E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Vrae wat dikwels gestel word

Toon alle +
Versteek alle -

Soek vir spesifieke sleutelwoorde:
Soek vir 'n spesifieke onderwerp:
Algemene vrae onderwerplys
Aanlyn aansoekstelsel: Aansoekfooi+ Vertoon

Vraag: My kredietkaartbetaling was onsuksesvol. Wat nou?

Die SETCOM-betalingsblad behoort 'n foutboodskap te vertoon. Wanneer jy die kredietkaartbetalingsvenster toemaak en na die UP-blad terugkeer, moet jy die "dateer betaalstatus op"-knoppie klik. Indien die betalingstatus steeds as "Nie betaal nie" of "Kredietkaartbetaling is begin - maar nog nie voltooi nie" vertoon, kan jy weer met die kredietkaartbetaling begin.

Vraag: Kan ek aanlyn aansoek doen sonder kredietkaart?

Let wel: Jy benodig nie 'n kredietkaart om aanlyn aansoek te doen nie. Alternatiewelik kan jy 'n geskandeerde PDF-kopie van jou betalingsbewys (gebruik die aanlyn aansoekID wat per e-pos aan jou gestuur is, formaat T1234567), oplaai en saam met jou aanlyn aansoek indien.

Vraag: Benodig UP bewys van kredietkaartbetaling?

Nee, dit is NIE nodig om die kredietkaartbetalingsbewys op te laai nie. Aangesien jou kredietkaartbetaling via die aanlyn aansoek-webwerf gedoen is, bestaan rekords van jou betaling reeds vir hierdie aansoekverwysing.

Vraag: Ek het per kredietkaart betaal. Betalingstatus wys steeds foutief.

Indien jy jou kredietkaartbesonderhede ingesleutel het, ingelig is dat die betaling suksesvol was en 'n bewys van kredietkaartbetaling uitgedruk het, maar die status op die UP-blad dui steeds aan "Nie betaal nie" of "Kredietkaartbetaling is begin - maar nog nie voltooi nie", klik die "dateer betaalstatus op"-knoppie. Indien die status nie onmiddellik opdateer nie, mag dit weens 'n vertraging in agtergrondprosesse wees. Verlaat die program en keer later terug om die status weer te besigtig.

Vraag: Kan ek weer probeer om 'n kredietkaartbetaling te doen?

Indien jy vermoed dat iets skeefgeloop het met jou kredietkaartbetaling en dat die betaling nie suksesvol was nie, kan jy 'n nuwe kredietkaartbetalingsproses inisieer. Klik die "maak aanlyn betaling"-knoppie. Jy mag 'n waarskuwingsboodskap ontvang wat aandui dat jou vorige betalingspoging potensieel onvolledig is, maar jy kan steeds kies om na die betalingspoort te gaan. (Indien ons weens tegniese probleme 'n dubbelbetaling van jou vir hierdie aansoek ontvang, stel UP asseblief in kennis sodat ons 'n terugbetaling na een van die kredietkaarte wat vir betaling gebruik is, kan reel.)

Vraag: Betalingstatus foutief (nie-kredietkaartbetaling).

Indien die status as "Betaal (afhanklik van dokumentverifikasie)" vertoon, is alles in orde en jy kan voortgaan na die stap waar jy jou aansoek "indien". Hierdie status dui aan dat die egtheid van jou "betalingsbewys" eers op 'n later stadium deur UP-personeel geverifieer sal word.

Indien die status steeds as "Nie betaal nie" vertoon nadat jy die betalingsbewysdokument opgelaai het, klik die "verifieer"-knoppie. Indien die betalingsbewysdokument korrek opgelaai is, behoort die betalingstatus nou op te dateer. Indien die status nie opdateer nie, kan dit 'n aanduiding wees dat iets skeefgeloop het met die oplaaiproses. Verwyder die opgelaaide betalingsbewysdokument en prober om dit weer op te laai.

Vraag: Ek het konneksie met die betalingspoort verloor.

Indien jy jou kredietkaartbesonderhede ingesleutel het, maar dit blyk dat jy konneksie met die betalingspoort verloor het en die status op die UP-blad vertoon steeds as "Nie betaal nie" of "Kredietkaartbetaling is begin - maar nog nie voltooi nie", doen die volgende: Klik die "dateer betaalstatus op"-knoppie. Indien die status nie onmiddellik opdateer nie, mag dit weens 'n vertraging in agtergrondprosesse wees of omdat die betaling werklik nie deurgegaan het nie. Verlaat die program en keer later terug om die status weer te besigtig. Indien die status steeds nie opgedateer is nie, stuur assseblief 'n e-pos waarin jy jou AansoekID en datum/tyd van die kredietkaarttransaksie voorsien aan [email protected]

Vraag: Aanlyn aansoek: Is kredietkaartbetaling veilig?

Ja, UP stoor geen kredietkaartbesonderhede wat jy insleutel nie. Betaling word via 'n beveiligde derdeparty-meganisme gedoen. Sien klik hier.

Vraag: Probleme met kredietkaartbetaling.

Indien jy herhaaldelik probeer het om 'n kredietkaartbetaling te doen, maar geen van hierdie betalings is geprosesseer nie, kan jy nou van die ander opsie gebruik maak, naamlik betaling via 'n ander (nie-kredietkaart) kanaal en dan die betalingsbewys oplaai. Klik die tweede opsie " Ek wil 'n bewys van betaling oplaai", en laai dan die vereiste betalingsbewys op. (Jy mag waarskuwings ontvang ter inligting dat jy vroeer met die kredietkaartbetalingsproses begin het, maar jy sal toegelaat word om met die oplaai van dokumente voort te gaan.)
Aansoeke+ Vertoon

Vraag: Waar vind ek instruksies vir die aanlyn aansoekstelsel?

Die stap-vir-stap instruksies vir aanlyn aansoeke vir studie aan UP is beskikbaar by: klik hier

Besigtig asseblief 'n demonstrasie van die aanlyn aansoekproses.

Voorgraadse aansoekers: klik hier 

Nagraadse aansoekers: klik hier

Vraag: Waar kan ek 'n aansoekvorm vind?

Aansoeke vir voornemende studente open op 1 Maart vir die volgende jaar. Inligting is op die UP webblad by: klik hier beskikbaar.

Aansoekers moet aanlyn aansoek te doen by: klik hier  Besigtig asseblief 'n demonstrasie van die aanlyn aansoekproses by: klik hier

 

Vraag: My aansoek was onsuksesvol. Hoe doen ek aansoek by CACH?

Ons beveel jou ten sterkste aan om met die Sentrale Aansoeke Verrekenkantoor (Central Applications Clearing House [CACH]) in verbinding te tree. ‘n Verrekenkantoor is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding gestig ten einde die insameling van inligting aangaande matrikulante wat ‘n plek by ‘n Universiteit of Universiteit van Tegnologie wil bekom, te fasiliteer. Die inligting wat op hierdie wyse ingesamel word sal aan die relevante universiteite en universiteite van Tegnologie voorsien word om moontlike beskikbare plekke te vul nadat studente wat betyds aansoek gedoen het, geregistreer het. Belangstellende voornemende studente moet vroegtydig via die webwerf registreer.

Die diens sal vanaf 5 Januarie 2018 tot 28 Februarie 2018 beskikbaar wees.

CACH kontakbesonderhede:
Web: klik hier
Hulplyn: +27 (0)860 356635
Sms jou naam en van en ID-nommer of eksamennommer na: 49200
E-pos: klik hier

Vraag: Hoe bereken ek my TPT (toelatingspunttelling)?

Die berekening van 'n Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op 'n kandidaat se prestasie in enige SES 20-kredietvakke deur gebruik te maak van die sewepunt-graderingskaal van die Nasionale Senior Sertifikaat. Lewensorientering is 'n 10-krediet vak, maar word UITGESLUIT vir die berekening van die TPT. Wanneer die TPT bereken word, word alle erkende NSS-vakke (insluitend vakke van die nie-aangewese vaklys, bv RTT, Toerisme, Gasvryheidstudies en Siviele, Elektriese en Meganiese Tegnologie ens) , behalwe Lewensorientering, aanvaar.

Raadpleeg asseblief die Toelatingspunttelling (TPT) Omskakelingstabel by: klik hier ten einde jou punte/simbole na 'n toelatingspunttelling (TPT) om te skakel wanneer aansoek gedoen word vir studie by die Universiteit van Pretoria (UP).

Vraag: Watter dokumente moet aansoekvorm vergesel?

Maak seker dat jy aan die minimum toelatingsvereistes voldoen voordat jy jou aansoekvorm voltooi. Volg die instruksies en kontrolelys noukeurig wanneer jy 'n aansoekvorm voltooi ten einde te verseker dat alle tersaaklike inligting en dokumente jou aansoek vergesel.
 • Heg asseblief 'n afskrif van jou RSA identiteitsdokument of, in die geval van 'n buitelandse kandidaat, paspoort aan.
 • Indien jy tans in Graad 12 is, heg asb 'n afskrif van jou finale Graad 11 skoolrapport aan.
 • Indien jy reeds Graad 12 voltooi het en 'n gapingsjaar geneem het, heg asb 'n afskrif van jou Nasionale Senior Sertifikaat of Onafhanklike Eksamenraad-sertifikaat aan.

Vraag: Watter skooluitslae word vir toelating in aanmerking geneem?

Voorwaardelike toelating tot die Universiteit van Pretoria word op die uitslae van die finale Graad 11-punte gebaseer. Let asseblief daarop dat die finale Graad 12-punte steeds die bepalende faktor vir toelating is, en ook dat voldoening aan die minimum vereistes nie noodwendig toelating tot enige program of studierigting waarborg nie.

* GEEN 1STE KWARTAAL, 2DE KWARTAAL OF MIDTERMYNUITSLAE KAN AANVAAR WORD NIE. Indien jy nie Graad 11 in Suid-Afrika voltooi het nie, heg asseblief die midjaar Graad 12-uitslae aan. Indien jy Graad 12 voltooi het of besig is om dit te herhaal, heg 'n gesertifiseerde afskrif van die finale Graad 12-sertifikaat aan. Geen ander uitslae sal in aanmerking geneem word nie. Heg ook 'n ID-kopie aan.

Vraag: Wanneer kan ek vir 2019 aansoek doen?

Aansoeke vir voornemende studente open op 1 Maart vir die volgende jaar. Indien jy wil aansoek doen om in 2019 te studeer, kan jy vanaf 1 Maart 2018 aansoek doen. Inligting is op die UP webblad by: klik hier beskikbaar.

Besoek ook ons JuniorTukkie webblad by: klik hier om by die JuniorTukkie-klub aan te sluit. Die JuniorTukkie-program van die Departement Toelating en Studenteadministrasie by die Universiteit van Pretoria is gestig om leerders in Graad 10, 11 en 12 te help om verantwoordelike studie- en loopbaankeuses te maak. Graad 9-leerders word ook die geleentheid gebied om deel te neem aan sekere JuniorTukkie-verrykingsprogramme en om in Graad 10 lid te word van die JuniorTukkie-klub.

