurtenis Koördineerder:
JuniorTukkie                     
Me Eunice Maboitshego
Finansiële Beampte:
Werwing en JuniorTukkie

 

DIE PUBLIKASIE-SPAN
Navrae: Tel +27 (0)12 420 4331/6486  E-pos anthea.[email protected] of [email protected]
                                   
Me Anthea van Zyl
Projekbestuurder
Voorgraadse Publikasies          
Ms Martie Kilian
Senior Projekbestuursbeampte
Voorgraadse Publikasies

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit