E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

JT-verrykingskamp vir eerste- tot finalejaarstudente

Die Verrykingskamp vir lede van die JuniorTukkie-studentevereniging in hulle eerste- tot finale jaar vind plaas vanaf 21 tot 23 April 2017. Bywoning van hierdie Kamp is slegs op uitnodiging.

Die doel van die JuniorTukkie-studentevereniging is vir JuniorTukkies om hulle tyd en kennis terug te ploeg tot voordeel van die JuniorTukkie-program.

Lede poog ook om dit wat hulle ontvang het as JuniorTukkie, terug te gee aan lede van die gemeenskap, veral omdat dit jongmense bevoordeel. Sosialisering en die gebruik van vaardighede en talent kan 'n groot verskil maak in ander mense se lewens. Die motto van die Vereniging is "hoe meer jy gee, soveel te meer sal jy ontvang."

Die interessante Verrykingskampprogram sluit die volgende sessis in:

  • Tydsbestuur
  • Hoe om 'n vereniging te struktureer
  • My JuniorTukkie-droom
  • Motiveringsaanbiedings soos "Good versus Great"
  • TuksAlumni
  • TuksSport
  • Gemeenskapsgebaseerde Projekmodule "Community-based Project Module (JCP)" in die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
  • Gemeenskapsbetrokkenheid
  • Entrepreneurskap

Studente stem elke jaar saam dat die JuniorTukkie-verrykingskamp 'n onvergeetlike geleentheid is en dat hulle waardevolle kennis en vaardighede opgedoen het.

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Martha KilianEdit