E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Contact details


Fisiese adres                                 Posadres

Departement Menslike Hulpbronne                              Departement Menslike Hulpbronne
Universiteit van Pretoria                                                   Universiteit van Pretoria
Administrasiegebou, Kamer 4-40                                  Privaatsak X20
Hillcrest                                                                               Hatfield
Pretoria                                                                                0028    

Kantoorure: Maandag tot Vrydag 07:30 - 16:00

 

 Postitel

 Naam

 Telnr

 E-posadres

 Waarnemende Direkteur: Mensekapitaal  Prof Karel Stanz  +27 12 420 2219 [email protected]
 Persoonlike Assistent vir die Direkteur  Lynn Chetty  +27 12 420 2375  [email protected]
 Uitvoerende Assistent vir die Direkteur  Therese Bron  +27 12 420 3026  [email protected]
 Waarnemende Adjunkdirekteur: Gedeelde Dienste  Paul Krige  +27 12 420 3316 [email protected]
 Adjunkdirekteur: Bestuursinligting & Stelsels  Paul Krige  +27 12 420 3316  [email protected]
Adjunkdirekteur:           
 Arbeidsverhoudinge
Moses     Lekgela                  +27 12
4204321                
[email protected]
Adjunkdirekteur: Dienstekanaal     Francois Vorster +27 12
420 2277
[email protected]           
Adjunkdirekteur:
Spesialisdienste
Cello Gardner +27 12
420 4321
[email protected]
Assistent Direkteur:
Gelyke Indiensneming                       
Ronnie Nemaston +27 12 420 2730 [email protected]

GEDESENTRALISEERDE DIENS:

 FAKULTEIT NAAM TELNR. E-POSADRES
Ekonomiese & Bestuurswetenskappe Jeovitah Chimhamhiwa +27 12 420 4977 [email protected]
Opvoedkunde Jeanette Schoeman +27 12 420 2213 [email protected]
Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie Johan Coetzee +27 12 420 2704 [email protected]
Geesteswetenskappe Vicky Reynders +27 12 420 4136 [email protected]
Gesondheidswetenskappe Sonica Coetzee +27 12 354 2328 [email protected]
Regsgeleerdheid & Teologie Mimi Sekoboane +27 12 420 4236 [email protected]
Natuur- en Landbouwetenskappe Hendrik Botha +27 12 420 5056 [email protected]
Veeartsenykunde Sarie Scheepers +27 12 529 8394 [email protected]

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Sipho MphurpiEdit