E-pos ons

FAQ
Virtual Campus

Internasionalisering van navorsing

Dit is ‘n onweerlegbare feit dat internasionale samewerking onontbeerlik is vir gesonde navorsing. Die Fakulteit het oor die laaste dekade ‘n internasionale akademiese profiel opgebou. Akademiese verhoudings en samewerking is gebou met lande in Afrika, Amerika, Europa, Asië en Australasië. Fakulteitpersoneellede is betrokke by internasionale verenigings, kongresse en ander akademiese projekte waarin eksterne eksaminering en die wederkerige uitruil van onderrigpersoneel en studente onderneem word.

Die twee aanlyn akademiese vaktydskrifte op Open Access, HTS Teologiese Studies (www.hts.org.za) en Verbum et Ecclesia (www.ve.org.za), is van onskatbare waarde in die proses van internasionalisering, transformasie en Afrikanisasie van navorsing. HTS is ‘n ISI-tydskrif en albei hierdie tydskrifte is geakkrediteer op die internasionale Scopus- en Scielo-platforms.

Afrikanisasie is deel van die Fakulteit se visie vir internasionalisering. ‘n Akademiese en kerklike netwerk van teoloë van Suid-Afrika en akademici in Nigerië, Uganda, Kenia, Tanzanië, Kameroen, Zambië, Zimbabwe, Ghana en Rwanda word elke jaar verleng. Die publikasie van akademiese artikels in Afrika-tale soos Pedi dra by tot die waardes van diversiteit en inklusiwiteit wat vir die Fakulteit belangrik is.

Die Fakulteit is deurlopend op soek na nuwe vennootskappe en verbintenisse, selfs buite die tradisionele Hervormde paradigma. Ingevolge die Groenskrif oor Naskoolse Opleiding en Onderrig (2012) streef die Fakulteit die versterking van die Openbare Verdere Onderrig en Opleiding (FET)-sektor na deur die bou van sterk vennootskappe. As deel van hierdie pluralistiese en diversiteitstrategie is dit vir die Fakulteit belangrik om ook met ander teologiese kweekskole in Afrika, binne en buite Suid-Afrika, in gesprek te tree. Bestaande ooreenkomste in Suid-Afrika is met die Kaapstadse Baptiste Kweekskool (KBK), die Afrika-Sendinginstituut (ASI) en die Lutherse Teologiese Kweekskool (LTK).

Onder vakkundiges het dit ‘n algemene uitdrukking geword om te praat van Noord-Suid-samewerking en die noodsaaklikheid daarvan. Ongelukkig, en natuurlik onbedoeld, lyk die Noord-Suid-skeiding soms baie vertikaal wat betref die geografie van die wêreldkaart en as gevolg daarvan kan die samewerking asimmetries word. Daarom is dit belangrik om aanhoudend ook Suid-Suid-verhoudings te kweek. Die mense van Afrika moet van mekaar leer, en dalk allereers. Ons deel ‘n vasteland en in geen klein mate nie ook ‘n gemeenskaplike geskiedenis en gemeenskaplike toekoms. Daar is ‘n besliste verskuiwing in die Fakulteit se tradisionele kliëntebasis en ‘n toenemende aantal studente van Afrika wat by ons inskryf.

Deel hierdie blad
Geredigeer deur Judith FourieEdit