E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Boodskap van die Adjunkdekaan

Die Universiteit van Pretoria is die gasheer vir ‘n uitsonderlike Fakulteit Teologie. Benewens sy ryk en veelsinnige geskiedenis, bied die Fakulteit ‘n ruimte vir geestelike en intellektuele groei. Geen ernstige teologiestudent verlaat hierdie Fakulteit onaangeraak nie. Deur ‘n ingesteldheid gerig op intellektuele voortreflikheid word studente en navorsers toegerus met die vaardighede om gemeenskappe te bou, paradigmas te verskuif en tradisionele opinies te beïnvloed.

As ‘n nasionale bate word die Fakulteit gekenmerk deur:

  • ‘n Groep spesialisdosente en entoesiastiese studente – die inhoud van die kursusse is van toepassing op sowel die kerk as die gemeenskap;
  • ‘n Sterk navorsingstradisie – akademiese personeel het die buitengewone vermoë om in spesifieke temas te spesialiseer sodat ‘n hoë vlak van onderrig gehandhaaf kan word;
  • Klem op oorspronklike Bybelse tale – veral Hebreeus en Grieks maak die deure na die antieke wêreld(e) oop deur antieke tale en kulture;
  • ‘n Akademiese voorliefde vir diversiteit en inklusiwiteit – hierdie waardes word op verskillende onderrigvlakke gekweek om ‘n multikulturele Suid-Afrikaanse samelewing te versterk.
  • Die benadering om Teologie in die kerk en samelewing teintegreer – Teologie word só die invalshoek waarvolgens ‘n wêreldbeskouing of gemeenskapsbehoeftes en -strukture gebou word.

Jou keuse sal jou nie in die steek laat as jy besluit om aan hierdie Universiteit en hierdie Fakulteit teologie op voorgraadse of nagraadse vlak te studeer nie. Die hartlikheid van die akademiese omgewing by Tukkies sal jou beslis oorrompel!

Dirk J Human
Adjunkdekaan: Fakulteit Teologie


 
   

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit