E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Voorgraadse programme: ’n oorsig

Die Departement Historiese en Erfenisstudies bied kursusse aan in Geskiedenis en Erfenis- en Kultuurtoerisme op voorgraadse vlak.

Studente het die volgende opsies wat betref hulle keuse van graadpakkette of -programme:

Geskiedenis

Voornemende eerstejaarstudente wat hoofsaaklik in Geskiedenis belang stel, behoort vir die BA-graadpakket in te skryf en Geskiedenis as hulle hoofvak (kernmodules) te kies.  Keusemodules kan dan uit enige kombinasie van die ander vakke wat die Fakulteit Geesteswetenskappe aanbied, gekies word.

Studente wat graag ’n nagraadse kwalifikasie in onderwys wil verwerf, moet met die Fakulteit Opvoedkunde oorleg pleeg rakende die getal skoolvakke wat hulle met Geskiedenis in die BA-graadpakket moet kombineer.

Erfenis- en Kultuurtoerisme

Voornemende eerstejaarstudente wat hoofsaaklik in Erfenis- en Kultuurtoerisme belang stel, behoort vir die BHCS-graadpakket in Erfenis- en Kultuurtoerisme in te skryf.

Geskiedenismodules kan dan as keusemodules gekies word.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Ian MacqueenEdit