Vraag: Hoe vind keuring vir Gesondheidswetenskappe plaas?

Sommige fakulteite het baie spesifieke keuringsprosesse. Vir meer inligting, besoek die web by: klik hier.

Vraag: Hoe word ek 'n Junior Tukkie?

Besoek ons JuniorTukkie webblad by: klik hier om by die JuniorTukkie-klub aan te sluit. Die JuniorTukkie-program van die Departement Toelating en Studenteadministrasie by die Universiteit van Pretoria is gestig om leerders in Graad 10, 11 en 12 te help om verantwoordelike studie- en loopbaankeuses te maak. Graad 9-leerders word ook die geleentheid gebied om deel te neem aan sekere JuniorTukkie-verrykingsprogramme en om in Graad 10 lid te word van die JuniorTukkie-klub.

Vraag: Kan ek my aansoek uitstel tot volgende jaar?

Jy moet van vooraf aansoek doen vir volgende jaar; jou vorige aansoek kan nie weer in aanmerking geneem word nie. Jy moet weer die aansoekfooi betaal. Die aansoekgeld is 'n hanteringsfooi wat nie terugbetaalbaar is nie.

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir nagraadse studie by UP?

Om vir nagraadse studie aansoek te doen moet jy aanlyn 'n aansoekvorm voltooi. Die volgende dokumente moet jou aansoek vergesel: Aansoekfooi, 'n afskrif van jou identiteitsdokument, akademiese rekord en gedragsertifikaat van die tersiêre instelling(s) waar jy tans studeer of gestudeer het. Die aansoekvorm is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Moet ek 'n aansoekvorm voltooi?

Studente wat tans by UP geregistreer is, moet 'n interne aansoek vir volgende jaar voltooi. Besoek asseblief die UP-portaal en navigeer na jou "Student Centre". Die skakel vir Interne Aansoek sal by self-help onder die Toelatingsgedeelte verskyn.

Indien jy nie tans 'n geregistreerde student by UP is nie moet jy aanlyn aansoek doen vir volgende jaar by: klik hier

Akademies+ Vertoon

Vraag: Watter navorsingsgeleenthede is vir nagraadse studente beskikbaar?

Inligting aangaande Nagraadse Navorsingsgeleenthede by die Universiteit van Pretoria is beskikbaar by: klik hier

Die brosjure is slegs in Engels beskikbaar.

Vraag: Waar kan ek die studentekontrak vind?

Alvorens 'n student kan registreer, moet 'n kontrak tussen die student en die Universiteit van Pretoria gesluit word.

Besigtig asseblief 'n demonstrasie van die voltooing van die studentekontrak by: klik hier

Studente verkry aanlyn toegang tot die kontrak op die UP Portaal se Studentesentrum by klik hier. Studente word versoek om die kontrak aanlyn te voltooi, en dan uit te druk en te onderteken.

Die voltooide en ondertekende oorspronklike kontrak moet so gou as moontlik per hand of per koerier by die Studentedienssentrum ingehandig word, of gepos word na Studentedienssentrum, Universiteit van Pretoria, Privaatsak X20, Hatfield, 0028.

 

Vraag: Bied UP oorbruggingskursusse aan?

Die Universiteit van Pretoria bied nie oorbruggingskursusse aan nie. Vir volledige inligting aangaande oorbruggingskursusse en instansies wat oorbruggingskursusse aanbied, besoek gerus: klik hier.

Vraag: Hoe bereken ek my GPA?

Geweegde gemiddelde op grond van modulekrediete: Volledige inligting oor die berekening van die geweegde gemiddelde (GPA) is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Watter skoolpunte word gebruik vir toelating?

Voorwaardelike toelating tot die Universiteit van Pretoria word op die uitslae van die finale Graad 11-punte gebaseer. Let asseblief daarop dat die finale Graad 12-punte steeds die bepalende faktor vir toelating is. * GEEN 1STE KWARTAAL, 2DE KWARTAAL OF MIDTERMYNUITSLAE KAN AANVAAR WORD NIE.

Vraag: Hoe wysig ek my program?

Jy moet skriftelik aansoek doen om jou program te verander. Dit moet voor die sluitingsdatum van die spesifieke program gedoen word. Kennis van so 'n versoek kan per e-pos gestuur word na: [email protected]. Let asseblief daarop dat jy nie toegelaat sal word indien daar nie meer plek in die betrokke program beskikbaar is nie.

Vraag: Waar kan ek kopieë van my akademiese rekord bekom?

'n Akademiese rekord en gedragsertifikaat met vakke gedoen en punte vir elke vak is vir geregistreerde UP studente beskikbaar. Uitslae is op die UP Portaal by: klik hier beskikbaar, waar dit besigtig of gedruk kan word. 

Versoeke vir akademiese rekords of vir transkripsies vir Alumni of studente wat nie tans by die Universiteit van Pretoria geregistreer is nie, word deur die maatskappy MIE (Managed Integrity Evaluation [Pty] Ltd)  hanteer. Rig asseblief jou versoek met volledige kontakbesonderhede per e-pos aan [email protected] 

Vir meer inligting besoek klik hier 

Alumni wat by GIBS studeer het, word versoek om dit duidelik aan te dui. Die kontakpersoon by MIE vir GIBS-kwalifikasies is me K Botha.

Vraag: Hoe kanselleer ek my studie aan UP?

'n Student wat sy/haar studie wil staak (met ander woorde sy/haar registrasie in totaliteit wil kanselleer), moet 'n voorgeskrewe vorm, beskikbaar by: klik hier voltooi en dit persoonlik by die Studenterekeningeafdeling in die Studentedienssentrum inhandig. Indien dit nie vir jou moontlik is om die vorm persoonlik in te handig nie, moet jy dit onverwyld per geregistreerde pos of per faks aan die Studentedienssentrum stuur. Faksnommer: +27 (0)12 420 5205. Indien jy nalaat om dit te doen, sal jou rekening nie gesluit word nie en sal gelde vir die volle jaar gehef word.

Studente wat uitgesluit is, se tweedesemestergelde sal steeds op hul rekening verskyn. Die rekening sal slegs reggestel word nadat bogemelde vorm (kansellasie van studie) ontvang is.

Vraag: Kan ek vir 2 getalbeperkte programme aansoek doen?

Aangesien 'n groot aantal aansoeke jaarliks vir getalbeperkte studieprogramme ontvang word en slegs 'n beperkte aantal kandidate gekeur word, word kandidate aangeraai om vir hul tweede keuse 'n studieprogram aan te dui waarin getalle nie beperk is nie.

Vraag: Waar kan ek inligting oor gradeplegtighede vind?

Inligting rakende die gradeplegtighede is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Waar kan ek my SA kwalifikasies laat waarmerk?

'n Gesertifiseerde afskrif van die graadsertifikaat moet eers by die Departement van Onderwys ingedien word. Dit kan in persoon of per koerier gedoen word en sal die volgende dag weer daar afgehaal kan word.

Me Ansie Meintjies
Telefoon: +27 (0)12 312 5409
Sol Plaatjehuis K 5-43
Frances Baardstraat (Schoemanstraat) 123
Wes van Kerkplein
Pretoria

Daarna moet die dokumente na die Departement van Buitelandse Sake geneem word. Dit kan ook in persoon of per koerier gedoen word.

Telefoon: +27 (0)12 351 1231
Wetgewingskantoor
Konsulaatseksie
Departement Buitelandse Sake
Kamer 20 Eikendalgebou
Tulbachpark
Hoek van Jan Shoba (Duncan-) en Helen Joseph- (Kerk)straat
Pretoria

Akkommodasie+ Vertoon

Vraag: Ek het aansoek gedoen vir 'n program in die Fakulteit Opvoedkunde. Vir watter koshuis moet ek aansoek doen?

Studente wat aansoek doen vir 'n program in die Fakulteit Opvoedkunde sal outomaties oorweeg word vir 'n koshuisplek op die Groenkloofkampus. Alle lesings in Opvoedkunde word op hierdie kampus aangebied. Daar is drie dameskoshuise en een manskoshuis (alvier word deur die Universiteit bestuur) op hierdie kampus, wat ongeveer 5 km vanaf die Hatfieldkampus geleë is. Studente wat vir programme aansoek doen wat op die Hatfieldkampus aangebied word, kan ook in Groenkloofkoshuise geplaas word, mits daar plek beskikbaar is. 'n Busdiens (gratis vir UP-koshuisinwoners) is beskikbaar om studente tussen die Hatfield- en Groenkloofkampusse te vervoer.

Koshuise op die Groenkloofkampus: Zinnia, Lilium en Inca (dames) en Kiaat (mans).

Vraag: Ek het aansoek gedoen vir 'n program in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe. Vir watter koshuis moet ek aansoek doen?

Alle studente wat aansoek doen om koshuisplasing op die Prinshofkampus word oorweeg vir plasing in een van die Hatfield- of Groenkloofkoshuise; sou daar beskikbare plek wees. Die rede hiervoor is dat, sou jy nie toegelaat word tot die spesifieke program nie, jy reeds oorweeg is vir koshuisplasing. Hierna kan jy aansoek doen of aanvaar word vir ‘n ander program. Neem kennis dat die aanvraag na koshuisplasing enorm is en koshuisakkommodasie kan nie gewaarborg word nie.

Plasing/oorplasing na die Prinshofkoshuise vind tydens Oktober plaas, nadat keuring vir die volgende jaar se programme afgehandel is. Studente wat gekeur is vir programme in Gesondheidswetenskappe en wat ook reeds in ‘n Hatfield- of Groenkloofkoshuis geplaas is, word outomaties na ‘n koshuis op die Prinshofkampus oorgeplaas. Weereens is plasing onderhewig aan die beskikbaarheid van plekke.

Eerstesemestermodules van MBChB word op die Hatfieldkampus aangebied en vanaf die tweede semester vind al die lesings op die Prinshofkampus plaas. ‘n Busdiens (gratis slegs vir UP-koshuisinwoners) is vir die eerste semester beskikbaar om studente tussen die twee kampusse te vervoer.

Koshuise op die Prinshofkampus: Olympus (mans), Curlitzia (dames) en Tuks Bophelong (gemengde koshuis).     

Vraag: Ek het aansoek gedoen vir 'n program in die Fakulteit Veeartsenykunde. Vir watter koshuis moet ek aansoek doen?

Studente wat toelating tot die Fakulteit Veeartsenykunde verkry sal in die Onderstepoortkampus-koshuis geplaas word.

Vraag: Hoe word koshuisplasing by UP gedoen?

Slegs ‘n beperkte aantal plekke is beskikbaar in universiteitskoshuise. Koshuisplasing word gedoen op grond van akademiese prestasie (TPT) in Graad 11 en die datum waarop jy aansoek doen. Gevolglik word jy sterk aangeraai om vir koshuisplasing aansoek te doen in Maart van die jaar wat jou studie voorafgaan. Let asseblief daarop dat die vraag na koshuisverblyf die beskikbaarheid oorskry en toelating tot ‘n program kan daarom nie plasing in ‘n koshuis waarborg nie.

