E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Navorsingsprojekte

NDT-projek vir die Ontwikkeling van Toerisme- en Navorsingsvaardighede

Agtergrond van die navorsingstudie

Professor Karen Harris van die Departement Historiese en Erfenisstudies is in 2011 deur verteenwoordigers van die Nasionale Departement van Toerisme (NDT), naamlik Ambassadeur Kingsley Makhubela, Direkteur-generaal: Toerisme, en mnr Bernhard Meyer, Hoofdirekteur:  Navorsing en Kennisbestuur, genader met die voorstel om ’n vennootskap vir navorsing en ander verwante doeleindes aan te gaan.  Sedertdien het die Departement ’n vier jaar lange memorandum van verstandhouding met NDT onderteken wat ’n uiteensetting gee van die doelstellings van ’n vennootskap tussen universiteite (soos die Universiteit van Pretoria) en die nasionale regering vir die aanpak van navorsingsprojekte.  Dít het vele geleenthede vir huidige nagraadse studente in die Departement geskep om waardevolle ervaring in die toerismebedryf op te doen, veral in toerismenavorsing en projekontwikkeling.

Hierdie gesamentlike navorsing is daarop gemik om ’n begrip van oorgrenstoerisme en -toerleiding in suidelike Afrika te vorm met die oog daarop om aanbevelings te doen oor ’n ooreenstemmende regulerings- en opleidingsraamwerk vir oorgrenstoerleiding in suidelike Afrika.  Benewens die feit dat NDT ’n platform vir die indiensneming van studente geskep het, het dit ook deur bykomende befondsing ruim voorsiening gemaak vir die toekenning van beurse aan nagraadse studente deur die Departement.  Die noue samewerking tussen staatsdepartmente en akademiese instellings blyk ’n waardevolle bydrae te lewer tot die groei en ontwikkeling van jong gegradueerdes en hulle voorbereiding vir die toerismebedryf in Suid-Afrika.

Laai verwante skakels hieronder af
Deel hierdie blad
Geredigeer deur Ian MacqueenEdit