E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Service Channel

MH-Dienskanaal

Hierdie dienste word gebied deur die MH-besigheidsvennote as eerste linie advies en ondersteuning aan dekane in fakulteite en direkteure in ondersteuningsdiensdepartemente.
Die dienste sluit die volgende in:

-   Administrasie en ondersteuning met werwing deur middel van advertering, keuring van aansoekers en logistieke bestuur van keuring en aanstellingsprosesse van fakulteite.
-   Versekering dat daar aan MH-beleide voldoen word
-   Organisasie-ontwikkeling, insluitend intervensie en ondersteuning met posbeskrywings
-   Vergoeding- en byvoordeledienste, insluitend posevaluering, jaarlikse merieteverhogings en jaarlikse eenmalige prestasiebonusse
-   Werknemerhulpprogramme
-   HIV/Vigs-dienste
-   Prestasiebestuur en opvolgbeplanning, insluitend proeftydperke, vaardigheidsontwikkeling, diensverlatingsbestuur
-   Gelyke indiensnemingsdienste
-   Leer- en ontwikkelingsdienste, insluitend oriëntering, vaardigheidontwikkelingsdienste met leerling- en internskappe
-   Arbeidsverhoudingdienste

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Zamandina MthembuEdit