Indien geen koshuisplekke meer beskikbaar is ten tyde van jou aansoek nie, sal jy op ‘n waglys geplaas word volgens akademiese meriete (Graad 11-punte) en aansoekdatum. Sodra ‘n kansellasie gemaak word, word die eerste persoon op die waglys in daardie plek geplaas. Hierdie is ‘n voortdurende proses.

Vir meer inligting besoek asseblief die Universiteit van Pretoria se web by: klik hier

Vraag: Ek is tans in 'n UP-koshuis. Hoe doen ek aansoek vir hertoelating of kansellasie vir volgende jaar?

Studente wat tans in 'n UP-koshuis is, sal teen mid-Julie per sms in kennis gestel word van die proses om te volg om heraansoek te doen vir koshuisinwoning vir die volgende jaar, of om dit te kanselleer.

Hernuwing van koshuisplek vir die daaropvolgende jaar is gebaseer op akademiese meriete. Die GPA (“Grade Point Average”) van die eerste semester word bereken en dan gebruik om studente vir die daaropvolgende jaar te plaas. Dit is dus van kardinale belang om akademies te presteer tydens die eerste semester. Slegs studente wat die hoogste GPA behaal word geplaas om die seniorkapasiteit van die koshuis vol te maak en die res van die studente word dan op ‘n waglys geplaas. Studente op die waglys word deurentyd geplaas soos kansellasies ontvang word. Die afsnypunt vir plasing vir die volgende jaar wissel van jaar tot jaar en koshuis tot koshuis, maar val gewoonlik in die 59% tot 65% gebied.

Heraansoeke en kansellasies sal via Selfhelp op die "Student Centre", UP Portaal gedoen word.

Vraag: Waar vind ek gereelde navrae en antwoorde aangaande studente-akkommodasie by die Universiteit van Pretoria?

Besoek asb: klik hier vir gereelde navrae en antwoorde aangaande studente-akkommodasie by die Universiteit van Pretoria.

Vraag: Kan ek plasing in 'n spesifieke koshuis versoek?

Koshuisplekke is beperk. Dit is dus nie altyd moontlik om studente in hul voorkeurkoshuis te plaas nie. Indien jy voel dat jy 'n geldige rede het vir jou versoek om in 'n ander koshuis geplaas te word as die een wat aan jou toegeken is, e-pos asseblief 'n motiveringsbrief waarin die rede vir jou versoek duidelik uiteengesit word aan [email protected]

Vraag: Wanneer doen ek aansoek om koshuisverblyf?

Daar is geen sluitingsdatum om vir koshuisplek aansoek te doen nie. Slegs 'n beperkte aantal plekke is beskikbaar in universiteitskoshuise. Koshuisplasing word gedoen op grond van akademiese prestasie (TPT) in Graad 11 en die datum waarop jy aansoek doen. Gevolglik word jy sterk aangeraai om vir koshuisplasing aansoek te doen in Maart van die jaar wat jou studie voorafgaan. Let asseblief daarop dat die vraag na koshuisverblyf die beskikbaarheid oorskry en toelating tot 'n program kan daarom nie plasing in 'n koshuis waarborg nie. Vir meer inligting besoek asseblief die Universiteit van Pretoria se web by: klik hier.

Vraag: Wat onderskei TuksVillage van ander koshuise?

TuksVillage is 'n akademies georienteerde koshuis wat voorsiening maak vir studente wat verkies om in 'n kommune-tipe omgewing aan studenteaktiwiteite deel te neem. Dit is nie so gestruktureerd soos 'n tradisionele koshuis nie.

Vraag: Hoe doen ek aansoek om koshuisverblyf?

Let wel: Daar is nie 'n aparte aansoekvorm vir koshuisverblyf nie. Wanneer jy aansoek doen om aan die Universiteit van Pretoria te studeer, in die Algemene besonderhede-stap van die aansoek, onder Koshuis, word gevra of die aansoeker vir koshuisplasing oorweeg wil word. Indie jy "Ja" kies, sal 'n lys vertoon waar jy jou voorkeurkoshuis kan aandui.

Indien jy reeds jou aansoek ingedien het en vergeet het om aan te dui dat jy om koshuisverblyf aansoek wil doen, kan jy dit steed op jou "Student Centre" by www.up.ac.za/portalstudent doen. Klik op Kampuskoshuis onder Koshuis, en kies dan "Doen aansoek vir volgende jaar".

Studente word volgens akademiese meriete geplaas. 'n Koshuiskonsultant sal jou skriftelik in kennis stel sodra die koshuisplasings gedoen is.

Vraag: Waar kan ek privaatakkommodasie vind?

Vir meer inligting besoek asseblief: klik hier.

Vraag: Het UP daghuise?

Studente het die opsie om by enige van die amptelike daghuise aan te sluit: Dregeana, Vividus Dames, Luminous of Docendo. Slegs dagstudente (studente wat in private akkommodasie woon) mag aan 'n daghuis behoort. Ledegelde word gehef. Daghuise bied aan studente die geleentheid om die studentelewe te ervaar deur deelname aan jool, sport en kulturele en sosiale geleenthede. Meer inligting is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Wie kan ek kontak vir IT probleme by die koshuis?

Kontak asseblief die koshuise se IT hulpdiens by [email protected] of skakel +27 (0)12 420 4287 vir hulp en ondersteuning in dié verband.

Vraag: Waar kan ek gaste-akkommodasie vind?

Inligting aangaande akkommodasie vir besoekers aan die Universiteit van Pretoria is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Waar kan ek inligting vind oor koshuisgelde en -kansellasie?

Vir inligting aangaande akkommodasiefooie, koshuisreserveringsheffing en koshuiskansellasiefooie, besoek asseblief: klik hier en klik hier.

Algemeen+ Vertoon

Vraag: Hoe gebruik ek die JuniorTukkie D6 Communicator?

Die JuniorTukkie-kantoor is opgewonde om aan jou toegang te verleen tot ons nuwe kommunikasie-toepassing, die JuniorTukkie APP.

JuniorTukkie streef altyd na effektiewe kommunikasie. Ons NUWE JuniorTukkie APP ondersteun leerders van Graad 9 tot 12, voornemende en huidige studente, ouers en personeel. Op die JT APP kan jy inspirerende stories lees en belangrike studie-inligting ontvang, na foto's en videos kyk en 'n reeks relevante artikels lees wat jou sal bemagtig om verantwoordelike studie- en loopbaankeuses te maak. Die JT APP verskaf ook antwoorde op 'n reeks vrae wat jy moontlik mag hê.

Volledige inligting is beskikbaar by: klik hier

Vraag: Waar kan ek inligting oor Opedag 2018 vind?

In lyn met die Universiteit van Pretoria se pogings om meer effektief met sy verskeie belanghebbendes te kommunikeer, sal die universiteit nie meer in 2018 'n Opedag op kampus aanbied nie, maar het ons 'n interaktiewe, aanlyn web-applikasie bekendgestel, wat 'n volledige oorsig van die universiteit se akademiese aanbiedinge, kampusse en fasiliteite bevat. Besoek gerus ons Virtuele Kampus by klik hier

Vraag: Wat is 'n Domicilium Citandi et Executandi?

Dikwels slegs domicilium of domisilie genoem. Hierdie is die adres vir dienste en die aflewering van dokumente en dagvaardings. Die keuse van domicilium moet nie ligtelik opgeneem word nie. Sodra 'n domicilium gekies is, kan briewe en kennisgewings by hierdie adres afgelewer word en jy sal geag word hierdie dokumente in ontvangs te geneem het. Dit moet 'n fisiese adres wees; NIE 'n posadres nie.

Vraag: Watter lande vorm deel van die SADC/SAOG-lande?

Angola, Botswana, DR Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambiek, Namibie, Seychelles, Suid-Afrika, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

Vraag: Wat is Bookmark boekwinkel se kontakbesonderhede?


 

Kontakbesonderhede van Bookmark boekwinkel op die Hatfieldkampus:
Telefoonnommer: +27 (0)12 362 4420
Faksnommer: +27 (0)12 362 4429
E-pos: info[email protected]
Webwerf: klik hier
Ligging: Studentesentrum, Universiteit van Pretoria, Lynnwoodweg, Hatfield, 0083.
Kantoorure: Maandag - Vrydag 08:00 - 17:00, Saterdag 08:00 - 13:00

Kontakbesonderhede van Bookmark boekwinkel op die Groenkloofkampus:
Telefoonnommer: +27 (0)12 420 5684
Faksnommer: +27 12 (0)420 5088
Ligging: Normaalsaal, Fakulteit Opvoedkunde, Leydsstraat, Groenkloof, 0001.

Kontakbesonderhede van Bookmark boekwinkel op die Mamelodikampus:
Telefoonnommer: +27 (0)12 842 3553
Ligging: Administrasiegebou, Mamelodikampus

Kontakbesonderhede van Bookmark boekwinkel op die Prinshofkampus:
Telefoonnommer: +27 (0)12 354 2217
Faksnommer: +27 (0)866 239 039
Ligging: Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Fakulteitsgebou, Kamer 2-6, Bopheloweg, Gezina, 0001.

Vraag: Hoe kan ek 'n Fundi-kaart (voorheen bekend as Eduxtras kaart) bekom?

Hierdie beursfonds-oplossing word aan jou gebied in die vorm van 'n gerieflike kaart. Jou Fundi-kaart bied toegang tot jou beursfondse, wat in pakette vir verblyf, boeke, studieverwante toerusting, etes en onderrig gelaai is (of aangepaste pakette, na gelang van hoe dit deur jou beursgewer gespesifiseer is).

Eduloan Kantoor
Tuks Studentesentrum
Kamer 1-13
Tel: +27 (0)86 055 5544
Webwerf: klik hier

Vraag: Kan ek vir my pospakkies by UP laat aflewer?

Kontak asseblief die posafdeling in die Administrasiegebou. Hulle sal die aflewering namens jou in ontvangs neem.

Kontakbesonderhede:
Tel: +27 (0)12 420 4421
Adres: Kamer 2-59, Administrasiegebou, Hatfieldkampus

Vraag: Hoe bespreek ek 'n kampustoer?

Om 'n kampustoer te reël, skakel: +27 (0)12 420 5155 of e-pos: [email protected]

Kampustoere word in Afrikaans en Engels aangebied teen R75 per uur per gids.

Meer inligting is beskikbaar by: klik hier.

 

Vraag: Waarom pos UP nie dokumente aan beursgewer/ouers nie?

Dokumente vanaf die Universiteit van Pretoria word na die permanente posadres van die student op die stelsel gepos. Dis is die student se verantwoordelikheid om enige dokumente aan buite-instansies wat dit mag benodig te voorsien.

Vraag: In watter formaat kan ek dokumente aan UP e-pos?

Aanhangsels moet verkieslik in TIF formaat gestuur word. PDF of JPEG formaat sal ook aanvaar word, maar ongelukkig aanvaar ons geen aanhangsel wat in Bitmap formaat gestuur word nie.

Vraag: Wysig asseblief my e-posadres op u stelsel.

Die e-posadres van 'n ingeskrewe student en Alumni kan nie deur 'n personeellid van die Universiteit verander word nie. Studente en Alumni moet die verandering self op die UP-portaal doen.

Wanneer 'n student registreer word 'n e-posadres outomaties vir hom/haar geskep. Hierdie e-posadres is: [email protected] (kleinletter "u" voor die studentenommer) en die wagwoord is die student se ID nommer. 'n Alias kan geskep word om die e-posse na 'n ander adres te navigeer. Om hierdie alias te skep moet die student/Alumni op die UP-portaal aanteken en die skakels volg vir opstellings. Daar is 'n hulpfunksie wat gebruik kan word. Vir enige verdere hulp kontak IT Hulp by telefoonnommer: +27 (0)12 420 3837 of stuur 'n e-pos na: [email protected]

 

Vraag: Waar kan ek 'n tandheelkundige praktyk vind?

Kontak asseblief die Skool vir Tandheelkunde by +27 (0)12 319 2212/2619 vir afsprake en meer inligting.

Beleid+ Vertoon

Vraag: Waar kan ek UP se Verklikkerbeleid vind?

Die Universiteit van Pretoria se Verklikkerbeleid ("Whistle-Blowers Policy") is beskikbaar by: klik hier 

Vraag: Wat is "whistle-blowing"?

"Whistle-blowing" is die aanmelding van iets wat onwettig, verkeerd of oneties is.

Vraag: Wie kan die fluitjie blaas of as verklikker optree by UP?

Enige personeellid, student of voornemende student, of ouer van 'n student of voornemende student, verskaffer of 'n lid van die publiek mag 'n aangeleentheid aanmeld.

Vraag: Watter tipes aangeleenthede kan deur 'n fluitjieblaser aangemeld word?

Aangeleenthede wat aangemeld kan word, sluit in bedrog, diefstal, korrupsie, botsing van belange, misbruik van UP-bates, nie-voldoening aan UP-beleide en soortgelyke handelinge.

Vraag: Sal my identiteit beskerm word indien ek die fluitjie by UP blaas?

Ja, die UP Verklikkerbeleid en die Wet op Beskermde Bekendmakings beskerm die bona-fide verklikker wat versoek om anoniem te bly, se identiteit, tensy die aantyging of aanklag as onwaar en kwaadwillig bewys word.
 

Vraag: Hoe meld ek 'n fluitjieblaser-aangeleentheid by UP aan?

Die volgende kommunikasiekanale is beskikbaar vir die aanmelding van 'n aangeleentheid ingevolge UP se Verklikkerbeleid:

• tolvrye telefoonnommer: +27 (0)800 227 007
• tolvrye faksnommer: +27 (0)86 510 4291
• beveiligde e-posadres: klik hier 
• vryposadres: JHZ 1815, Helderkruin, 1733

Vraag: Wat is die Fakulteit Gesondheidswetenskappe se taalbeleid?

Vir voorgraadse studente in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe is die taalbeleid buigsaam om alle studente in Afrikaans en/of Engels te akkommodeer. Vir meer inligting besoek: klik hier.

Vraag: Waar kan ek UP se taalbeleid vind?

Vanaf 1 Januarie 2019 sal Engels die taal van onderrig en leer vir alle eerstejaar-programme wees. Die enigste uitsondering is waar studente ander tale bestudeer en in programme met beroepspesifieke taaluitkomste, onderhewig aan goedkeuring deur die Senaat. Engels sal ook op alle kampusse en in koshuise die taal van amptelike kommunikasie en administrasie wees. Waar dit aangevra en haalbaar is, bestaan die moontlikheid dat administratiewe dienste in ander Suid-Afrikaanse tale gelewer kan word.

Studente wat voor 2019 geregistreer het, insluitende diegene wat in 2018 vir die eerste keer geregistreer het, sal steeds lesings, tutoriale, studiegidse en assesseringsmateriaal (vraestelle, werkopdragte ensovoorts) in Afrikaans ontvang vir daardie programme wat ten tye van registrasie in Afrikaans aangebied was, gegewe dat die grootte van die klas prakties haalbaar bly en dat dit akademies regverdigbaar is.

Waar assessering en vraestelle in Afrikaans aangebied word, sal studente wat tans geregistreer is, ook toegelaat word om in Afrikaans te antwoord.

 

Vraag: Waar kan ek UP se elektroniese kommunikasiebeleid vind?

Die Universiteit van Pretoria se Elektroniese Kommunikasiebeleid is beskikbaar by: klik hier.
Beurse en Lenings+ Vertoon

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir 'n Funza Lushaka-beurs?

Jy moet aansoek doen vir toelating tot ’n onderwyskwalifikasie (BEd of PGCE) of ’n Baccalaureus-graad (byvoorbeeld BCom, BSc, BA) met ten minste een hoofvak in ’n prioriteitsterrein en jou daartoe verbind om dit met ’n PGCE-onderwyskwalifikasie op te volg. Nadat jy toegelaat is tot die Universiteit, moet jy via klik hier aansoek doen vir die beurs.
Let wel: Hou jou UP-studentenommer byderhand as jy aansoek doen.

•Die Funza Lushaka-beursprogram is ’n multijaarprogram wat onderwys in openbare skole bevorder.
•Daar sal van studente wat die Funza Lushaka-beurs ontvang, verwag word om hulself daartoe te verbind om, wanneer hulle gekwalifiseer het, onderwysers in openbare skole te word volgens ’n dienskontrak wat deel uitmaak van die beursooreenkoms. Daar sal van studente wat versuim om die ooreenkoms na te kom, verwag word om hulle beurstoekennings aan NSFAS terug te betaal volgens die ooreenkoms en prosedure vasgestel deur NSFAS.
•Die beurs word slegs aan Suid-Afrikaanse burgers toegeken. Die aansoek sal nie in ag geneem word as die kandidaat nie ’n geldige Suid-Afrikaanse ID-nommer het nie.
•Beurse wat die volle koste dek is beskikbaar om kwalifiserende studente in staat te stel om ’n volle onderwyskwalifikasie te bekom op ’n nasionale prioriteitsterrein.

•Die prioriteitsterreine is soos volg:
*Grondslagfase (Graad R–3): Grondslagfase-spesialisering
*Intermediêre en Senior Fase (Graad 4–9): ’n Opvoedkunde hoofvak in een van die volgende: Afrikatale, Engels, Wiskunde, Natuurwetenskappe of Tegnologie
*VOO-fase (Graad 10–12): ’n Opvoedkunde hoofvak in een van die volgende: Rekeningkunde, Afrikatale, Landbouwetenskappe, Landboutegnologie, Siviele Tegnologie, Rekenaartoepassingstegnologie, Ekonomie, Elektriese Tegnologie, Ingenieursgrafika en Ontwerp, Engels, Geografie, Inligtingtegnologie, Lewenswetenskappe, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Meganiese Tegnologie of Fisiese Wetenskappe
 

Vraag: Hoe dien ek my aanlyn studiefinansieringsaansoek in?

Aanlyn studiefinansieringsaansoeke vir 2018 open op 1 Augustus en sluit op 31 Oktober 2017. Doen aansoek vir studiefinansiering by: klik hier. Bestudeer asseblief die dokument "Guideline to complete online financial aid application", beskikbaar by: klik hier noukeurig alvorens jy aansoek doen.

Let wel: Jy sal nie jou aansoek kan indien alvorens jy alle vereiste stawende dokumente opgelaai het nie. Indien jy op uitstaande dokumente wag, laai asseblief 'n nota op ter verduideliking, byvoorbeeld "Wag vir ID-dokument" - slegs dan sal die stelsel jou toelaat om jou aansoek in te dien ("SUBMIT"). Onthou asseblief om die uitstaande dokument op te laai sodra jy dit ontvang.

NB: Indien jy nie voor of op 31 Oktober op die "SUBMIT"-knoppie klik nie, het jy nie aansoek gedoen nie!

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir die "MasterCard Foundation Scholars"-program by UP?

Aansoeke open op 1 Mei en sluit op 15 September van die jaar wat studie voorafgaan.

Jy kan slegs vir die "Mastercard Foundation Scholars"-program aansoek doen nadat jy voorwaardelike toelating ontvang het om aan die Universiteit van Pretoria te studeer. 'n Voorwaardelike toelatingsbrief sal vereis word.

Stap 1

Laai die hardekopie van die voorgraadse of nagraadse aansoekvorm af. Die vorm is beskikbaar by: klik hier
 

Stap 2

Stuur jou MCFSP aansoekvorm na [email protected] (voorgraadse aansoekers) of na [email protected] (nagraadse aansoekers) tesame met ALLE ondersteunende dokumente soos op bladsy een van die aansoekvorm gelys.

Suksesvolle "MasterCard Foundation Scholars" moet 'n paspoort hê om hulle in staat te stel om betyds vir 'n visum aansoek te doen.

Besoek gerus die ISD webwerf by www.up.ac.za/isd vir algemene inligting vir internasionale studente.

Vraag: Waar kan ek inligting vind oor 2018 DHET befondsing vir arm en werkersklasstudente?

Vir inligting en algemene navrae, besoek gerus: klik hier 

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir 'n beurs/lening?

Voorgraadse prestasiebeurse vir nuweling en senior studente word outomaties toegeken. Om vir enige ander beurs en/of lening aansoek te doen, besoek die web by: klik hier.

Jy kan slegs die vorm voltooi indien jy reeds 'n Universiteit van Pretoria studentenommer het. Jy kan vanaf 1 Augustus aansoek doen. Die sluitingsdatum is 31 Oktober van die jaar wat studie voorafgaan.

Om aansoek te doen vir NSFAS-hulp, besoek asseblief klik hier. NSFAS-aansoeke open op 1 Augustus en sluit op 30 November.

Let wel: Indien jy vir 'n Universiteit van Pretoria beurs of lening sowel as vir NSFAS aansoek wil doen, moet jy vir albei aansoek doen, by klik hier en klik hier

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir 'n NSFAS lening?

Om aansoek te doen vir NSFAS-hulp, besoek asseblief klik hier. NSFAS-aansoeke open op 1 Augustus en sluit op 30 November.

Let wel: Indien jy vir 'n Universiteit van Pretoria beurs of lening sowel as vir NSFAS aansoek wil doen, moet jy vir albei aansoek doen, by klik hier en klik hier

Vraag: Wat is die kriteria om vir 'n beurs te kwalifiseer?

