E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Geskiedenis

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria is die grootste in sy soort in Suid-Afrika en as ‘n fakulteit ook die oudste (daar is ander kweekskole wat ouer is, maar nie fakulteite nie). Die Fakulteit het in 1917 ontstaan toe die Presbiteriaanse Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) hul predikante by die Universiteit van Pretoria begin oplei het. Die Presbiteriaanse Kerk het in die 1920’s onttrek. 

In 1937 het die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) aangesluit, maar hulle het ‘n aparte afdeling in die Fakulteit gevorm. Tot 1999 het die Fakulteit Teologie twee heeltemal onafhanklike afdelings (A & B) gehad. Hierdie twee afdelings het op 1 Januarie 2000 saamgesmelt en só het die Fakulteit ‘n multikerklike instansie geword bestaande uit die twee tradisionele vennote. Die Verenigende Presbiteriaanse Kerk (UPCSA) het in 2002 by die Fakulteit aangesluit en die jongste vennoot is die Verenigende Gereformeerde Kerk (URCSA) wat in 2012 deel van die Fakulteit geword het.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit