E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

HR Shared Services Division

 

Adjunk-direkteur: Dr Karin Franzsen[email protected]

Sentrale Administrasiekantoor

 

 

 

Hierdie kantoor is verantwoordelik vir die verskaffing van 'n gedesentraliseerde administratiewe en transaksionele diens, insluitend die invoer en prosessering van eise, aanstellings, diensbeëindigings, veranderinge in werknemerdata en alle transaksies wat 'n impak het op die salarisrol. meeste navrae oor hierdie transaksies kan gerig word aan die MH Besigheidsvennote verantwoordelik vir 'n spesifieke fakulteit of ondersteuningsdiensdepartement. Die Beheerbeamptes in hierdie afdeling is:
Ina van Vuuren, [email protected], x 4032
Louna Marx, [email protected], x3022
Portia Myers, [email protected], 4028

Hierdie deel van die Afdeling: Gedeelde Dienste is ook verantwoordelik vir die onderhoud van die postestruktuur van alle poste in die Universiteit vir begroting- en personeeldoelwitte. Die verantwoordelike beampte is Bettie du Plooy, [email protected], x 2083.

Vir die administrasie van byvoordele bv. aftreefondse, langdienstoekennings, groeplewensskema en mediese fondse, is die volgende beamptes verantwoordelik:
Etrecia du Preez, [email protected], x 2143
Stephan Pietersen, [email protected], x 2086

Werwingskantoor

Die Werwingskantoor is verantwoordelik vir die administrasie en ondersteuning van werwing deur middel van advertensies, sifting van aansoekers en invoer van aansoekers se besonderhede. Die afdelings bestuur ook die logistiek van toepassing op die keuringsproses vir ondersteuningdiensdepartemente. Die MH-strukture in fakulteite bestuur die keuring- en aanstellingsprosesse vir akademiese departemente.
Die Werwingskantoor word bestuur deur Sandy Williamson, [email protected], x4357.

Rekordskantoor

Die Rekordskantoor is verantwoordelik vir elektroniese personeelrekordsbestuur en om te verseker dat 'n volledige en omvattende diensrekord van elke personeellid beskikbaar is vir solank as wat dit nodig mag wees. Ander sleuteldoelwitte is om deursigtigheid en toerekenbaarheid te verseker en om akkurate ouditering moontlik te maak deur die skepping en beskerming van menslike hulpbronrekords as betroubare getuienis. 

 

 

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Paul KrigeEdit