Die beleid aangaande beurstoekennings vir nuweling voorgraadse studente: Beurstoekennings word op grond van die finale punte wat die Universiteit vanaf die Onderwysdepartemente ontvang, gefinaliseer. Uitslae verkry op grond van vraestelle wat hernagesien is, word vir hierdie doel buite rekening gelaat. Vir meer inligting besoek die web by: klik hier.

Vraag: Waar kry ek 'n beursvorm?

Die vorm is op die UP web beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Waar kan ek beursinligting en beursvorms bekom?

Beursinligting sowel as 'n aanlyn aansoekvorm is op die UP webblad beskikbaar by: klik hier. Die aanlyn aansoekvorm sal vanaf 1 Augustus aktief wees, en jy benodig 'n Universiteit van Pretoria EMPL ID (studentenommer) om die vorm te voltooi. Die sluitingsdatum is 31 Oktober van die jaar wat studie voorafgaan. Onvolledige en laat aansoeke om beurse word nie oorweeg nie.

Vraag: Hoe doen ek aansoek om 'n Fundi-uitbetaling (voorheen bekend as Eduloan)?

Uitbetaling van deposito's en kredietsaldo's op onderrig- en verblyfrekeninge:

Maak seker jou studie by die Universiteit van Pretoria is amptelik gestaak.

Kontak Fundi en laat weet hulle skriftelik (indien UP se kommunikasie hulle nie bereik nie), dat jy jou studie amptelik gestaak het. Skakel Fundi se Hoofkantoor by +27 (0)11 670 6247, en eis jou krediet terug. Fundi sal jou ID-nommer en bankbesonderhede benodig.

Vraag: Waar vind ek inligting oor die spesiale aanbod aan akademiese toppresteerders?

Volledige inligting oor die Universiteit van Pretoria se spesiale aanbod aan akademiese toppresteerders, gegrond op gemiddelde persentasie in die finale skooljaareksamen behaal, is beskikbaar by: klik hier

Vraag: Waar kan ek inligting oor sportbeurse bekom?

'n Groot aantal beurse word aan sportpresteerders toegeken vir prestasies op provinsiale en hoër vlak. Aansoeke vir sportbeurse moet op 'n voorgeskrewe vorm wat van die Sportsentrum verkrygbaar is ingedien word. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September van die jaar wat studie voorafgaan.

Vir meer inligting oor sportbeurse, skakel +27 (0)12 420 6060 of stuur 'n e-pos aan: [email protected]

Web: klik hier

Vraag: Waar vind ek inligting oor nagraadse beurse?

Nagraadse studente (SA burgers en nie-SA burgers) word outomaties vir 'n UP nagraadse beurs oorweeg mits hulle deur die betrokke fakulteit vir nagraadse studie toegelaat is (geen beursaansoek nodig). Beurstoekennings is onderhewig aan goedkeuring van die fakulteit se Navorsingskomitee en is nie gewaarborg nie. Die Nagraadse Beursbeleid is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Kwalifiseer internasionale studente vir beurse?

Die Universiteit van Pretoria oorweeg aansoeke om finansiële steun van studente met Suid-Afrikaanse burgerskap of 'n permanente verblyfpermit. Ingeskrewe studente met burgerskap in 'n SAOG land word vir voorgraadse UP prestasiebeurse oorweeg indien hulle aan die kriteria voldoen. Nagraadse internasionale studente word outomaties vir nagraadse UP-beurse oorweeg, onderhewig aan goedkeuring deur die fakulteit se Navorsingskomitee en beskikbare fondse. Vir meer inligting oor beurse en studiefinansiering, sowel as die aanlyn aansoekvorm, besoek gerus die webwerf: klik hier
 

Datums+ Vertoon

Vraag: Waar kan ek belangrike datums vir 2018 vind?

Die inligting wat jy benodig aangaande belangrike datums vir 2018 is op die Universiteit van Pretoria se webblad beskikbaar by: klik hier

Vraag: Wanneer is Verwelkomingsdag 2018?

Verwelkomingsdag word op Saterdag 27 Januarie 2018 gehou. Die program is beskikbaar by: klik hier 

Inligting vir nuwe eerstejaarstudente aangaande registrasie en aanvang van die akademiese jaar is beskikbaar by: klik hier

Vraag: Wanneer vind die 2018 Fakulteit-opedae plaas?

Fakulteit-opedae datums (Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Fakulteit Veeartsenykunde) is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Wat is die sluitingsdatum vir voorgraadse studie?

Let wel dat daar verskillende sluitingsdatums vir programme is. Raadpleeg asseblief die webwerf by: klik hier vir meer inligting oor die sluitingsdatums. Let asseblief ook daarop dat geen laat aansoeke oorweeg sal word nie. Die aansoekfooi is nie terugbetaalbaar vir laat of onsuksesvolle aansoeke nie.

Vraag: Wanneer neem die akademiese jaar 'n aanvang?

Die akademiese jaar begin onmiddellik na afloop van die registrasie in Januarie en duur tot in November met resestye in April, Julie en September. Geen tweede semester inname vind plaas nie tensy die aansoek vir nie-graaddoeleindes is. Vir inligting aangaande nagraadse inname kontak asseblief die relevante departement in die betrokke fakulteit.

Vraag: Wat is die sluitingsdatum vir nagraadse studie?

Vir inligting aangaande nagraadse sluitingsdatums kontak die relevante departement in die betrokke fakulteit. Besoek ook: klik hier.

Vraag: Waar vind ek die Somerskooldatums?

Die Somerskooldatums vir 2018 is 8 - 19 Januarie. Die volledige Somerskoolskedule is beskikbaar by: klik hier 

Die volle bedrag vir die module sal by jou studenterekening gevoeg word, hetsy jy die module vir die eerste keer neem of dit by die Somerskool of Winterskool herhaal.

Indien jou klasgelde deur 'n beursgewer, NSFAS of UP befondsing betaal word, word hierdie addisionele modules nie deur die befondsing gedek nie, en studente moet seker wees hulle kan self daarvoor betaal voordat hulle die klasse neem.

Vraag: Wat is die sluitingsdatum vir internasionale studente?

Voorgraads: Let wel dat daar verskillende sluitingsdatums vir programme is. Raadpleeg asseblief die webwerf by: klik hier vir meer inligting oor die sluitingsdatums. Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie. Die aansoekfooi is nie terugbetaalbaar nie.
Nagraads: Vir inligting aangaande nagraadse sluitingsdatums kontak die relevante departement in die betrokke fakulteit of besoek: klik hier.

Vraag: Wat is die sluitingsdatum vir LLM-aansoeke?

Vir inligting aangaande die sluitingsdatum vir LLM besoek: klik hier.

Let asseblief daarop dat geen laat aansoeke oorweeg sal word nie. Die aansoekfooi is nie terugbetaalbaar vir laat of onsuksesvolle aansoeke nie.

Die volgende dokumente moet jou aansoekvorm vergesel:

Gesertifiseerde afskrifte van akademiese rekord/s van al jou vorige kwalifikasies; Gesertifiseerde afskrifte van jou Graadsertifikaat/e; Motiveringsbrief; CV; Gesertifiseerde afskrif van jou ID dokument/paspoort moet ingedien word.

Vraag: Wat is die datums vir die Winterskool?

Die Winterskooldatums vir vir 2018 is 2 tot 13 Julie.

Die volle bedrag vir die module sal by jou studenterekening gevoeg word, hetsy jy die module vir die eerste keer neem of dit by die Somerskool of Winterskool herhaal.

Indien jou klasgelde deur 'n beursgewer, NSFAS of UP befondsing betaal word, word hierdie addisionele modules nie deur die befondsing gedek nie, en studente moet seker wees hulle kan self daarvoor betaal voordat hulle die klasse neem.

Vraag: Wanneer vind my gradeplegtigheid plaas?

Inligting aangaande gradeplegtighede en gradeplegtigheidsdatums is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Wat is die datums vir die IBIT-weke?

Inligting aangaande Ingenieursweke vir 2018 is beskikbaar op die webblad by: klik hier.

Fakulteite+ Vertoon

Vraag: Wat behels die BSportSci program?

BSportSci - Fakulteit Gesondheidswetenskappe - Skool vir Geneeskunde

Die BSportSci-graad word as ’n voltydse binnemuurse program aangebied. Die graad fokus op die wetenskap van menslike beweging, biokinetika en sport uit ’n natuurwetenskaplike perspektief. Hierdie voltydse driejaarprogram behels twee spesialiseringsopsies, naamlik Biokinetika en Sportwetenskap. Die eerste twee studiejare van die program bestaan uit ’n generiese kurrikulum wat deur al die BSportSci-studente gevolg word en sluit basiese en toegepaste wetenskap van die menslike liggaam in.

Aan die einde van die tweede jaar vind keuring op grond van akademiese meriete plaas en studente word verdeel in óf die Sportwetenskap- óf die Biokinetika-kurrikulum tot en met die einde van hul derde jaar. Die Biokinetika-studente se eerste jaar van internskap vind gelyklopend met die derde studiejaar plaas. Daarna gaan Biokinetika-studente voort met die BHons in Biokinetika asook hulle tweede jaar van internskap. Die Biokinetikaprogramstruktuur van vier jaar is in ooreenstemming met die nuwe regulasies van die Gesondheidsberoepsraad van Suid Afrika (GBRSA) vir biokinetika-opleiding wat gevolg sal word deur al die universiteite wat hierdie program aanbied. Die Sportwetenskapstudente het die opsie om voort te gaan met die BHons in Sportwetenskap, die Nagraadse Sertifikaat in Opvoeding (NGSO) of om in die sportindustrie te begin werk.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Mei. Keuring is gebaseer op akademiese meriete, die Nasionale Normtoets (NBT) en die Toegevoegdewaarde-vraelys.

Vraag: Bied UP 'n program vir paramedici aan?

UP bied nie 'n program vir paramedici aan nie.
 

Vir inligting aangaande paramedici kontak:

Lebone College of Emergency Care

Koördineerder: Geoffrey Petro

Tel: +27 (0)12 356 8000

Sel: +27 (0)82 808 7550

Adres:
Posbus 26876
Gezina 0031

Beatrixstraat 43 
Arcadia
Pretoria

Vraag: Bied UP programme in Somatologie aan?

UP bied nie Somatologie aan nie.
 

Die volgende instansies bied Somatologie aan:

Universiteit van Johannesburg, tel: +27 (0)11 489 2911

Tshwane Universiteit van Tegnologie, tel: +27 (0)12 382 5911

Aesthetika Brooklyn, tel: +27 (0)12 460 2360

Isa Carstens Stellenbosch, tel: +27 (0)21 883 9777

Potchefstroom Akademies, tel: +27 (0)18 294 5581, webwerf: klik hier

 

Vraag: Bied UP programme in Geleentheidsbestuur aan?

Inligting oor kortkursusse is beskikbaar by: klik hier.

Geleentheidsbestuur/-beplanning word ook aangebied as deel van 'n BCom (Toerismebestuur) graad.

