E-pos ons

FAQ
Virtual Campus
Nuwe Adjunkdekaan: Onderrig en Leer in Fakulteit Ingenieurswese, Bou-Omgewing en IT
22 Julie 2016

Die Universiteit van Pretoria (UP) maak met genoeë bekend dat professor Alta van der Merwe met ingang 1 Augustus 2016 as Adjunkdekaan: Onderrig en Leer in die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie (IBIT) aangestel is.

Professor Van der Merwe is tans 'n professor in en Hoof van die Departement Informatika aan UP. Sy het voorheen leierskapposisies as senior lektor en medeprofessor aan UP beklee, asook as hoofnavorser van die WNNR se Meraka-instituut.

Sy het 'n PhD in Rekenaarwetenskap aan UP behaal, 'n MSc en BSc Honneurs in Rekenaarwetenskap aan Noordwes-Universiteit en 'n BSc in Rekenaarwetenskap aan die Universiteit van Johannesburg.

Professor Van der Merwe is vir die afgelope 28 jaar betrokke by verskillende aspekte van onderrig en navorsing, insluitende die ontwerp van 'n honneurskursus in Ondernemingsargitektuur (Enterprise Architecture, EA) by Unisa. Dié kursus is een van die eerste EA-kursusse op honneursvlak wat by 'n akademiese instelling in Suid-Afrika aangebied is. Haar passie is om jong leerders aan die wetenskap bekend te stel en sy het tot 2013 as voorsitter van die beoordelingskomitee van die Noord-Gauteng Expo gedien, wat gemiddeld 500 projekte per jaar beoordeel.

Professor Van der Merwe het 'n C1-gradering van die NNS ontvang.

Sy het as studieleier opgetree vir 'n aantal meesters- en doktorale studente wat hul grade voltooi het. Haar publikasierekord sluit hoofstukke in boeke asook artikels in portuurbeoordeelde vaktydskrifte in.

Die Universiteit wens graag vir professor Van der Merwe geluk met haar aanstelling en wens haar alles van die beste toe in haar loopbaan as Adjunkdekaan: Onderrig en Leer in die Fakulteit IBIT en as lid van die Universiteit se senior bestuurspan.

 

- Outeur Departement Universiteitsbetrekkinge
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Aletta van der MerweWysig
Prof Alta van der Merwe