Beroepe: Bestuurders en entrepreneurs in 'n wye verskeidenheid toerisme- en verwante sektore. Dit sluit besienswaardigheidsbestuur, akkommodasiebestuur, konferensiebestuur, besoekersburobestuur, ekotoerisme, voedseldiensbestuur, casinobestuur, inligtingsentrumbestuur, byeenkomsbeplanning, ontspanning- en vryetydbestedingsbestuur, toerondernemingsbestuur, toerismeopleiding, reisagentskapbestuur, bestemmingsbemarking, toerismenavorsing en toerismeontwikkeling in.

Vraag: Bied UP Lugvaartopleiding aan?

UP bied nie Lugvaartopleiding aan nie.

Vir inligting aangaande Lugvaartopleiding, kontak Cranfield Aviation Training:

Webwerf: klik hier
E-pos: [email protected]
Tel: +27 (0)11 708 2588/98
Faks: +27 (0)86 672 6431

Vraag: Bied UP Afstandonderrig aan?

Die Fakulteit Opvoedkunde het 'n wêreldklasprogram vir afstandonderrig ontwikkel, naamlik 'n BEd (Honneurs)-graad in Onderwysbestuur, -reg en -beleid. Vir meer inligting, besoek: klik hier.

Vraag: Kan ek Astrofisika aan UP studeer?

UP bied nie 'n kursus in Astrofisika aan nie.

Vir inligting aangaande Astrofisika besoek asseblief die "National Astrophysics and Space Science Programme" kantoor: klik hier
E-pos: [email protected]
Tel: +27 (0)21 650 2346
Plek: Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde, Universiteit van Kaapstad
 

Vraag: Bied UP kortkursusse/sertifikate aan?

[email protected] bied die beste moontlike opleidingsoplossings aan maatskappye en individue via beroepsgefokusde kortkursusse wat proaktiewe, relevante oplossings bied op die vaardigheidsontwikkelingsbehoeftes soos in verskeie besigheidsektore, werkplekke, gemeenskappe, die land en selfs wyer geïdentifiseer is. Ons het reeds 'n merkwaardige impak op die beroepe van meer as 320 000 individue wêreldwyd gemaak, en is toegewy aan die uitbou van ons lewenslange leerprogramme. Vir meer inligting aangaande kortkursusse en sertifikate besoek die webwerf by: klik hier of skakel: +27 (0)12 434 2500 of e-pos: [email protected]
 

Vraag: Hoe en wanneer doen ek aansoek vir die STR/CTA?

Inligting aangaande STR (Sertifikaat in die Teorie van Rekeningwetenskappe) is beskikbaar op die UP webblad by: klik hier.

Vraag: Waar kan ek inligting oor die BKMP/BCMP bekom?

Vir meer inligting aangaande die BKMP program (Baccalaureus in Kliniese Mediese Praktyk) besoek asseblief: klik hier.

Vraag: Kan ek Skuldberading aan UP studeer?

Vir inligting aangaande die kursus in skuldberading aangebied deur die Regskliniek, kontak:

Aniki Grobbelaar
Tel: +27 (0)12 420 5910
Faks: +27 (0)86 607 6769
E-pos: [email protected]

Gelde+ Vertoon

Vraag: Wat beloop die koste vir die byvoeging of staking van 'n module?

Besoek asseblief: klik hier vir volledige inligting aangaande die finansiële implikasies wat die byvoeging of staking van modules sowel as die staking van jou hele program sal hê.

 

 

Vraag: Wat beloop die koste indien ek my hele program staak?

Besoek asseblief: klik hier vir volledige inligting aangaande die finansiële implikasies wat die byvoeging of staking van modules sowel as die staking van jou hele program sal hê.

 

 

Vraag: Wat is die aanvangsbetaling vir nagraadse studente vir 2018?

Besoek asseblief: klik hier vir inligting aangaande die vereiste aanvangsbetaling vir nagraadse registrasie en herregistrasie.

Ten einde registrasie te vergemaklik en tydige verwerking te verseker, moet alle aanvangsbetalings (internetoorplasings of direkte betaling in die Universiteit se bankrekening) ten minste VYF dae voor die geskeduleerde registrasiedatum betaal word.

As jy 'n beurshouer is, moet jy ten minste VYF dae voor registrasie 'n bevestigingsbrief van jou borg of beurshouer aan die Afdeling Studenterekeninge in die Studentedienssentrum verskaf. Indien jy nalaat om dit te doen, sal jy die aanvangsfooi moet betaal voordat jy registreer.

Kontantbetalings by 'n Universiteitskassier in die Studentedienssentrum moet ten minste TWEE dae voor registrasie gedoen word.

Vir meer inligting besoek: klik hier

 

Vraag: Wat is die aanvangsbetaling vir voorgraadse studente vir 2018?

Besoek asseblief: klik hier vir inligting aangaande die vereiste aanvangsbetalings ten opsigte van klasgelde en/of verblyfgelde wat voor registrasie betaalbaar is.

Ten einde registrasie te vergemaklik en tydige verwerking te verseker, moet alle aanvangsbetalings (internetoorplasings of direkte betaling in die Universiteit se bankrekening) ten minste VYF dae voor die geskeduleerde registrasiedatum betaal word.

As jy 'n beurshouer is, moet jy ten minste VYF dae voor registrasie 'n bevestigingsbrief van jou borg of beurshouer aan die Afdeling Studenterekeninge in die Studentedienssentrum verskaf. Indien jy nalaat om dit te doen, sal jy die aanvangsfooi moet betaal voordat jy registreer.

Kontantbetalings by 'n Universiteitskassier in die Studentedienssentrum moet ten minste TWEE dae voor registrasie gedoen word. Neem asseblief kennis dat toue by die kassiere in die registrasietydperk geweldig lank kan wees. Betaal asseblief so vroeg moontlik ten einde te verseker dat jou registrasieproses vlot verloop.

Jy mag tydens registrasie versoek word om jou betalingsbewys (bv bankdepositostrokie of amptelike universiteitskwitansie) te toon.

Vir meer inligting besoek: klik hier

Vraag: Hoe doen ek aansoek om 'n terugbetaling?

Voltooi asseblief die aansoekvorm om uitbetaling, wat beskikbaar is by: klik hier en faks of e-pos na: Me Liza Schutte, faksnommer +27 (0)12 420 5117 of e-pos: [email protected]. 'n Aansoekvorm kan ook by die uitbetalingstoonbank in die Studentedienssentrum voltooi word. Volledige inligting is op die UP web beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Wanneer is gelde betaalbaar?

Universiteitsgelde is vooruit betaalbaar. Dit is wel aanvaarbaar om gelde soos volg te betaal: Aanvangsbetaling binne 30 dae vanaf datum van die toelatingsbrief, 50% van die rekening voor 30 April, en die volle 100% voor 31 Julie in die jaar waarin jy studeer. Vir meer inligting, klik hier.

Vraag: Wat is onderriggelde vir internasionale studente?

Die klasgeld van internasionale studente wat nie burgers van 'n SAOG-land is nie bedra dubbel die bedrag wat studente wat Suid-Afrikaanse burgers is aan klasgeld moet betaal indien die student nie vir 'n navorsingsgerigte Magister- of Doktorsgraad inskryf nie.

Internasionale studente betaal benewens klasgelde en akkommodasie ook 'n administrasieheffing voor of tydens registrasie.

Vanaf 2016 moet internasionale studente -

* VOOR registrasie 'n nuwe eenvormige aanvanklike registrasiefooi betaal
* 80% van die volle studenterekening teen 30 April betaal, en die res van die bedrag teen 31 Julie.
 
Vir meer inligting besoek: klik hier

Vraag: Hoe/waar kan ek die aansoekgelde betaal?

Die aansoekgelde van R300 / USD30 kan op die volgende wyses betaal word:

*  Op die aanlyn aansoekstelsel kan jy die R300/USD30 aansoekfooi met jou kredietkaart betaal OF 'n geskandeerde PDF-kopie van jou betalingsbewys van Standard Bank, rekeningnommer 012602604, (gebruik die aanlyn aansoeknommer wat per e-pos aan jou gestuur is, formaat T1234567) oplaai en saam met jou aanlyn aansoek indien.

*  Applikante wat vir studie by die Universiteit van Pretoria aansoek doen en wie se huishoudelike inkomste R150 000 of minder per jaar is, word kwytgeskeld van die betaling van die aansoekfooi. Aanlyn aansoekers moet bewys van inkomste-dokumente (Opsie 3 onder die stap: Betalings) oplaai. Let asseblief daarop dat hierdie dokumente geverifieer sal word.

Die aansoekgeld is 'n hanteringsfooi wat nie terugbetaalbaar is nie.
 

 

Vraag: Hoe tref ek 'n reëling vir uitstaande gelde?

Reëlings vir die betaling van uitstaande gelde kan slegs op die volgende wyse getref word.

Jy moet ons van die volgende voorsien:

1 -  Bewys van ‘n getekende debietorder om die uitstaande gelde maandeliks af te betaal

• By jou bank gedoen met die Universiteit van Pretoria as begunstigde

• Laaste paaiement nie later nie as einde Julie

• Ons bankbesonderhede: ABSA Bank, Hatfield, takkode 632005, rekeningnommer 214 00 000 54

• Gebruik asseblief slegs die 8-syfer studentenommer as verwysing

2 -  Finansiële reëlingsvorm, volledig voltooi

Indien 'n beurs/lening nie aan jou toegeken is vir die nuwe studiejaar nie, sluit die debietorder die studiegeld vir die nuwe studiejaar  in.

Slegs na ontvangs van beide hierdie dokumente kan ons oorweeg om die blok te lig vir registrasiedoeleindes.

Let ook daarop dat rekeninge as volg betaalbaar is - 50% teen die einde van April en die totale rekening teen die einde van Julie.

Ten einde die proses te bespoedig, handig asseblief bogemelde dokumente by Studenterekeninge, Studentedienssentrum in of, indien dit nie moontlik is nie, e-pos dit aan [email protected] of faks dit slegs na +27 (0)12 420 5117.

Vraag: Sal UP my terugbetaal as ek nie registreer nie?

 

Besoek asseblief: klik hier vir inligting aangaande reëlings indien jy reeds die aanvangsbetaling betaal het, maar om watter rede ookal nie meer vir die program registreer nie.

 

 

 

Vraag: Hoe kwalifiseer ek vir korting?

Let asseblief daarop dat die Universiteit van Pretoria se PeopleSoft-stelsel nie beskikbaar sal wees nie vanaf 16:00 op Donderdag, 26 April 2018 tot 07:00 op Woensdag 2 Mei 2018. As gevolg van 'n stelselopgradering sal die 30 April betaaldatum om vir 2.5% korting te kwalifiseer, uitgestel word na Vrydag 4 Mei 2018.

'n 2,5% korting op heffings ten opsigte van onderriggelde, studiemateriaal, outeursreg, rekenaargebruik, losies- en etegelde word toegestaan indien die totale heffing meer as R1 800 is en 'n student se rekening teen 30 April ten volle vereffen is. Vir meer inligting besoek: klik hier

Let wel:

Weens bankkostes sal betalings wat via die aanlyn kredietkaartbetalingsfasiliteit gemaak word, nie vir 2.5% afslag kwalifiseer nie. Slegs betalings via EFT, direkte bankinbetalings en betalings by amptelike Universiteit van Pretoria kassiere (met kontant of kaarte) sal vir die 2.5% afslag kwalifiseer indien die studenterekening teen 30 April ten volle betaal is. 

 

Vraag: Kwalifiseer ons vir gesinskorting?

Daar moet jaarliks voor 30 Maart skriftelik aansoek gedoen word vir gesinskorting wanneer twee of meer lede van dieselfde gesin gelyktydig by UP geregistreer is vir 'n graad- of diplomaprogram. Gesinskorting is slegs van toepassing op klasgeld en nie op akkommodasie, studiemateriaal, kopiereg en rekenaargebruik nie.

Hierdie korting beloop 'n maksimum van R2 500 per student vir 2 of meer studente. Indien die rekeningtotaal minder as R2 500 is, sal korting slegs vir die rekeningbedrag toegestaan word.

Vir meer inligting besoek die UP web by: klik hier

Die vorm om te voltooi is beskikbaar by: klik hier. Faks die vorm na: +27 (0)12 420 5117 of e-pos aan: [email protected]

Vraag: Kan ek eksamen skryf al het ek uitstaande gelde?

Jy sal toegelaat word om eksamen te skryf hoewel 'n gedeelte van jou klasgelde nog nie betaal is nie, maar let asseblief daarop dat jou uitslae weerhou sal word.

Vraag: Hoe word nagraadse onderriggelde gehef?

Onderriggelde vir nagraadse studie word vir die program as geheel of per individuele vakkursus gehef (gedoseerde programme). Waar die onderriggelde op die program as geheel gehef word, word die volle koste in die eerste studiejaar gehef. Indien addisionele studiejare nodig is om die program te voltooi, is 'n herregistrasieheffing ten opsigte van elke jaar betaalbaar. Klik hier.
IT+ Vertoon

Vraag: Waar kan ek inligting oor TuksPrint vind?

Studente kan nou via die UP-portaal vir TuksPrint registreer. Volledige inligting is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Watter gebruikersnaam en wagwoord moet ek gebruik?

Indien jy die UP-portaal, klik hier, vir die eerste keer gebruik moet jy op "New User" klik en dan jou EMPL ID (studentenommer) (u00000000) as "Username" gebruik. Tik dan jou ID-/paspoortnommer in en klik op "Proceed".

Besoek asseblief: klik hier vir volledige instruksies oor hoe om jou UP-portaal wagwoord op te stel.

Vraag: Ek benodig inligting oor WiFi.

Alle geregistreerde studente het gratis Internettoegang en -gebruik op al die kampusse en koshuise. Die Universiteit beplan om uitgebreide WiFi-dekking te voorsien by gemeenskaplike en departementele areas om aan spesifieke operasionele behoeftes te voldoen. Verskeie UP Draadlose Internetkuberkolle (“hotspots”) verskaf reeds draadlose dekking soos geïdentifiseer by sekere binne- en buite-areas op al die kampusse.

E-pos: [email protected]
Webwerf: klik hier

Kontakinligting en aansluitingondersteuning

Personeel en besoekers:
ITD Hulplyn: +27 (0)12 420 3051
E-pos: [email protected]

Studente:
Studente ITD Hulplyn: +27 (0)12 420 3837
E-pos: [email protected]

Vraag: Waar kan ek UP se IT-beleide vind?

Volledige inligting aangaande UP-beleide en Suid-Afrikaanse wetgewing vir alle gebruikers van UP se netwerk en ander elektroniese hulpbronne is beskikbaar by: klik hier.
Internasionaal+ Vertoon

Vraag: Ek benodig inligting vir internasionale studente.

Die inligting wat jy benodig is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Watter dokumente moet voorgraadse internasionale studente inhandig?

'n Volle of buitelandse voorwaardelike vrystellingsertifikaat is 'n vereiste indien jy vir voorgraadse studie by die Universiteit van Pretoria wil inskryf. Hierdie sertifikate kan slegs van Universities South Africa bekom word. Om hierdie endossement of sertifikaat te bekom, moet jy direk met Universities South Africa in verbinding tree.

E-pos: [email protected]
Web: http://mb.usaf.ac.za/
Telefoon: +27 (0)10 591 4401/2
Faks: +27 (0)86 680 5727

Straatadres:
1ste vloer, Blok E, Hadefields Kantoorpark
Pretoriusstraat 1267, Hatfield, Pretoria

Vraag: Word UP-kwalifikasies internasionaal erken?

Ja, die Universiteit van Pretoria se kwalifikasies word internasionaal erken.

Vraag: Watter dokumente moet deur nagraadse internasionale studente ingedien word?

Gesertifiseerde afskrifte van graad- en diplomasertifikate wat reeds deur die South African Qualifications Authority (SAQA) geëvalueer is moet jou aansoek vergesel. Die evalueringsproses neem redelik lank en daarom moet dit die eerste stap van jou aansoek wees. Navrae aangaande evaluering en gelde hiervoor betaalbaar kan gestuur word aan:


SAQA 
Postnet Suite 248 
Privaatsak X06 
WATERKLOOF 
0145  
Suid-Afrika 
Tel: +27 (0)12 431 5070
E-pos: [email protected] 
Web: klik hier

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir 'n Studiepermit?

Volledige inligting aangaande die vereistes om vir 'n studiepermit aansoek te doen is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: By watter mediese fonds moet ek aansluit?

Alle nie-Suid-Afrikaanse burgers, sowel as studente van SAOG-lande moet aan die visaregulasies, soos beskryf in die Immigrasiewet, Wet 19 van 2004 voldoen. 

Regulasie 10(1) (i) bepaal die volgende: 'n Applikant wat vir 'n studievisum aansoek doen, moet bewys van mediese dekking lewer van 'n mediese skema wat geregistreer is in terme van die Mediese Skemas Wet, Wet 131 van 1998, wat in die Republiek aanvaar word.

Alhoewel sekere internasionale mediese versekering of produkte deur die Konsulaat wat studiepermitte uitreik aanvaar mag word, sal die Universiteit van Pretoria, in terme van die Immigrasiewet, nie sulke mediese dekking vir registrasiedoeleindes aanvaar nie.

Let wel: Studente van buurlande, wat voorheen met mediese dekking van hul eie land kon registreer, bv Swazimed, Namibhealth, Mars, ens sal nie meer met hierdie mediese fondse kan registreer nie. Slegs Suid-Afrikaanse mediese dekking sal voortaan erkenning geniet.

Die Universiteit vereis dat mediese dekking uitgeneem word vir 'n volle akademiese jaar waarvoor studente registreer – Januarie tot 31 Desember.

Nie-Suid-Afrikaanse burgers moet by een van die ondergenoemde Mediese Skemas aansluit:

Momentum Health (Ingwe opsie)

Lidmaatskap is vooruitbetaalbaar vanaf Januarie tot Desember elke jaar.
Tel: +27 (0)12 671 8749 (Centurion-kantoor) of +27 (0)86 010 2493
E-pos: [email protected]
Webwerf: klik hier

BestMed Mediese Skema (Blueprint studente-opsie)

Lidmaatskap is vooruitbetaalbaar vanaf Januarie tot Desember elke jaar.
Tel: +27 (0)12 339 9800 of +27 (0)86 000 2378 of 086000BEST
Faks: +27 (0)12 323 4106 of +27 (0)12 339 9900 
E-pos: [email protected]
Webwerf: klik hier

 

Vraag: Waar vind ek inligting oor internasionale beurse?

Vir inligting oor internasionale beursgeleenthede, besoek asseblief: klik hier.

Vraag: Moet ek vir 'n werkpermit aansoek doen?

Indien 'n nie-Suid-Afrikaanse burger 'n studiepermit het is dit nie nodig om enige addisionele toestemming vir werk te verkry nie. Die aanstelling mag nie 20 ure per week oorskry nie. Die student kan in enige tipe pos aangestel word en is nie beperk tot studentverwante werk nie.

Vraag: Het UP vennootskapinstansies in die buiteland?

Die Universiteit van Pretoria geniet wye erkenning vir hoë standaarde met betrekking tot navorsing en opleiding, en is daartoe verbind om hierdie standaarde te handhaaf. Navrae aangaande vennootskapinstansies in die buiteland kan gerig word aan:

E-pos: [email protected]
Tel: +27 (0)12 420 3528

Vraag: Hoe doen ek aansoek vir 'n visum?

Vir volledige inligting, besoek asseblief: klik hier sowel as klik hier.

Ondersteuning+ Vertoon

Vraag: Hoe kontak ek Studentesake?

Die afdeling Studentesake kan telefonies gekontak word by +27 (0)12 420 2371.

Volledige inligting oor studentesake is op die UP web by: klik hier beskikbaar.

Vraag: Watter tipes ondersteuning bied UP aan studente?

Volledige inligting is beskikbaar by: klik hier.

Ons bied -
 • Kursusse oor studiemetodes
 • Leesvaardighede
 • Konflikbestuur
 • Die hantering van druk en depressie
 • Die ontwikkeling van lewensvaardighede
 • Verhoudingsprobleme
 • Tydsbestuur
 • Loopbaanbeplanning
 • Kommunikasievaardighede
 • Aanleg-, belangstelling- en loopbaantoetse
 • Gesondheidsdienste
 • Ondersteuning aan studente met spesiale behoeftes of gestremdhede
Registrasie+ Vertoon

Vraag: Waar vind ek inligting oor registrasie 2018?

Volledige inligting aangaande die registrasieproses is beskikbaar by: klik hier

Studenteregistrasie by UP vir die 2018 akademiese jaar is volledig aanlyn. 

'n Telefoniese registrasie-hulpdiens sal vanaf 3 Januarie 2018 vir studente beskikbaar wees by +27 12 420 5347. Indien die rgistrasie-hulpdiens hoë oproepvolumes ervaar, stuur asseblief 'n e-pos aan: klik hier.

Studente wat registrasiehulp benodig kan die Hillcrest Sportkampus vanaf 10 Januarie 2018 besoek, waar die volgende dienste beskikbaar sal wees: indiening van inskrywingskontrakte, kurrikulumadvies, studentekaarte, koshuise, finansiële aangeleenthede, internasionale studenteregistrasie, registrasielaboratoriums en algemene navrae.

Vraag: Ek benodig inligting oor verwelkoming en oriëntering 2018.

Let asseblief daarop dat Verwelkomingsdag op Saterdag 27 Januarie 2018 gehou word. Die program is beskikbaar by: klik hier.

Inligting vir nuwe eerstejaarstudente aangaande oriëntering en die aanvang van die akademiese jaar is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Kan ek vir twee programme gelyktydig registreer?

'n Student mag met toestemming van die betrokke dekaan/dekane gelyktyktydig vir 'n graad, diploma of sertifikaat en 'n ander graad, diploma of sertifikaat, hetsy voor- of nagraads, registreer, onderworpe aan die regulasies wat op die betroke programme van toepassing is en enige ander voorwaardes wat die dekaan/dekane mag neerlê op voorwaarde dat daar geen oorvleueling tussen die kursusinhoude van die eerste graad, diploma of sertifikaat en die tweede graad, diploma of sertifikaat mag wees nie. Sodanige vergunning kan deur die betrokke dekaan/dekane teruggetrek word, indien die student nie bevredigend presteer nie.

Vraag: Voltooi geregistreerde studente 'n aansoekvorm?

Jy sal aanlyn registreer vir volgende jaar. Indien jy 'n geregistreerde student aan die Universiteit van Pretoria is, voltooi jy nie elke jaar 'n nuwe aansoekvorm nie.

Vraag: Ek benodig 'n registrasiebewys.

Sodra jy geregistreer het, sal die Registrasiebewys na jou Tuks e-posadres, bv [email protected], gestuur word, of jy kan dit op die UP-portaal vanaf die Student Centre aflaai en uitdruk/herdruk.
Rekeninge+ Vertoon

Vraag: Waar kan ek die e-posadres waarheen my studenterekening gestuur word wysig?

Studente is self daarvoor verantwoordelik om die e-posadres waarheen die studenterekening gestuur moet word, te wysig. Klik op MyTUKS aanteken, gaan na "Student Centre", selekteer Persoonlike en kontakinligting, en klik op "update account email address".

Geen derde party (bv borg) mag sonder toestemming van die student 'n versoek rig om die e-posadres te wysig nie.

Vraag: In watter rekening kan ek my gelde deponeer?

ABSA Bank:
Tak: ABSA Bank Hatfield
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 214 000 00 54 (indien jy 'n studentenommer [EMPL ID] het)
OF
Rekeningnommer: 214 000 00 38 (indien 'n studentenommer nog nie aan jou toegeken is nie)
Swiftkode vir Internasionale betalings: ABSAZAJJ

STANDARD Bank:
Tak: Standard Bank Hatfield
Takkode: 011545
Rekeningnommer: 012 602 604
Swiftkode vir Internasionale betalings: SBZAZAJJ

Verwysing vir gebruik op depositostrokie:
*  Jou agt-syfer studentenommer (EMPL ID)
*  Indien jy nog nie 'n studentenommer ontvang het nie, gebruik asseblief jou nasionale ID-nommer of Paspoortnommer (nie-Suid-Afrikaanse burgers).
*  Indien jy aanlyn aansoek doen, gebruik asseblief jou Aanlynaansoek-nommer wat per e-pos aan jou gestuur is as betalingsverwysing (formaat T1234567) en betaal die aansoekfooi in die STANDARD Bank rekening in.

Vraag: Waar kan ek my rekening sien?

Studente kan hul rekeninge op die UP-portaal besigtig by: klik hier.

Vraag: Kan ek reëlings tref om my rekening af te betaal?

Versoeke om 'n studenterekening maandeliks af te betaal word op meriete hanteer. Die versoek moet skriftelik (e-pos; geen telefoonversoeke) ingedien word. 'n  Versoek om maandeliks af te betaal tot einde Oktober, kan gerig word.

Na 30 April word afbetalingsreëlings slegs oorweeg indien 50% van die rekening teen 30 April vereffen was.

Vir nuttige inligting, besoek asseblief: klik hier

Studente- en Graduandiposte+ Vertoon

Vraag: Wie kan by Loopbaandienste om hulp aanklop?

Alle geregistreerde UP-studente asook Alumni tot drie jaar na graduering sal hulp ontvang. Besoek gerus ons webblad by: klik hier

Vraag: Watter dienste word deur Loopbaandienste gelewer?

Loopbaandienste lewer die volgende dienste:

 • Wenke vir die opstel van CV's en dekbriewe
 • Skynonderhoude
 • Inligting aangaande psigometriese evaluerings
 • Hulp met werkaansoeke

Besoek gerus ons webblad by: klik hier

Vraag: Hoe maak ek 'n afspraak vir 'n sessie vir die opstel van 'n CV en dekbrief?

Studente kan 'n e-pos aan [email protected] of [email protected] stuur ten einde 'n afspraak te versoek. Studente mag ook versoek dat 'n voorbeeld-CV aan hulle gestuur word en moet hul reeds opgestelde CV saambring vir die afspraak.

Vraag: Hoe maak ek 'n afspraak vir 'n skynonderhoud?

Studente kan 'n e-pos aan [email protected] of [email protected] stuur ten einde 'n afspraak te versoek. Studente moet besonderhede van die spesifieke pos waarvoor hul aansoek gedoen het verskaf sodat Loopbaandienste voorbereidings kan tref om hulp te verleen vir die spesifike pos se onderhoud.

Vraag: Hoe registreer ek om kennisgewings van studente- en graduandi-poste te ontvang?

Alle studente wat kennisgewings van loopbaangeleenthede wil ontvang, moet by Loopbaandienste registreer. Jy moet Loopbaandienste by die Ou Chemiegebou, kamer 1.5.2 besoek ten einde hiervoor te registreer. Kantoorure: Maandag tot Vrydag 08:00 - 16:00.

Vraag: Hoe soek ek na vakante poste?

Ten einde kennisgewings oor vakante poste te ontvang, teken op jou Studenteportaal aan en gaan na TuksCareers.

Vraag: Wie mag tydens Loopbaandienste se loopbaanuitstallings werk?

Slegs geregistreerde nagraadse studente mag voldag werk tydens loopbaanuitstallings. Senior studente (vanaf die tweede studiejaar en verder) mag vir 'n maksimum van 4 ure per dag hulp verleen tydens promosies.

Vraag: Wie mag hulpbronne en publikasies soos Grad-X, the Graduate Career Guide en Careers SA bekom?

Slegs finalejaar- en nagraadse studente mag hierdie publikasies aanvra.

Vraag: Waar kan ek inligting aangaande werwingsaktiwiteite op kampus vind?

Die jaarkalender is beskikbaar by: klik hier

Vraag: Vind Loopbaandienste werk vir studente?

Nee, Loopbaandienste vind nie werk vir studente nie. Loopbaandienste adverteer wel namens UP-departemente sowel as eksterne maatskappye wat ons versoek om vakante poste te adverteer.

Toegangskaarte+ Vertoon

Vraag: Ek is tans 'n student en gaan my studie in 2018 voortsit. Moet ek my huidige studentekaart behou?

Ja, hou jou 2017 studentekaart veilig!

• Let asseblief daarop dat studentekaarte nie meer jaarliks uitgereik word nie. Kaarte sal gebruik word vir die volle tydperk van jou studie aan die Universiteit van Pretoria. Onthou om jou 2017 toegangskaart in 2018 saam te bring.
• Geen oorspronklike of vervangingskaart sal uitgereik word sonder bewys van identiteit (ID, paspoort of bestuurslisensie) nie. Let daarop dat jou vorige toegangskaart nie as bewys van identiteit gebruik kan word vir die verkryging van 'n nuwe toegangskaart nie. 
• Indien jou kaart wegraak of beskadig is, mag jy teen 'n voorgeskrewe fooi by die Studentedienssentrum vir 'n duplikaatkaart aansoek doen.  
• Let asseblief daarop dat jy nie gaatjies of enige ander modifikasies op jou kaart mag aanbring nie. Indien jou toegangskaart weens modifikasies nie werk nie, sal jy verantwoordelik wees vir die betaling van die vervangingsfooi. 
• Toegangskaarte verleen toegang tot die kampus en verskeie rekenaarfasiliteite en geboue op kampus. Hou jou toegangskaart te alle tye byderhand. Die kaart moet op aanvraag getoon kan word.

Vraag: Ek is 'n nuwe student wat in 2018 registreer. Waar en wanneer kan ek my studentekaart bekom?

• Slegs studente met geldige toegangskaarte sal toegang tot UP-kampusse kan verkry.
• Studentekaarte sal by die registrasiesentrum, Hillcrest Sportkampus, Saal 4, uitgereik word.
• Studente moet 'n registrasiebewys toon ten einde 'n studentekaart te kan bekom. Hierdie registrasiebewys word per e-pos aan studente gestuur sodra hul geregistreer het, en studente kan ook via die UP-   portaal (UP Student Centre) toegang tot die dokument kry. Die Kaarte-afdeling sal ook 'n elektroniese kopie op slimfone, tablette of skootrekenaars aanvaar.
• 'n Studentekaart sal nie sonder bewys van identiteit (ID, paspoort of bestuurslisensie) uitgereik word nie.
• Die eerste studentekaart word gratis uitgereik. Indien die kaart wegraak of beskadig word, kan jy by die Studentedienssentrum aansoek doen word vir 'n duplikaart, teen 'n toepaslike fooi.
• Verlore, gesteelde of beskadigde studentekaarte sal nie vervang word sonder bewys van identiteit (ID, paspoort of bestuurslisensie) nie.
• Studentekaarte verleen toegang tot die kampus en verskeie rekenaarfasiliteite en kampusgeboue. 

Vraag: Mag iemand my studentekaart namens my kom haal?

Studente moet hul studentekaarte persoonlik afhaal, aangesien foto's geneem moet word. Studentekaarte sal nie aan derde partye uitgereik word nie.
Toelating+ Vertoon

Vraag: Hoe berei ek voor vir die Nasionale Normtoets (NBT)?

Volledige inligting aangaande NNT Voorbereidingsklasse, aangebied deur Purple Pepper Maths, is beskikbaar by: klik hier

Vraag: Waar vind ek UP se toelatingsvereistes?

Die toelatingsvereistes vir voornemende studente is beskikbaar op die UP web by: klik hier.

Vraag: Hoe aanvaar ek die aanbod om aan UP te studeer?

Ten einde die aanbod om te studeer te aanvaar of nie te aanvaar nie, moet jy die UP-portaal besoek by klik hier  en die status selekteer.

Vraag: Aanvaar UP 'n sertifikaat van voorwaardelike vrystelling?

Sekere fakulteite aanvaar wel in sekere gevalle 'n sertifikaat van voorwaardelike vrystelling op grond van gevorderde ouderdom. Kandidate word aangeraai om met die studenteadministrasie van die spesifieke fakulteit hieroor te skakel.

Fakulteitskontakbesonderhede is beskikbaar by: klik hier.

Vraag: Hoe word School of Tomorrow-kandidate tot UP toegelaat?

School of Tomorrow aansoekers kan slegs tot nie-keuringsprogramme toegelaat word mits hul aan die volgende vereistes voldoen:

* Hul moes reeds Graad 12 voltooi het of moet tans in Graad 12 wees
* Hul moet die Nasionale Normtoets (NNT) aflê en vaardig toets in die relevante toetse
* Studente kan slegs via Senaatsgoedkeuring voorwaardelike toelating verkry